Donald Trump är USA:s president och en helt ny tid för USA och världen har tagit sin början. Vi kan se fram emot 8 spännande och händelserika år med den här mannen.

Trumps enkla installationstal handlade om att ge det amerikanska folket tillbaka makten och suveräniteten över sitt eget land och sina egna liv från en globalistisk elit i Washington.

Tänk er att vi hade en likadan regeringschef som deklarerade att han vill föra en politik som vi, det svenska folket vill ha – från folket, av folket och för folket. Tänk er en svensk regeringschef som deklarerade att Sverige tillhör det svenska folket. Tänk er om vi hade en regeringschef som deklarerade att vi var suveräna medborgare i vårt eget land och inte en handelsvara på oligarkernas världsmarknad. Det som kallas fri handel och fri rörlighet, men det har inget med den lilla människans frihet att göra.

Det svenska politiska etablissemanget med regeringschefen i spetsen står istället upp för en politik från oligarkerna, av oligarkerna och för oligarkerna  vi folket är vad globalisten Hillary Clinton kallade deplorables – handelsvaror på de globala företagens och bankernas marknader.

SR kallade efter talet in kommunistledaren Johnas Sjöstedt för att sätta betyg på Trumps tal. Han gav det helt underkänt – ett bättre erkännande av Trump från svensk sida kan jag inte tänka mig.

Låt oss hoppas att Trump lyckas hålla sitt löfte till amerikanska folket och att han får en rad efterföljare i Europa. Vi håller tummarna för det!