obama-768x576

Ett av de bästa sätten när man skriver historia, för att skilja stora ledare från små är att kolla vem som rest deras statyer och delat ut deras medaljer. De små betydelselösa reser statyer över sig själva och tilldelar sig själva medaljer och ordnar, de stora får statyer resta av sina efterträdare och blir även dekorerade av dem.

Obama kvalar med råge in som en svag och liten ledare, vilket även framgår av det amerikanska folkets bild nedan av hans regeringsperiod sammanställd av Gallup. Han slår dock alla tidigare rekord i narcissism vilket nu även bekräftas av obekräftade uppgifter på nätet att han låter resa en staty över sig själv i Vita Huset, vilket ingen tidigare president gjort. De presidentstatyer som finns i Washington har rests av de efterkommande. Obama kanske inser någonstans längst därinne att ingen efterkommande någonsin skulle komma på idén att resa en staty över honom.Vi får hoppas detta är illasinnade fake news. Vad vi dock vet är att han den senaste tiden i framträdande efter framträdande förhärligat sig själv och sin misslyckade regeringsperiod.

Made progress Stood still Lost ground Net*
% % % %
Situation for gays and lesbians 68 11 16 52
Energy 46 26 23 23
Climate change 33 38 23 10
Economy 42 20 36 6
Healthcare 43 13 43 0
Trade relations 32 28 36 -4
Situation for blacks 30 27 37 -7
Education 31 28 39 -8
National defense and military 30 28 39 -9
Taxes 23 40 34 -11
Situation in Afghanistan 26 26 38 -12
Immigration 27 27 45 -18
U.S. position in the world 30 19 49 -19
Terrorism 28 20 49 -21
Situation in Iraq 25 23 47 -22
Race relations 25 20 52 -27
Gap between rich and poor 14 34 48 -34
Crime 21 21 56 -35
Federal debt 21 18 57 -36
*The percentage saying ”made progress” minus the percentage saying ”lost ground.”

 

Betyget från amerikanska folket är ett rungande underbetyg. Obamas 8 år vid makten har kraftigt försvagat USA och hela västvärlden. Detta så till den grad att västvärlden nu befinner sig i politisk upplösning, något som Obama är ytterst delansvarig till. Vi lever idag i en långt farligare och osäkrare värld än när han tillträdde.

Att han får godkänt för energi- och klimatpolitiken är oförtjänt, eftersom USA:s minskande beroende av olje- och gasimport helt kan tillskrivas industrins stora framgångar med fracking, något som Obama hela tiden motarbetat. Dessa industriframgångar har möjliggjort att på bred front ersätta kol med gas vilket kraftigt minskat USA:s växthusgasutsläpp.

Obama kvalar in som den efterkrigspresident som kanske släppt flest bomber och orsakat mest död och elände. Det hjälpte inte att nordiska fursteslickande politiker tilldelade honom Nobels fredspris bara för hans innehållslösa svada. Obama har dragit skam över det priset.

För egen del misstrodde jag den här mannen från första gången jag hörde honom tala under primärvalskampanjen 2008. Han framstod för mig som en omisskännlig pratkvarn utan substans. Det var faktiskt så illa att jag t.o.m. hoppades att Hillary Clinton hade vunnit då. Det är med sorg jag konstaterar att Obama med råge levt upp till mina värsta farhågor.

Han kommer att gå till historien som en stor olycka för vår värld och han anstränger sig in i det sista att sabotera för sin efterträdare, även det en mycket karaktäristiskt drag hos svaga och odugliga ledare.