images

När jag har smält intrycken från terrorattentatet i Stockholm förra fredagen är det en sak som gör mig ytterst konfunderad – varför hyllar en massa människor polismakten och täcker deras bilar med blommor?

Verkligheten är den att Säkerhetspolisen blivit informerad via Uzbekistan redan 2014 om att terroristen Rakhmat Akilov rekryterats av IS. Verkligheten är även den att han beordrats att lämna landet förre sommaren efter att hans asylansökan avslagits utan att man sett till att så skedde. Polisen efterlyste honom den 27 februari efter att han försvunnit. Hade Sverige haft en adekvat och väl fungerande polis hade aldrig terrorattentatet kunnat äga rum, då hade inte Akilov befunnit sig i Sverige förra fredagen.

Landets inre utlänningskontroll är avgörande för att efter­lysta personer skall kunna hittas och utvisas. Trots ett snabbt ökande behov av sådana kontroller och resurser för avvisningar har antalet kontroller mer än halverats de senaste fem åren. Enligt en intervju med chefen för gränspolisen ligger ansvaret för detta hos polisledningen.

Verkligheten kära landsmän är en polis som inte kunnat göra sitt jobb p.g.a. bristande resurser och en oduglig högsta ledning. Chef för polisen är inte en polis utan den ytterst kontroversielle socialdemokratiske politrucken Dan Eliasson. Han saknar meriter för jobbet och ett förtroende i poliskåren och hos allmänheten. Det är inte värt några blommor.

Ansvaret för detta tillstånd är politiskt och vilar på regeringen Löfven. Ansvaret för att illegala invandrare som fått sina ansökningar om asyl avslagna är kvar i landet, vilar på större delen av det svenska politiska och mediala etablissemanget, med såväl statsminister Löfven som förre statsministern Reinfeldt som huvudansvariga.

Så kära landsmän varför hyllar ni polismakten med blommor? Varför demonstrerar ni inte ert missnöje utanför Rosenbad och kräver att politikerna tar sitt ansvar för det inträffade och för de liv som spillts? Det är något som skrämmer mig i folkets reaktion och bristande förmåga att inse var ansvaret för den nuvarande utvecklingen ligger.

Nu skall i ärlighetens namn medges att inte alla människor i vårt land kastar blommor på polismaktens bilar. Bara några timmar efter attentatet kastade ungdomar i Tensta i Stockholm stenar på dem istället och dagen efter hände detsamma i Hammarkullen i Göteborg. På söndagen kastade upprorsmakare Molotov cocktails mot polisen.

Fake News MSM i huvudstaden underblåste samtidigt blomkastandet med falska floskler om att Stockholm står enat och kärlek besegrar allt. För mig framstår knappast helhetsbilden som enig och kärleksfull. Det är bara den vanliga hjärntvättpropagandan i MSM för att söva massorna.

Gruppen med illegala invandrare utan uppehållstillstånd och med avslagna ansökningar om asyl blir snabbt större och tre av fyra har gått under jorden. Enligt gränspolisen saknas ca. 12.500 personer som alla måste betraktas som potentiella nya terrorister. Polisen saknar nästan helt resurser för att kunna avvisa dessa personer, varav en stor del kan vara just potentiella nya terrorister. Varje gränspolis förväntas ha koll på 200 saknade illegala.

Vi kan inte lägga ansvaret på en underbemannad poliskår utan en riktig ledning. Att som nu överösa en dysfunktionell polismakt med blommor och hyllningar för ett jobb de inte klarat av, är i mina ögon ytterst besvärande. Vad är det för fel på alla dessa önsketänkande människor? Vågar inte svenska folket se sanningen i vitögat och erkänna var ansvaret ligger?

En av orsakerna bakom den nuvarande händelseutvecklingen är att MSM och ett stort antal politiker, varav några i regeringen medverkat till att förhindra effektiva ID-kontroller. Många av våra kända politiker och medieprofiler har framställt säkerhetskontroller som rasistiska och omoraliska. Landets justitieminister Morgan Johansson har t.o.m. uttalat att polisen borde prioritera andra brott där uppklarandeprocenten bara sjunker. Hans ansvar är därmed tungt.

I desperation över snabbt stigande opinionssiffror för Sverigedemokraterna (senast i SENTIO 27,2%), som är det enda partiet som konsekvent och länge tagit avstånd från den romaniska föreställningen och välsignelsen med öppna gränser, har nu regeringen lovat 10.000 nya poliser under kommande år. En som ifrågasatt realismen i det utspelet är polisprofessorn GW Persson, som ju vet vad han pratar om. Hur regeringen skall kunna skaka fram en så stor förstärkning i en tid när dagens poliser flyr från sina jobb i klasar är även för mig en stor gåta?

Om regeringen och det svenska etablissemanget skall kunna vända den skrämmande utvecklingen med över 10.000 gömda och potentiella terrorister till ett kontrollerat och kontrollerbart tillstånd, då är grundförutsättningen att Dan Eliasson snabbt ersätts av en poliskompetent person. Den personen skall ha ett allmänt förtroende i poliskåren så att flykten från yrket kan stoppas och nya unga krafter kan rekryteras.

Om ni vill reagera på det inträffade avkräv då av det politiska etablissemanget att de tar sitt ansvar och öda inte dyra blommor på maktapparatens bilar. Och sist men inte minst, bered er på fler och kanske ännu blodigare terrorattentat. Det kommer att ta tid att vända den här skutan.

Lars Bern