images

Plötsligt är etablissemangets media fulla med uppgifter om att den ekologiska maten inte ger några hälsofördelar och samtidigt utgör ett miljöhot. Att media som normalt vinnlägger sig om politisk korrekthet på detta sätt svär i miljökyrkan är uppseendeväckande. Ligger det måhända en hund begraven bakom denna plötsliga omsvängning?

Låt oss börja med i vad mån det finns några hälsofördelar med att äta ekologisk mat framför den inom EU vanliga industriellt producerade maten? För att svara på den frågan bör man titta på vilka de viktiga skillnaderna är?

Vanliga animaliska produkter ifrån i huvudsak kraftfoderbaserade djurfabriker har t.ex. ett betydligt lägre innehåll av nyttig CLA, omega-3, vitamin K2 och många mikronäringsämnen. Den viktiga balansen mellan omega-3 och omega-6 fett är rubbad vilket ökar risken för inflammationer. De ekologiska produkterna innehåller inte heller rester av tillväxthormoner och antibiotika som ofta används i djurfabrikerna. Hormonerna kan gynna cancerutveckling och djurantibiotikan är en viktig orsak bakom den ökande förekomsten av multiresistenta bakterier. Kraftfodret som används innehåller även rester av cancerogena bekämpningsmedel som t.ex. glyfosat (RoudUp).

Det går att räkna upp rader av liknande stora hälsoskillnader mellan traditionella livsmedelsprodukter och ekologiska. Jag skall inte ta upp utrymme med det här, ni hittar det lätt på nätet. Självklart går det att hitta enstaka exempel där ekologisk mat är mindre hälsosam och det hänger då ofta samman med dess sämre hållbarhet p.g.a. utebliven giftbesprutning. Det vanligaste exemplet är förekomsten av mögelgift som aflatoxin. Men är konsumenten bara medveten om detta utgör det ingen hälsofara.

Det finns forskning som visar att i länder där korna i huvudsak är gräsbetande och där smörkonsumtionen är högst, där har man en drastisk minskad risk att drabbas av hjärtsjuklighet. Hur professor Lars Bergström vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, då kan påstå att tron på den ekologiska kosten är en dröm, en känsla utan verklighetsförankring som framför allt handeln tjänar stora pengar på, visar att han talar för Big Food. Liknande påståenden har kommit från danska statliga ICROFS (The International Centre for Research in Organic Food Systems) som givetvis går i EU:s ledband.

När det gäller ekomatens miljöeffekter så är situationen mer komplicerad. Det är givetvis ingen tvekan om att ekologisk produktion har en lägre produktivitet per area när det gäller de basala näringsämnena (kolhydrat, fet och aminosyror) och därför kräver större brukade arealer för att ge samma utbyte. När det gäller det breda spektra av mikronäringsämnen är det tvärt om, vilket framgår i denna dokumentär. När det gäller läckage av näringsämnen är det heller inte självklart att ekojordbruket är skonsammare, speciellt om det är beroende av att marken plöjs. Utsläppen av växthusgaser från djurhållningen blir dock betydligt mindre från gräsbetande djur på ängs och skogsmark än från djur i djurfabriker.

Jag kan inte bedöma vilket vägval som är bäst ur miljösynpunkt, jag tror dock skillnaden är ganska ringa om man bortser från arealbehovet. När det gäller hälsoeffekterna på oss människor av ekologisk kost kontra icke ekologisk, skulle jag bedöma att skillnaden är betydande till fördel för det ekologiska. Eftersom den ekologiska kosten blir dyrare att producera kommer människor att nöja sig med att äta mindre (vilket även är hälsosamt) varför nackdelen av större produktionsarealer i stort sett kommer att elimineras.

Så, varför kommer dessa påstådda nackdelar med ekologisk mat nu?

Huvudorsaken är givetvis människors ökande medvetenhet om industrimatens usla näringsinnehåll, och då speciellt en rad viktiga mikronäringsämnen. Denna medvetenhet leder till en snabbt ökande efterfrågan på ekomat i våra butiker. Självklart ringer alla varningsklockorna på Big Foods huvudkontor.

Med tanke på den intensiva antiryska propagandan i våra etablerade medier under de senaste åren, kan jag inte heller frigöra mig för känslan av; att det som initierat dessa falska skriverier om ekologisk mat även är att Ryssland nyligen deklarerat att man tänker göra en massiv satsning på ekologisk och GMO-fri livsmedelsproduktion, för export till den kraftigt växande ekomarknaden.

Dessa Fake News-artiklar kan vara en ny trist påminnelse om att etablissemangets medier numera bara är propagandakanaler för globalistiska ekonomiska intressen som hela tiden försöker manipulera oss.

Lars Bern

 

Om du vill bli medlem i Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH) kan du sätta in årsavgiften 200 SEK på bankgiro 195-1607 och ange namn och mejladress. För utlandsbetalning gäller BIC/IBAN: HANDSESS / SE79 6000 0000 0004 5848 8631. Föreningen har sitt säte på Dalarö med adress Box 55, S-137 25 Dalarö.