Mitt_på_golvet_stod_en_öppen_kista_och_sutto_två_förskräckliga_troll

Efter att jag skrivit en kommentar på bloggen till SvD-skribenten Malin Ekmans angrepp och journalistiska övertramp mot Mats Qvibergs förvärv av gratistidningen Metro, kan jag nu konstatera att detta lockat fram en rad troll på sociala medier. Trollandet handlar om att försöka förminska min kritik genom att grundlöst försöka klistra på mig ett antal nedvärderande etiketter. Uppmärksamheten är hedrade, tydligen har mina synpunkter träffat rätt.

Det hela blir desto mer intressant mot bakgrund av att Ekman ser Qvibergs förvärv som ett hot mot journalistiken, samtidigt som den som dristar sig att kritisera journalisten Ekman blir trollad. Det är det verkliga hotet mot journalistiken, inte Qvibergs förvärv.

De framskickade trollen benämner mig klimatförnekare, antisemit och förintelseförnekare.

 

Klimatförnekare

Klimatförnekare är ett guilt by association epitet som klimatalarmisterna hittat på för att maximalt förolämpa och förminska de som i debatten påpekar att deras domedagsprognoser inte slår in. I mitt fall är det så att i den senaste bok jag skrivit om klimatfrågan Antropocen II, där bygger hela min syn på klimatvetenskapen på vad Kungl Vetenskapsakademin deklarerat i frågan. Jag noterar där deras stora osäkerhet med en bedömning av uppvärmningseffekten under detta århundrade till mellan 1 grad och 4 grader C. Det jag dock inte underlåtit att framhålla att faktiska väderobservationer under de senaste decennierna utan undantag, visar att ingen av domedagsprofetiorna slagit in eller visar minsta tecken på att göra det. Om man redovisar detta faktum – då förnekar man klimatet!

Att bli anklagad för att vara klimatförnekare av något litet hatiskt troll på nätet vore inte mycket att orda om, om det inte vore så att denna hatpropaganda kommer direkt från några av samhällets mest etablerade. År 2011 gav politikerna Anders Wijkman och Johan Rockström ut boken Den stora förnekelsen, som kan sägas vara bibeln för dem som sprider hatpropaganda mot oss som vågar tala om att kejsaren är naken – att domedagsprofetiorna inte slår in och att vädret fortfarande ligger väl inom klimatets normala variabilitet.

 

Antisemit och förintelseförnekare

Att jag även anklagats för att vara antisemit och förintelseförnekare av några hatiska troll fick mig att studsa till ordentligt. Jag har nämligen ofta besvär med personer som anklagat mig för raka motsatsen. Bakgrunden har varit att jag i olika krönikor lyft fram de fantastisk vetenskapliga och konstnärliga insatser som gjorts av just judar som jag beundrar mycket.

På min blogg anthropocene.live har jag i varudeklarationen skrivit in att kommentarer som innehåller hatiska tillmälen och argumenterar utifrån ras och etnicitet kommer att refuseras alternativt redigeras. Inlägg och kommentarer som på något sätt ifrågasätter nazismens och kommunismens folkmord kommer inte att tas in. Religioner behandlas som övriga andra ickereligiösa ideologier.

Nu visar det sig att för att kunna klistra på mig även dessa nedsättande omdömen, så har trollen illsinnat tolkat mina texter mot globalism och en ny världsordning, som att jag med globalismen menar en judisk världskonspiration.

Detta med att påstå att man är konspiratorisk är ju en annan patentmetod för att försöka förminska sina motståndare. Till det vill jag säga att man behöver inte ta till konspirationer för att förklara globalismen, vilket jag upprepade gånger påpekat i mina krönikor. Globalismen är nämligen en logisk följd av maktkoncentrationen inom världsekonomin till ett litet antal globala jätteföretag, vars affärslogik drivs av en stark strävan mot en gränslös global värld med helt fri rörlighet.

Det här hatiska trollande vore inte så allvarligt om det inte hade sina rötter i toppen av samhällets politiska och mediala etablissemang. Men nu har trollandet det och då måste man reagera. Dessa tongivande kretsar som är så snabba att kritisera frustrerade medborgare som slänger ur sig ogenomtänkta hatkommentarer på nätet, är ju själva ofta roten till den här hatdebatten själva.

 

Vad är egentligen globalism

Jag hittade en mycket bra beskrivning av globalism av skribenten Lasse Wikman i webbtidningen NewVoice som jag vill dela med mig av i lätt redigerad form.

Att ha globala tankar är

att värna rättvisa och ansvar för kommande generationer över hela världen.

att ställa upp för tanken, att de sämre lottade ska få hjälp, utan för den skull att åsidosätta respekten för människan oavsett var de människorna befinner sig här på vår jord.

att oegennyttigt ifrågasätta staters suspekta handlingar, mot svagare nationer.

att värna människans rätt till eget liv, var helst de har sin bostad.

att hjälpa så att utsatta människor får möjlighet att stanna kvar i sin hemmiljö.

att påtala brott mot de mänskliga rättigheterna, varhelst de sker.

att aktivt stödja motståndet mot våld, terror, människofördrivning, krig och total förstörelse av en nation.

att värna barn över hela världen, så att de har en trygg uppväxt.

att öppet påtala den grymma behandling barn och kvinnor utsätts för över hela världen.

att arbeta för folket är att visa på ett stort globalt ansvarstagande.

att värna den globala tanken, är att stödja fakta. Inte att irra kring med uppgifter som fabricerats.

Att vara globalist är

att ställa upp för ett fåtal oerhört förmögna familjer, som bara vill få än mer på bekostnad av de mindre bemedlade.

att sätta globala företags och bankers intressen över nationella intressen.

att acceptera att bara för att man är rik, så har man färre skyldigheter.

att uppmuntra politiker att fatta beslut, som går stick i stäv mot folkets vilja.

att tro att ett än mer slutet EU, är väldigt bra för människorna i EU.

att stödja människor, som vill starta krig, bara för att kunna tjäna mer pengar.

att medverka till folkomflyttning genom terror, krig och mördande.

att stödja falskhet, lögner och uppdiktade historier, för att värna maktmänniskor.

att inte berätta sanningen om globalismen, när man som journalist har accepterat att arbeta för sanningen.

att öppna gränserna och släppa in alla som vill in, utan kontroll.

att acceptera ett ”herrefolk” och att resten av befolkningen är slavar som lever på tiggarstatus.

att skapa otrygghet, vilsenhet och rädsla hos folket.

att acceptera diktatur.

 

Att vara nationalist

är inte att stänga gränser.

är att ha öppna gränser, men kontrollerar var och en som kommer till landet.

är att tillåta flyktinginvandring för de som är i absolut behov skydd.

är att bereda den egna befolkningen bästa möjliga skola, vård och omsorg.

är att tillåta alla människor att röra sig fritt i världen.

är att värna den egna kulturen och uppskatta andra länders kulturer.

är att värna miljön – luften, jorden, vattnet – och bekämpa alla giftodlingar inom jordbruk, skogsbruk och fisket.

är att reglera ämbetspersoner inom stat, landsting och kommuner med att återinföra tjänstemannaansvaret.

är att bygga upp det egna landet och därifrån ta steget utanför landsgränsen, för att bistå länder i behov.

är att skapa trygghet för folket.

är att tillåta ett demokratiskt styre, som utgår från folket.

 

Glöm aldrig bort att den dag vi får ett globalt gränslöst världssamfund – då har vi ingenstans att fly om vi blir förföljda.