En kort och kärnfull sammanfattning av de intressen som ligger bakom de kostrekommendationer som gjort snart halva jordens befolkning metabolt sjuk. Dessa intressen kontrolleras av en handfull hyperförmögna familjer som utgör själva kärnan i den globalism som styr vä’stvärlden.

Ta er en halvtimme och lyssna och begrunda.

Lars Bern