Poliodrops

Det parti som en gång hette Folkpartiet och som stod för liberala frihetsideal har fullständigt tappat sin själ. Jag var i min ungdom aktiv i Folkpartiet när det hade en ordförande som hette Bertil Ohlin. Han hade lyckats samla alla frihetsälskande under samma tak. Men det var länge länge sedan känner jag idag. I samma veva som partiet tagit sig namnet Liberalerna överger man i rask takt allt vad frihetsideal heter. Få partier är så pigga på att begränsa vår frihet med auktoritära överstatliga styrelseformer, att förbjuda människor att göra fria val och att reglera deras livsstil med rent förmynderi.

Det förment liberala etablissemanget sprider i desperation en propaganda som går ut på att de fria medierna förmedlar Fake News, medan bevisen för att det är just deras egna MSM (SvD, DN, SVT m.fl.) som står för nästan alla sådana falska nyheter. Nu går man ett steg längre och introducerar en Fake Lable på etblissemangspartiet framför andra. Dagens Liberalerna med sin dildologga är en våldtäkt på betydelsen av namnet liberal.

Nu kan vi läsa i pressen att man även vill tvångsvaccinera alla våra små barn. Detta bara några få år efter narkolepsiskandalen som följde på den intensiva kampanjen för vaccineringen mot den harmlösa svininfluensan. I en tid när det duggar tätt med rapporter av svåra biverkningar efter det snabbt ökande vaccinerandet av barn, borde man tänka sig för innan man bestämmer sig att tvinga föräldrar att vaccinera sina barn för det ena och det andra. Den pågående haussen i vaccinationer som givetvis är orkestrerad av Big Pharma, har kommit efter att industrins lobbyister lyckats med konststycket att bli friskrivna från ansvaret från vad deras injektioner ställer till med i våra barns immunförsvar.

Vacciner mot alla möjliga och omöjliga infektioner är idag en snabbt växande multimiljardindustri som släppt loss enormt starka ekonomiska intressen. Det vimlar av lobbyister som på olika sätt försöker skrämma upp allmänheten för att expandera marknaden för att kunna sälja fler vaccindoser. Det finns gott om dokumentation av hur Big Pharmas lobbyister lyckats infiltrera ansvariga myndigheter från WHO till våra nationella. Svininfluensakampanjen var ett skräckexempel. Den svenska myndighetsperson Annika Linde på Smittskyddsinstitutet som ledde vår nationella kampanj tog inte själv något vaccin.

Vaccinlobbyisterna är nu i färd med att piska upp en skräck för barnsjukdomen mässling. När jag var barn fick vi alla mässling och jag hörde aldrig talas om någon som blev allvarligt sjuk. Vi fick en naturlig livslång immunitet. Nu är denna sjukdom plötsligt jättefarlig, bara för att man kan peka på några få fall med komplikationer. Men det kan man även peka på bland dem som vaccinerats. Fråga er vem som kan ha intresse att piska upp denna hysteri? Vad jag däremot ofta hör talas om är allvarliga biverkningar hos främst små barn som proppas fulla med vaccindoser. Självklart utsätter dagens överdrivna vaccinerande barnens immunförsvar för en ytterst farlig stress som kraftigt ökar risken för svåra skador och biverkningar. Vem kan med säkerhet säga vilket som är mest riskabelt?

En ledarartikel i dagens SvD uppvisar en klassisk metod som vaccinlobbyn använder och det är att försöka skuldbelägga den som vill avstå från att vaccinera sig. Man utsätter andra för smittorisk om man är osolidarisk och inte vaccinerar sig heter det. Denna typ av påtryckningar och tvång som bl.a. storebrorspartiet Liberalerna vill ha, är en ny företeelse i vårt samhälle. Orsaken till denna utveckling är givetvis mycket starka ekonomiska intressen från Big Pharmas sida, samtidigt som medvetenheten om farliga biverkningar snabbt ökar genom dagens fria informationsspridning. Detta har lett till en ökad försiktighet att vaccinera sig hos en upplyst allmänhet. Allmänheten har idag via Internet helt enkelt betydligt bättre möjligheter att informera sig för att kunna göra en egen avvägning av nyttan mot risken vid en vaccination.

Lobbyisternas invändning är att det sprids en massa desinformation på nätet. Den invändningen är befogad men meningslös eftersom även etablissemangets MSM idag blivit rena propagandaorgan för starka ekonomiska intressen. Vi kan inte lita på några medier längre och måste lära oss att kritiskt sovra bland den information vi får, varifrån den än kommer.

Självklart kan vaccinationer vara ett bra och verksamt medel för att minska riskerna för allvarliga infektioner. Men att driva igenom massvaccination med tvång som nu diskuteras kommer bara att öka misstron och motståndet även mot väl motiverade vaccinationer. Den metoden är bara motiverad vid epidemier med mycket höga dödstal och alltså knappast när det gäller förhållandevis harmlös mässling.

Vad politikerna bör börja med att göra, är att återinföra ett ansvar för vaccindoserna på läkemedelsföretagen. Fråga er varför denna friskrivning behövs om risken är så liten som man påstår? Det skulle tvinga industrin till större försiktighet med vad som ingår i varje vaccindos. Kanske man då skulle välja annat än ytterst giftiga kvicksilversubstanser som konserveringsmedel. Man bör även införa tydliga regler för redovisning under ansvar av allt som ingår i en vaccindos och vilka bieffekter det kan ge – ett vaccinfass om man så vill.

Det årliga vaccinerandet mot influensa med ytterst osäker effekt, eftersom dessa virus ständigt muterar, är våldsamt överreklamerat. Sannolikt skulle en långt bättre hälsoeffekt uppnås om man gav människor råd hur de på egen hand kan stärka sitt immunförsvar med t.ex. C- och D3-vitaminer.

Slutligen bör man avvakta betydligt mer forskning om vad som händer med immunförsvaret i en liten barnkropp när den exponeras för en rad vaccindoser under kort tid. Tills detta är bättre kartlagt bör vaccindoserna koncentreras till det mest motiverade och spridas ut under ett betydligt längre tidsintervall än idag.

Rösta aldrig på partier som vill ta till tvång i dessa sammanhang. Om du inte dagligen och i val försvarar din frihet kommer du att förlora den.