PET_scan-normal_brain-alzheimers_disease_brain

Enligt WHO uppvisar över en tredjedel av mänskligheten redan första tecknet på metabol sjuklighet – övervikt. Över var åttonde är fet. Detta är inkörsporten till hela paletten av metabola sjukdomar som ökar lavinartat över hela världen och som inom något decennium kommer att börja knäcka sjukvården i många länder – bl.a. i Sverige.

Den mest fruktade sjukdomen är demens och den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers. Den sjukdomen sprids idag epidemiskt och omfattar redan minst 50 miljoner människor runt om i världen. Fram till år 2050 beräknas sjukdomen öka till 150 miljoner. Om inte utvecklingen bryts menar vissa forskare att varannan människa kan komma att drabbas av svår demens före sin död.

Förra söndagen var vi ett femtiotal personer som startade Riksföreningen för Metabol Hälsa. Jag betonade då att ett viktigt mål för föreningen skall vara att hjälpa människor till ett mentalt friskt liv ända fram till döden. Alla vill vi vara friska i huvudet med vår personlighet i behåll fram till den dag vi går bort. Frågan om att bryta Alzheimer-epidemin kommer därför att bli viktig för den nya föreningen.

Under veckan sände SVT:s Kunskapskanal ett reportage om forskningen rörande Alzheimer. Reportaget var visserligen mycket intressant, men det gjorde mig samtidigt pessimistisk. Vad forskarna ägnar sig åt är att beforska bakgrunden till att vissa släkter drabbas av en ärftlig form av Alzheimer och hur man kan hitta ett patenterbart piller mot detta. Vad man inte berörde är det faktum att sjukdomen ökar epidemiskt och att det har lite att göra med den ärftliga Alzhemer-sjukligheten.

Det är ju inte så att ärftlig Alzheimer ökar utan epidemin beror på att sjukdomens primära orsak är metabol – den har ett direkt samband med vad vi äter och hur vi lever. Självklart hoppas läkemedelsindustrin Big Pharma på ett kemiskt preparat som kan bromsa den ärftliga sjukligheten. När man har det framme, kommer säkert som amen i kyrkan en kampanj för att alla skall ta det preparatet resten av livet som en förebyggande åtgärd för att några skall slippa bli dementa. Och vipps har Big Pharma en ny storsäljare som kan ta statinernas plats som deras största kassako. Sedan är det bara att vänta på de besvärliga biverkningarna av en sådan massförskrivning.

Det största systemfelet hos dagens västerländska skolsjukvård och medicinska forskning är att den inte har som mål att bota sjukdom utan att främst behandla sjukdomssymptom med piller. Vi har ytterst lite forskning rörande de metabola sjukdomarnas orsak och följaktligen får vi ingen hjälp av vår doktor hur vi skall undvika att bli sjuka. Attityden hos skolsjukvården är lev och ät som du vill och om du blir sjuk, så har vi piller mot symptomen. Denna inställning har lett till att vi gamla regelmässigt står på ett helt batteri med symptomdämpande piller mot olika verkliga och inbillade krämpor, piller vars interaktion med varandra läkarna inte har en susning om. Resultatet är att idag är läkemedelsbiverkningar den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden.

Piller som Memantine  eller Donepezil som idag ofta förskrivs mot Alzheimer, har mycket begränsad effektivitet och medför en rad potentiellt allvarliga sidoeffekter. Eftersom allt mer forskning visar att dieten är den kanske viktigaste grundorsaken till uppkomsten av Alzheimer, så borde istället dietistiska åtgärder vara den viktigaste strategin för behandling och förhindrande av sjukdomen. Många forskare menar att eliminering av vete, raffinerade kolhydrater och alla former av socker vore en bra start med tanke på dess toxiska effekter på våra kroppar och hjärnor.

Neurologen dr David Perlmutter som författat den bästsäljande boken The Grain Brain Whole Life Plan: Boost Brain Performance, Lose Weight, and Achieve Optimal Health, delar där med sig av sin insyn i centrala strategier som kan boosta hjärnfunktionen och dramatiskt minska risken att utveckla sjukdomen.

Han menar att ingen ärver Alzheimers. Några av oss som har släktingar med Alzhemers löper en ökad risk. Vi vet att det finns vissa gener som spelar roll. Det ger en ökad risk. Men det är inte avgörande för att du får eller inte får sjukdomen. Det indikerar bara att du har en högre risk  för att få den. Men det sköna med vad vi pratar om här är att du kan kompensera för den risken. Du kan ändra ditt öde.

Enligt Perlmutter är dieten med råge den största bidragande riskfaktorn. För att förhindra att bli sjuk måste man fokusera på en kolhydratfattig diet som förstärker hjärnan och kroppen med hälsosamma fetter. Hans bok kretsar omkring föreställningen att kroppen föredrar att förbränna fett, därför att det är mest effektivt och det minimerar produktionen av fria radikaler och reducerar inflammation. Att bli en effektiv fettförbrännare hjälper inte bara till med att förhindra Alzheimers utan också Parkinsons, kardiovaskulär sjukdom, diabetes, cancer och andra kroniska sjukdomstillstånd.

Perlmutter menar att det är en stor nettovinst som uppnås när vi ändrar vår diet och slutligen gör oss av med socker och detta bombardemang av vår fysionomi med kolhydrater, vars like vår genuppsättning aldrig tidigare sett. Det är mycket stärkande, det faktum att vi kan ändra uttrycket av vår livskod, vårt DNA, genom att göra specifika val i vår livsstil, såsom vårt val av diet, motion, att se till att få adekvat sömn, reducera stress och att ha bra sociala relationer. Alla dessa epigena faktorer ändrar vårt DNA:s uttryck och ändrar vårt öde även vad gäller risken för Alzheimers.

När vår kropp förbränner fett som sitt primära bränsle bildas ketoner som inte bara förbränns effektivt och är ett överlägset bränsle för hjärnan, utan det genererar också färre reaktiva syrerester (ROS) och ger färre skador från fria radikaler. En viktig keton som kroppen producerar när man äter fet mat är beta hydroxybutyrate. Detta är inte bara ett idealiskt bränsle för våra celler, utan det fungerar även som en viktig epigenisk faktor som påverkar hur vårt DNA uttrycker sig.

När man befinner sig i mild ketos (förbränning av främst ketoner i stället för glukos) och kroppen nyttiggör beta hydroxybutyrate så stimuleras DNA:s uttryck på ett sätt som reducerar inflammation, ökar avgiftningsvägar och kroppens produktion av antioxidanter. Inflammationer är det som driver flertalet kroniska sjukdomar såsom Alzheimer, kardiovaskulär sjukdom, diabetes och cancer.

Det handlar om att förse våra celler med fet. Denna typ av diet – med högt innehåll av hälsosamma fetter, moderat med proteiner och lite kolhydrater – hjälper till att förändra metabolismen på ett sätt som breddar vägen för vår hälsa.

http://www.alzheimersverige.se/fakta-om-sjukdomarna/