Många är de som känner sig kallade att göra prognoser över framtiden. Inte minst har denna verksamhet fullständigt exploderat i kölvattnet av klimatpropagandan. Vi översköljs med den ena fantasifulla domedagsprognosen efter den andra och alla visar sig efter hand ha tagit fullständigt fel. Detta trots att prognosmakarna gjort sig besväret att basera sina förutsägelser på komplicerade datorprogram, där de byggt in allt som de tror kan påverka framtiden. Verkligheten när det gäller denna typ av prognoser är tyvärr den att man inte kan förutsäga framtiden med matematiska modeller, man klarar på sin höjd att beräkna riktningen i en mycket nära framtid (tro mig jag har doktorerat på matematisk modellering). Det går inte ens att beräkna hur ett så enkelt system som en dubbel pendel kommer att röra sig över tid. Så, dessa modellinstrument för prognostisering är i princip värdelösa.

 

Demografin styr framtiden

Det finns dock ett undantag från regeln att man inte kan förutse framtiden. Ett fungerande instrument för att beforska framtiden, är att studera långsiktiga demografiska förändringar. Om vi besvärar oss att göra sådana studier, så skall vi finna att den västliga kulturen och dess folk med rötter i Europa som skapat det moderna samhället, är på väg mot sin upplösning. Frågan är vad detta kommer att betyda för världsutvecklingen och de värderingar som vi västerlänningar betraktar som huggna i sten?

Orsaken till det som nu sker är enkel. Den moderna västliga människan med rötter i Europa reproducerar sig inte längre. I Europa föds det bara 1,6 barn per kvinna och tittar man bara på den europeiska ursprungsbefolkningen så är siffran långt mindre, medan invandrade kvinnor från andra kulturer ligger över 3 barn per kvinna i många invandrartäta länder. I Sverige ligger siffran på 1,9 barn per kvinna beroende på att den dras upp av den stora gruppen invandrare från andra kulturer. Japan följer Europas mönster, medan det i Afrika föds 4,7 barn per kvinna. I USA ligger födelsetalen högre än i Europa med omkring 2 barn per kvinna. Den främsta orsaken är deras stora invandring av hispanics som föder 40% fler barn än den från Europa ursprungligen invandrade gruppen.

Symptomatiskt för västvärlden är att ett flertal av Västeuropas stora länder numer leds av personer som själva valt att vara barnlösa. Bl.a. Tyskland, Frankrike, Storbritannien och även Sverige har ledare utan barn.

Jag skulle rekommendera er att ta dryga 20 minuter och titta på ett föredrag av Mark Steyn på YouTube som väl beskriver den utveckling jag talar om.

Det är mot den här beskrivna demografiska utvecklingen som man skall se debatten om migrationen. Många politiker är helt enkelt skräckslagna inför framtiden när man ser prognoserna för den demografiska strukturen i flertalet västländer. Hur skall man klara av en snabbt växande andel gamla icke produktiva medborgare med högt vårdbehov? I detta läget har man tagit till en quick fix och öppnat gränserna för en i stort sett, okontrollerad migration av människor från fattiga länder med hög nativitet. Det är sannolikt detta som legat bakom Fredrik Reinfeldts öppna hjärtan och Annie Lööfs fantasier om ett Sverige med 30 miljoner människor.

Problemet är att den omfattande invandringen till Europa och USA inte bara leder till den önskade justeringen av befolkningspyramiden, så att man får bättre balans mellan gamla och unga. Den medför även att allt fler av västvärldens i sten huggna värderingar börjar ifrågasättas. T.ex. den västliga feminismen och toleransen har sett sitt maximum och kommer i framtiden att bli ett minne blott om vi inte kan lösa integrationsproblemen. De som invandrar kommer från patriarkala och religiösa kulturer som inte erkänner våra demokratiska principer och våra värderingar rörande jämlikhet mellan könen. Man har även lägre tolerans mot olika sexuell läggning och bildningsnivån är generellt mycket lägre. Allt detta visar sig kraftigt försvårar integrationen i de västliga samhällena.

Kollisionen mellan de västliga, i huvudsak på kristendomen baserade värderingarna och de värderingar som muslimska invandrare tar med sig förvärras av att motsättningarna underblåses av politiker som t.ex. Turkiets Erdogan. Han drömmer om ett nytt Ottomanskt välde där man skaffar sig kontroll över Europa med hjälp av de invandrade muslimerna. Han har för att uppnå sitt mål, nyligen uppmanat den stora turkiskmuslimska diasporan i Europa att föda minst fem barn per kvinna. Redan idag lär den här gruppen ligga på 3,5 barn per kvinna. Om Erdogan lyckas kommer muslimerna att snabbt bli en större folkgrupp i flera stora Västeuropeiska länder än de infödda befolkningarna.

Det kanske redan är för sent. Det är hög tid att börja föra en politik för att kunna hantera de stora motsättningar som vi redan har och som med relativt säkra prognoser bara kommer att växa. Integrationen av alla ungdomar från de invandrade familjerna måste få betydligt mer resurser och uppmärksamhet. Jag tror det är viktigt att ta hand om alla dessa ungdomar, så att de till fullo kommer in i det västliga samhället och fås att tar över en stor del av vårt sekulära sätt att leva. De måste få utbildning och jobb i samma utsträckning som den infödda befolkningen. Dit är vägen lång idag.

Den sekulära ordningen har faktiskt tidigare fungerat i några muslimska länder, så det är på intet sätt orealistiskt. Syrien var ett gott exempel på ett land där olika religiösa grupper kunde samleva under sekulära omständigheter. Men det landet stod i vägen för USA/NATO:s kortsiktiga militärindustriella intressen och har slagits i spillror av oss i västvärlden. På grund av våra angreppskrig i Mellanöstern har tyvärr utvecklingen mot mer sekulära stater gått åt motsatt håll. Ett monumentalt misstag av västvärlden som gör det långt svårare att lösa våra problem här hemma. Sverige har aktivt medverkat i denna krigspolitik.

Det vi nu ser är hur västland efter västland i panik stänger sina gränser för att hålla inflödet av migranter borta. USA bygger en mur mot inflödet av hispanics och i Europa vägrar en rad länder att ta emot migranter från Afrika och Mellanöstern. Japan har helt stängda gränser. Detta är givetvis en förståelig politik med tanke på de problem som den okontrollerade invandringen skapat i många länder. Politiken löser dock inte västländernas långsiktiga problem med demografin – ålderspyramiden blir obönhörligen allt mer snedvriden.

Som demografin och integrationspolitiken just nu utvecklas, är tyvärr svaret på den rubricerad frågan – JA!