imgres

Jag upplevde den 7 april 2017 som en ytterst svart dag i vår historia. Dels utsätts Stockholmarna för ett dödligt terrorattentat från en eller fler människor som tagits emot som flyktingar och dels ger president Trump efter för det amerikanska militärindustriella komplexet och börjar att likt sina företrädare, bomba oskyldiga syrier innan det är bevisat att regimen begått något krigsbrott. Det är ju långt ifrån bevisat att det var regimens bomber i Homs som innehöll gas. Det mesta talar för att man råkade bomba ett lager med gasgranater tillhörande de av väst stödda terrorister man är i krig med.

 

Vårt föga smickrande historiska arv

För att vi skall förstå vad som händer, är det motiverat att gå flera hundra år bakåt i tiden. Världen har de senaste århundradena dominerats av den västliga makthegemonin med sina rötter i en handfull europeiska kolonialstater med Storbritannien i centrum. Några av västvärldens främsta länder och deras kungahus byggde under femhundra år upp ett kolonialvälde som lade under sig Amerika, Afrika och stora delar av Asien.

Vi vill så gärna tro att den västliga hegemonin stått och står för humanism, frihet och demokrati. En historisk tillbakablick lämnar dock väldigt mycket övrigt att önska. Vi kristna västerlänningar ägnade oss i några hundra år åt en hänsynslös rovdrift av naturresurser och människor i de områden vi lagt under oss. Folkmorden avlöste varandra. Det hat mot den västliga hegemonin och oss kristna västlänningar som idag frodas på många håll i dessa delar av världen, skall ses mot denna bakgrund. Dagens utbredning av en mot sekulära västlänningar hatisk tillämpning av islam har tyvärr haft en bördig jord att gro i.

Kolonialtiden dominerades av Storbritannien och dess kungahus. Efter Andra Världskriget tvingades kolonialmakterna att börja släppa den politiska kontrollen över kolonierna, men väst behöll sin hegemoni nu via sina globala företag och banker som kunde fortsätta att hålla stora delar av världen i sitt grepp med ekonomiska medel. Visserligen bedrevs något som kallades bistånd men det ledde inte till någon ordentlig ekonomisk utveckling eller frigörelse. Västs efterkrigsbistånd har snarast bidragit till en utbredd korruption och ett beroende av västs institutioner som etablerats för att säkra global makt. När dessa länder nu får infrastrukturinvesteringar från Kina har utvecklingen där satt fart.

De två världskrigen ledde till att kolonialmakterna tappade ledartröjan till den forna brittiska kolonin USA som efter Andra Världskriget framträdde som världens ledande militärmakt vid sidan av Sovjetunionen. USA hade besegrat Japan och Sovjet hade besegrat den tyska nazismen med uppbackning från de allierade. USA hade fått ett tillfälligt övertag genom att man blivit först med att utveckla atomvapen. Sovjet var dock snabbt ikapp.

Den västliga hegemonin utmanades efter Andra Världskriget av det kommunistiska Sovjet och en besinningslös kapprustning tog sin början. Den här kapprustningen blev en perfekt storm för de kretsar i västvärlden som brukar kallas det militärindustriella komplexet och som kommit att utöva ett växande inflytande över hela den västliga hegemonin. Sovjet ruinerades av den här kapprustningen och kollapsade medan det militärindustriella komplexet överlevde och har idag en större omfattning och makt än någonsin. USA står idag för i princip halva världens militärkostnader och mycket starka krafter ligger bakom en fortsatt ökning. Donald Trump har aviserat en 10-procentig ökning av anslagen.

Makten i västvärlden och då speciellt USA har under efterkrigstiden förskjutits till de hyperförmögna kretsar som kontrollerar de globala företagen och bankerna och de är även starkt inflätade i det militärindustriella komplexet. Politiken har starkt inriktats på att konsolidera västs globala hegemoni. I Europa har man tagit initiativet till en överstatlig union för att säkra att länderna inte går sina egna vägar. Olika handelsavtal har lanserats för att de globala företagens intressen skall få en mer framskjuten plats. Man har även utvidgat NATO trots att hotet om en Sovjetisk invasion av Västeuropa är helt borta.

 

Korståget mot självständiga länder

Det som oroat de västliga makthavare på senare år har varit den våg av försök i många tidigare kolonier att frigöra sig från västvärldens stora inflytande. Korståget mot terrorismen har denna bakgrund, målet är att använda den överlägsna militära styrkan för att störta de härskare som vägrar att ordna in sig under vår västliga hegemoni. Hur planeringen sett ut har väl dokumenterats bl.a. i ett Youtube-klipp med förre NATO-chfen Wesley Clark. Någon effektiv kamp mot terrorism har inte bedrivits, det är bra ett svepskäl för att kunna ingripa militärt mot länder som inte agerar i de globala företagens och bankernas intresse. Väst har istället själva skapat terroristarméer för att fungera som proxykrigare. Terrorismen har sedan korståget påbörjades ökat med 6500% och flera miljoner människoliv har offrats, samtidigt som tiotals miljoner människor har drivits på flykt.

Krigspolitiken som haft stöd även från Sveriges politiska etablissemang, har orsakat den flodvåg av flyktingar och även ekonomiska migranter från områden i Mellanöstern och Afrika som är på väg att helt destabilisera Västeuropa. Sverige har aktivt deltagit i kriget i Afghanistan och vi medverkade millitärt i störtandet av den nationalistiska regimen i Libyen. Vårt politiska etablissemang stödjer även de pågående försöken att med hjälp av proxyarméer som IS m.fl., störta den sekulära regimen i Syrien.

Reaktionen mot den förda politiken för att konsolidera en falnade global västlig hegemoni har på senare år vuxit sig stark över hela västvärlden. I många länder växer nationalistiska partier snabbt i styrka. När Donald Trump valdes till president markerade han ett avstånd mot den globalistiska politiken. Han har dock snabbt dragits in i den malström som är inbyggd i den amerikanska maktapparaten och där alla amerikanska efterkrigspresidenter sugits in. Dwight Eisenhower varnade sin efterträdare John F Kennedy för den. Kennedy försökta utmana de starka krafterna och mördades. Gårdagens bombningar i Syrien tyder på att Trump inte klarar av att hålla emot. En stor besvikelse.

En minst lika stor besvikelse är att notera uttalande från svenska politiker som moderaternas Batra och folkpartiets Björklund till starkt stöd för de ytterst tvivelaktiga bombningarna i Syrien. Överlag har hela det svenska etablissemanget ställt sig bakom den västliga krigspolitiken och är därför indirekt starkt medansvariga till vågen av flyktingar och migranter som tagit sig in i vårt land. Att det bland dessa som kommit även finns ett betydande inslag av människor som hatar västvärlden och vår sekulära fria livsstil har sedan utlöst den ena besinningslösa terrorattacken efter den andra över hela Europa. Igår inträffade det i Stockholm.

Alla svenska politiker som gett sitt stöd till korstågen i Mellanöstern är utan tvekan starkt medansvariga till det som nu inträffar. Idag lever tusentals dödliga terrorister mitt ibland oss – personer som hatar våra värderingar och vår livsstil. Så, det besinningslösa dödande är här för att stanna och alla fredliga människor som lever i vårt land kommer att fortsatt få betala ett tungt pris för politisk naivitet och inkompetens.