800px-Xi_Jinping_Sept._19,_2012

Kinas president och ledare för det styrande kommunistpartiet nationalisten Xi Jinping har besökt globalisternas World Economic Forums väckelsemöte och hållit ett intressant och av globalisterna bejublat tal till försvar för en global världsordning med fri handel. Mig veterligt adresserade han inte ett öppnande av Kinas gränser för fri rörlighet av arbetskraft, dock. Hans ståndpunkt när det gäller världshandeln är givetvis helt logisk.

Wall Street Journal skriver i en analys att Kina har varit en av de största (den största red/anm) förmånstagarna till globaliseringen, vilken öppnat vägen för landet att bli världens fabriksgolv, med dess enorma och relativt lågavlönade arbetskraft. Billiga varor tillverkade i Kina har översvämmat planeten.

Omställningen har hjälpt hundratals miljoner kineser ur fattigdom. Men det var även en bidragande faktor som kostade miljontals arbetare i väst deras jobb, vilket underblåst stigande misstro mot transnationell ekonomisk integration och de aktuella politiska bakslaget mot etablissemanget i en stor del av den utvecklade världen.

Som jag skrev i gårdagens krönika så är det den samlade effekten av fri rörlighet över nationsgränser och en allt friare handel med Kina och andra låglöneländer i Asien som gjort människors arbete till en internationell handelsvara. Detta är givetvis något som globalisternas styrande oligarker haft som mål för att underlätta för deras banker och företag att skaffa sig dominerande globala marknadspositioner och billig arbetskraft. Detta följer bara deras affärslogik, det anmärkningsvärda är att politiker som borde bevaka folkets intressen tagit parti dessa oligarker, något som gäller hela det svenska politikeretablissemanget.

Försvagandet av medel- och arbetarklassens position visavi marknadens mäktiga aktörer, är det som pressat ner löner och levnadsstandard på ett sätt som gjort att frukterna av den ekonomiska tillväxten gått flertalet människor förbi. Som Oxfam visat i sin stora studie har hela tillväxten och ofta lite till hamnat i fickorna hos ett fåtal hyperförmögna och deras familjer samt hos en privilegierad övre medelklass som omger dessa och deras företag och organisationer. Det är detta som blivit fröet till den pågående folkliga revolten mot västvärldens styrande etablissemang. Eftersom vanliga människor känner att de blivit maktlösa handelsvaror och att frukterna från öppna gränser och fri handel går dem förbi, har de tappat tron på den rådande världsordningen.

Xi försökte utmåla Peking som en välvillig makt med avsikt att upprätthålla den rådande världsordning som han menade hade stärkt det allmänna välståndet (mätt i BNP red/anm). Han manade världens ledare att förena sig och resa sig mot utmaningen. Talet uppfattades som en riktat mot politiker i väst som likt Trump vänder sin uppmärksamhet inåt, med andra ord den växande nationalismen.

Den ledande svenska globalisten Carl Bildt reagerade med att konstatera att om USA väljer en mer merkantilistisk väg, måste asiater och européer samlas för att bevara global frihandel. Han verkar helt ha glömt att samma intressen som driver USA:s nya president även är på mycket stark frammarsch i Europa. Så, den gode Bildt är dessvärre helt ur fas med tidsandan. Globalismen är på defensiven efter misstaget att inte säkra en jämnare fördelning av frukterna från deras nya världsordning. Etablissemangets kortdiktiga girighet straffar sig.

Jag kan inte frigöra mig från känslan av hyckleri från Xis sida när han prisar en global världsordning. På många sätt är Xi och hans regering när det kommer till kritan, djupt ambivalenta i sin inställning till globaliseringen. Han är en oförvägen nationalist som misstror västs ständiga predikningar om mänskliga rättigheter och demokrati. Han har t.ex. strävat efter att blåsa upp statliga företag och hållit Klinas Internet isolerat bakom landets stora firewall.

Xi betonade att ingen makt skall försöka att diktera andra länders vägval. Utveckling betonade han skall vara från folket, av folket och för folket, en fras som han lånat från president Abraham Lincoln’s Gettysburg tal. Valet av fras känns onekligen lite konstigt mot bakgrund av att det är just detta som det västliga etablissemanget brutit mot på alla tre punkterna och som orsakat den pågående folkliga revolten. President Donald Trumps politiska vägval synes mig till punkt och pricka följa Abraham Lincolns tankar.

Med tiden kommer nog Davos-globalisternas entusiasm över Xis bekännelse till sin version av globalsimen och den kinesiska nationalismen att övergå i eftertankens kranka blekhet (Hamlet).