images

Idag samlades vi 50 personer i Dalarö för att bilda Riksföreningen mot Metabol Sjukdomar. Det blev inget av med det, utan vi valde istället att bilda Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH). Vi tycket det var bättre att arbeta för något än mot något.

Det är sjukvårdens sak att ta hand om de som blir metabolt sjuka, vilket den inte klarar idag och absolut inte kommer att klara i framtiden om det fortsätter som nu. Därför har vi bildat vår förening för att bromsa tillflödet av metabolt sjuka som skulle behöva vård för sina sjukdomar. Vi hoppas även kunna hjälpa de som insjuknat i någon av de metabola diagnoserna fetma, åderförkalkning, diabetes, högt blodtryck, cancer, Alzheimer m.fl. metabola diagnoser.

Det kommer nu att ta ett litet tag innan vi fått vår förening registrerad och de nödvändiga administrativa rutinerna kommit på plats. Vi skall även rekrytera en styrelse till föreningen och viktigast av allt en ordförande som kan vara vårt ansikte utåt, det kan ta lite tid. När allt är på plats kommer vi att kalla till ett ordinarie årsmöte för att fatta alla viktiga beslut för att komma på banan.

Idéer rörande lämpliga styrelseledamöter m.m. kan ni sända till valnämndens ordförande LO Landin på mejl: LO.Landin@ebc.se.

Den som redan nu vill anmäla sig som medlem kan sända mig ett mejl på larsbern@live.se med namn och mejladress. Så snart föreningen har ett bankgiro kommer vi att anmoda er att betala in medlemsavgiften på 200 SEK.

Jag hoppas snart kunna återkomma i denna fråga.