SEB:s fonder har publicerat en svart lista över ett fyrtiotal bolag som man inte investerar i. Det finns kanske goda skäl varför dessa bolag valts ut. Det anmärkningsvärda med listan är dock att några av företagsvärldens absolut värsta miljöbovar och oetiska företag saknas på listan.

Låt mig bara ta några flagranta exempel.

Världens ledande tillverkare av miljöförstörande växtgifter och kontroversiella GMO-grödor Monsanto och Syngenta saknas på SEB:s svarta lista. Många av företagens produkter bidrar starkt till jordförgiftning och de har i olika studier befunnits cancerogena. Så, om ni investerar i SEB:s fonder riskerar ni att bidra till finansieringen av denna ytterst kontroversiella miljöförstörande industri.

Världens ledande tillverkare av sötade läskedrycker Coca Cola och PepsiCo saknas även på SEB:s svarta lista. Kan det bero på att Jacob Wallenberg sitter i Coca-Colas styrelse? De produkter som dessa två företag säljer över hela världen, är en starkt bidragande orsak till den metabola pandemi som världen är mitt uppe i. Jag har tidigare skrivit om den i ett antal krönikor på bloggen. Sötade läskedrycker (både med socker och konstsötning) är en starkt drivande faktor bakom fetma, sockersjuka (diabetes-2) och andra metabola sjukdomar. Så, om ni investerar i SEB:s fonder så riskerar ni att bidra till verksamheter som idag utgör det utan jämförelse största hotet mot människors hälsa över hela världen.

Den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden är idag biverkningar och förgiftning orsakad av dagens syntetiska läkemedel. Orsaken bakom detta har dokumenterats av Cochraneprofessorn Peter Götzsche i boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet. Det finns även dokumenterat av ordföranden i Riksföreningen för Metabol Hälsa, docent Ralf Sundberg i hans bok Forskningsfusket bara fortsätter. Dessa högt meriterade medicinare visar hur världens ledande Big Pharma-företag ägnar sig åt systematisk mörkläggning av kontroversiella forskningsresultat, forskningsfusk och ekonomisk brottslighet. Jag hittar inget av världens ledande läkemedelsföretag på SEB:s svarta lista. Kan det bero på familjen Wallenbergs stora intressen i denna industri?

Det går säkert att hitta fler exempel på brister i SEB:s urval av företag som man inte vill stödja. Mina tre exempel är dock så pass graverande att man måste ifrågasätta seriositeten hos SEB:s ledning när man går ut och publicerar sin svarta lista.

Slutsatsen är att om ni vill försäkra er om att era investerade pengar hamnar i etiskt oklanderliga företag då är SEB Fonder fel val. Till SEB:s ledning vill jag säga, gå hem och gör om!