geothermie_bohrturm

Några vänner från nätverket Klimatsans har sammanfattat viktiga fakta om oljan i Dalarnas Tidning den 23 feb.

Vår civilisation klarar sig inte utan olja. Sedan ett halvsekel varnar många för att den snart tar slut. Men de har alltid fått fel! Reserverna ökar snabbare än förbrukningen. Kolhaltiga bränslen står för 81 procent av världens energibehov.

I en ny analys visar Tysklands arbetsgivarförening Deutscher Arbeitgeber Verband att oljereserverna ökar hela tiden:

1. Man finner nya tillgångar.

2. Med bättre teknik får man ut mer från dagens fyndigheter.

Följande citat av experten dr. Morris Adelman förklarar: ”År 1944 uppgick världens bevisade reserver till 51 miljarder fat. Mellan 1945 och 1998 exploaterades 605 miljarder, och 1035 miljarder var kvar i marken…”

Från de första oljefälten togs den olja tillvara som sprutade upp ur borrhålen av trycket från jord och berg ovanför. Då var reserverna vad som kunde komma upp på det sättet, ofta bara några procent av tillgångarna.

Sedan började man pressa upp oljan genom att trycka ner vatten och koldioxid eller suga upp den med pumpar. Och man finner mer olja med noggrannare kartläggning. Så kan man nå 30 procent av tillgångarna.

Alltför tjock olja kan på plats sönderdelas till lättflytande fraktioner, som kan pumpas. Så kan 75 procent nås.

USA frigör enorma volymer naturgas genom att spräcka skiffrar (fracking). Så kan nog även Sverige producera naturgas. På 1940-talet utvanns olja ur skiffern runt Kumla.

I Jordens inre finns enorma mängder kol. Enligt ryska forskare bildas fortlöpande ny olja under högt tryck och hög värme. Det ökar de totala tillgångarna. Den olja som nu utvinns är då inte enbart fossil från döda växter och djur.

Stenåldern slutade inte för att stenen tog slut utan för att den intelligenta människan uppfann bättre sätt. Vi kommer inte att sluta använda olja för att den tar slut utan för att vi finner bättre sätt att få energi.

Till dess både behövs och räcker världens oljereserver. Ny teknik kan rena skadliga utsläpp. Men koldioxid är inte skadlig utan växternas livsnödvändiga näring. Mer koldioxid ger större skördar.

Tege Tornvall och Sture Åström

 

Det som kommer att bryta kolet, oljans och gasens totala dominans som världens viktigaste energikälla är inte något globalt klimatavtal som det politiskt korrekta etablissemanget försöker få människor att tro. Nu när välden ser att domedagsprofeter som Al Gore, Anders Wijkman, Johan Rockström m.fl. haft fel i alla sina försök att skrämma människor till underkastelse kommer klimatfrågan att dö inom några få år. Oljans dominans kommer att börja avta på allvar först när vi fått tekniska genombrott som skapar mer konkurrenskraftiga alternativ, precis som det alltid har varit.

Den teknik jag tror kommer att få mycket stor betydelse är nya metoder för att kunna ackumulera el i stora mängder. Det kommer att möjliggöra ett genombrott för intermittent solenergi, eliminerande den stora nackdelen att solen bara lyser på dagen och när det är något sånär klart väder. Det pågår idag utvecklingsprojekt över hela världen för att få fram en konkurrenskraftig sådan teknik, varför jag känner en stor optimism. Redan har det aviserats framtagning av batterier som utnyttjar grafen som verkar mycket lovande.

Fram tills ny avancerad ackumulatorteknik som är konkurrenskraftig fått en massmarknad, kommer det att finnas långt mer oljeprodukter att tillgå än vad marknaden behöver, varför priserna kommer att förbli låga. Idag har världens hittills ledande oljeproducenter i Gulfen konkurrens från såväl USA som Ryssland som nu har  minst samma produktionskapacitet.

Red.