Vi har tagit emot hundratals intresseanmälningar för medlemskap i föreningen vilket är mycket glädjande. Vi har ännu inte rutiner på plats för att kunna ge individuell respons till alla, varför vi meddelar oss på detta sätt.

Så snart som föreningen fått sitt organisationsnummer från Skattemyndigheten kommer vi att öppna bankkonto och bankgiro och börja ta in medlemsavgifter. Vi kommer sedan att hålla ett första ordinarie årsmöte för att välja ordinarie styrelse och revisorer.

Fortsätt och sänd mig era intresseanmälningar på larsbern@live.se, alla blir registrerade.

Hälsningar

Lars Bern