imgres

Min vän Lars-Olof (LO) Landin har skrivit om medierna och hur vi människor manipuleras med ny teknik i god Orwellsk anda.
Tack Martin Gelin för din artikel i DN om att mediebranschen börjar inse vad som står på spel.

Rubriken andas en ambition att inte bara vara ytterligare en i raden artiklar på senare tid, som fortsätter att förvärra dagens problem genom ett allmänt tyckande att Donald Trump är en politiskt okunnig narcissist och att Hillary Clinton är en erfaren politiker. Men tyvärr framgår mellan raderna att Gelin fortfarande hyser förhoppning  ”att snart är allt som förut”. Gelin måste vidga perspektivet och inse att Trump och Clinton är de ultimata uttrycken för en disparat västerländsk världsbild som håller på att rasa. Tiderna har förändrats för gott. Anden är ute ur flaskan och kryper aldrig mer tillbaka in i den nuvarande maktelitens alltmer krackelerande idealvärld.

Jag har allt oftare känt mig manad att påpeka för DN:s redaktörer hur hopplöst snett man kommit, vilket f.ö. gäller merparten av övriga officiella nyhetsmedia också, under de senaste decenniernas utveckling i västvärlden. Den mänskliga världen – och särskilt västvärlden – är inne i sin största reformation någonsin – i år firar den Lutherska världen 500 års jubileet av det förra stora paradigmskiftet – Reformationen. Man måste gå tillbaka till det förra riktigt stora paradigmskiftet i Västvärlden under 1500-talet för att förstå det som händer, när dåtidens maktetablissemang med bl.a. tryckpressens tillkomst fick utstå samma verklighetskollision som dagens maktelit och dess allierade media utstår.

Då utsattes den förhärskande katolska världsuppfattningen med en platt jord i världens centrum för ett frontalangrepp. Under den katolska religionens utbredning förvanskades och infördes förbud mot att sprida de gamla arabernas och grekernas insikter om att Jorden var rund. I takt med att den katolska Kyrkan bredde ut sig påtvingades mänskligheten dess världsuppfattning och Kyrkan försvarade sin maktställning genom att med auktoritet hävda att de hade Nyckeln till Paradiset. Folket hölls i Herrans tukt och förmaning och skrämdes med att de skulle hamna i Helvetet om de inte lydde. Och precis som idag högg man av huvudet eller försökte på annat sätt stoppa dåtidens sanningssägare. Tills det inte gick längre.

Martin Gelin skriver i sin artikel hur maktetablissemanget idag arbetar på samma sätt genom att citera George W Bushs rådgivare, som sade att de inte behövde ta hänsyn till massmedias rapporter, eftersom de skapade sin egen veklighet. Det fungerade bra att sprida lögnerna om Usama bin Laden och Saddam Hussein och tidigare att sprida både fett- och klimatskräck. Republikaner såväl som demokrater i USA har lärt sig av historien och håller människorna i schack genom att påstå sig vilja skydda dem mot allsköns vanföreställningar. Man har t.o.m. lyckats lura i DN:s kulturredaktör Björn Wiman att snön om 50 år kommer att försvinna i Sälen. Och Björn sprider aningslös denna Fake News vidare i media. Och DNs ledarskribent Erik Helmerson skriver till tidningens försvar, att det INTE är Fake News när sådant ovetenskapligt nonsens publiceras i DN, eftersom DN senare, när snön fortfarande finns kvar i Sälen, kommer att medge att man haft fel. Men det blir förstås först om 50 år.

I Gelins artikel görs också anspelningar till George Orwells bok med titeln 1984 – skriven redan 1948.  Vi förstår dock inte riktigt vad Gelin avser med ”Orwellska grodor”. Orwells bok är en framsynt profetia av det CIA-komplex, som idag med modern övervakningsteknik och artificiell intelligens hjälper maktetablissemanget att hålla ”rätt” sanning vid liv och se till att nutidens Giordano Brunos mördas, sätts i fängelse eller blir av med sina jobb m.fl. sofistikerade metoder att tysta dem. (Giordano Bruno vägrade att frångå sin insikt om att Jorden var rund och mördades av katolska Kyrkan 17 februari 1600.)

Att katolska Kyrkan inte körde med Fake News bevisas dock i enlighet med Erik Helmersons DN-logik ovan av att man nu – 400 år senare – officiellt erkänner sitt misstag och ger Bruno postum upprättelse.

Från Science Fiction till Science Facts
George Orwells profetior är tyvärr idag inte längre Science Fiction utan Science Facts. Militären utvecklar alltmer sofistikerad ny intelligens för att kontrollera människor. Media skriver nästan ingenting om det, utan enbart om den simplast möjliga tekniken att hacka mejlservrar, som begåvade hackers idag klarar av redan i 10-årsåldern. Så länge etablerade media fortsätter att ägna sig åt dagens mest simpla utslag av den moderna teknikens möjligheter att kontrollera människor, men inte ser eller inte begriper de mest oroväckande metoderna för teknisk kontroll och tortyr av människor, då måste de mer medvetna söka sig andra informationskanaler. Klarar maktelitens media denna utmaning?

Tiderna förändras snabbt. Anden är som ovan sagts ute ur flaskan och kommer aldrig att krypa tillbaka in igen. Läs en historiebok, säger korrespondenten David Remniak i Martin Gelins här refererade artikel.

Ja historien är viktig för att förstå vår samtid och inse vikten av att ta ansvar för vårt humanistiska arv. Men dagens medievärld kännetecknas tyvärr av historielöshet, vilket försvårar sådant ansvarstagande, trots att Sverige borde ha förutsättningar att vara ledande med 200 år av fred och 500 år av framgångsrik ekonomisk utveckling parad med frihet i tanken (se: World Values Survey).

Lars-Olof (LO) Landin
Ordförande i kunskapsalliansen Kreaprenör
www.creapreneur.se