PET_scan-normal_brain-alzheimers_disease_brain

Alzheimer benämns allt oftare Diabetes-3, eftersom insikten om att sjukdomen i stor utsträckning har samma metabola grundorsaker som Diabetes-2.

För att ställa om kroppen till ett tillstånd där den förbränner fett, måste man reducera intaget av kolhydrater kraftigt, eftersom kroppen typiskt alltid kommer att använda den glukos som finns tillgänglig i första hand. Det innebär dock inte att man inte kan inta stora mängder kolhydrater igen. Att befinna sig i näringsmässig ketos långa perioder är f.ö. inte tillrådligt.

Om insulinnivån blir för låg så ökar det leverns produktion av glukos. Det innebär att om glukosproduktionen inte regleras ner av insulin, så kan det leda till att man får högt blodsocker trots att man nästan inte äter några kolhydrater alls. Dr Joseph Mercola har av den anledningen rekommenderat att regelbundet växla mellan fasta och rikligt med mat istället för kontinuerlig ketos. Genom att då och då öka kolhydratintaget till mellan 100 – 150 gram per dygn i motsats till lågkolhydratregimen på 40-60 gram så menar Mercola att ketonnivåerna faktiskt kommer att öka markant och blodsockret falla.

Till detta skall läggas att insulin behövs för såväl kroppens produktion av fett som av protein. Om man försätter kroppen i extrem ketos som driver ner insulinnivån till verkligt låga nivåer, då kommer inte kroppen att ha tillräckligt med insulin för att kunna producera viktigt protein. Resultatet blir att kroppen börjar förlora muskelmassa vilket inte är hälsosamt.

Neurologen Dr. David Perlmutter varnar i sin bok The Grain Brain Whole Life Plan för att avstå från fiberrika kolhydrater. Dessa prebiotiska födoämnen när nämligen de nyttiga tarmbakterierna. Om man eliminerar dem kommer det att påverka tarmens mikrobiom negativt. Därför är det viktigt att betona betydelsen av att reducera nettomängden kolhydrater genom att främst minska på de socker- och mjölbaserade som innehåller få eller inga fibrer. Grönsaker är fiberrika kolhydrater som man av denna anledning skall äta mycket av och då speciellt över jord växande. Det är viktigt att äta grönsaker rika på prebiotiska fibrer såsom vitlök, lök och purjolök men även rötter av cikoria, jamsbönor och maskros. Bristen på fiberrika grönsaker är sannolikt orsaken till att vissa får problem med helt ketogen kost.

Perlmutter påpekar att inte bara kosten är viktig för neurologisk hälsa, utan att en rad livsstilsfaktorer även har stor betydelse. Han nämner motion, god sömn, hantering av stress och ett positivt socialt liv. Speciellt motion är viktigt för att öka det han kallar BDNF (Brain-Derived Neurotropic Factor) som har en markant föryngrande effekt på såväl muskulatur som hjärna. Höga BDNF nivåer har korrelerats till en dramatisk reduktion för risken att utveckla Alzheimer.

Alla aerobiska övningar har en positiv effekt på BNDF. En färsk studie av Dr. Kirk Eriksen från UCLA visar genom hjärnröntgen att regelbunden aerobisk träning oberoende av ålder halverar risken för att utveckla Alzheimers. Trädgårdsskötsel, promenader, simning, cykling som får igång hjärtverksamheten fungerar. Att höja BDNF med naturliga metoder kan vara effektivare än stamcellsterapi.

Antiinflammatorisk gurkmeja och animaliska omega-3 fetter (speciellt dokosahexaensyra  eller DHA) höjer även BDNF. DHA fungerar inte främst som ett bränsle som andra fetter, utan är en viktig strukturell komponent som integreras i cellmembranet i våra celler. Hälften av fettet i hjärnan är DHA vilket visar dess stora betydelse. Det fungerar även som en s.k. COX-2 inhibitor och är starkt antiinflammatoriskt. Eftersom den metabola sjukligheten i till övervägande del är inflammationsdriven är detta fett mycket viktigt för hälsan. Enligt Perlmutter visar färsk forskning att gröna kaffebönkoncentrat även är ett av de bästa sätten att höja BDNF.

När vi slår på tillväxten av nya hjärnceller genom motion och andra sätta att höja BDNF så ökar det cellväxten exakt där det behövs i hjärnans minnescentrum. Det finns företag runt om i världen som erbjuder stamcellsterapi mot neurodegenerativa tillstånd. Problemet med den terapin är att få dessa stamceller dit där de behövs och hoppas att det fungerar. Det man observerar vid endogen terapi dvs BDNF skapat av motion, kaffebönor, gurkmeja m.m. är att den cellterapin hamnar där den behövs.