Jag var för några månaders sedan hos en kardiolog för en rutinmässig checkup av min hjärtverksamhet. Jag har sedan många år några avvikelser från det normala som läkarna anser att jag skall kolla varje år, trots att dessa inte orsakar mig några störande men. I samband med undersökningen togs ett stort antal blodprover och blodtryck.

Blodtrycket var alldeles för högt, vilket det för mig alltid är när en doktor tar det. När jag i lugn och ro tar blodtrycket hemma är det helt normalt. Självklart övertalade doktorn mig att pröva ett kärlvidgande preparat för säkerhets skull för att sänka trycket. Jag prövade preparatet några veckor utan minsta spår av påverkan på mitt blodtryck, varefter jag givetvis satte ut det. Preparatet hade f.ö. en rad otäcka biverkningar enligt bipacksedeln från Fass.

Jag frågar mig hur många onödiga blodtryckssänkande preparat som skrivs ut beroende på det mycket vanliga mätfelet när doktorn tar blodtrycket?

Alla blodprover utom ett visade helt normala värden. Jag hade alldeles för hög nivå på mitt LDL-kolesterol enligt skolsjukvårdens norm. Doktorn i fråga föreslog som väntat att jag skulle börja ta kolesterolsänkande statiner som fortfarande är standardsvaret vid kolesterolnivåer över de nivåer som är satta som norm. Dessa normer är ytterst anmärkningsvärda eftersom det finns en förkrossande bevisning som förknippar lågt kolesterol med tidig död och vice versa. Att sedan sätta in statiner blir ännu mer anmärkningsvärt, om man betänker den långa rad med allvarliga biverkningar som följer med statinbruk. Inte minst förknippas det med såväl sockersjuka (diabetes 2) som med cancer.

Det är sorgligt att konstatera det fullständiga vansinne som drabbat mänskligheten. Vi demoniserar och skrämmer folk med de kanske viktigaste beståndsdelarna i deras kroppar, på samma sätt som vi på miljöområdet stämplat den viktigaste beståndsdelen för livet på jorden som en förorening.

Vansinnet drivs av enormt starka ekonomiska intressen som totalt förvridit vetenskap och sunt förnuft. Big Pharma driver idag intensiva propagandakampanjer för en livsfarlig nivå med massförskrivning av piller och massvaccinationer av främst barn. Biverkningar av industrins enormt lönsamma produkter är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Trots det låter politiskt ansvariga dem fortsätta sin verksamhet ohämmat, utan att behöva ta något ansvar för vad de ställer till med. Har någon hört talas om någon läkemedelsdirektör som satts bakom lås och bom för vållande av kroppsskada och död?

 

En korrumperad läkarkår

En känd amerikansk kardiolog vid namn Steven Nissen går så långt att han föraktfullt anklagar de som framhåller statinernas bevisat allvarliga biverkningar som en kult! Jag frågar mig hur man skall förklara bristen på överensstämmelse mellan modern hjärt-kärlforskning och skolmedicinens fixering vid den felaktiga kolesterolhypotesen och massförskrivningen av statiner?

Statinen Lipitor (Pfizer) är den mest lönsamma farmaceutiska produkten i mänsklighetens historia. Bara denna enda produkt i raden av statinpreparat har sålts för långt över 1.000 miljarder SEK. Denna framgång är inte medicinsk, utan enbart en enorm framgång för den mest cyniska och hänsynslösa marknadsföring man kan tänka sig.

Svaret på min fråga är alltså, att fullständigt ofattbara ekonomiska intressen inom Big Pharma ligger bakom att hålla myten om kolesterolets farlighet vid liv. Som alltid snedvrids vetenskap och myndighetsutövning när mycket stora ekonomiska intressen är inblandade. Konsekvensen är att vi patienter möter en läkarkår och medicinska myndigheter som allt oftare medvetet eller omedvetet är starkt vilseförd och ofta korrumperad av industrins lobbyister.  Till yttermera visso har industrin även lyckats korrumpera en stor del av de patientföreningar som finns för olika sjukdomar, så vi kan inte heller lita på dem.

Om vi tar nämnde Steven Nissen som ett exempel, så tog han ensam emot långt över en halv miljon SEK från läkemedelsföretag under åren 2013 till 2015 för att skriva fördelaktiga artiklar om deras preparat. Sveriges mest kända livsstilsläkare Maj-Lis Hellenius som alltid driver den felaktiga kolesterolhypotesen och som uppträtt i reklamfilm för statiner, har även fått sin karriär och sin mottagning på KI finansierad av industrin (Pfizer). Sorgligt nog är detta den befintliga kulturen inom västvärldens skolmedicin. Läkare tar emot miljardtals kr i form av kickbacks från industrin som även hjälper dem att publicera sig, nå berömmelse, känna sig intelligenta och kunna avnjuta en dyr livsstil. Både tillsynsmyndigheter och den skolmedicinska utbildningen drivs i stor utsträckning av pengar från industrin, så det är nästan omöjligt att göra akademisk karriär på medicinområdet om man inte är lierad med Big Pharma.

Eftersom läkemedelsindustrin är en viktig del av de globala ekonomiska intressen som även kontrollerar våra etablerade medier, backas kampanjer för vacciner, statiner och skrämselpropaganda om kolesterolets förmenta farlighet ofta upp i MSM. Jag har tidigare pekat på hur SVT:s program Fråga Doktorn låtit Maj-Lis Hellenius sprida sitt felaktiga budskap utan ens en antydan om hennes starka bias till industrin.

Snedvridningen inom skolmedicinen som orsakas av korrumperande pengar från industrin blir inte mindre av att de politiker som sitter med ansvaret för sjukvården och samhällets forskning, regelmässigt är unga obildade politiska broilers som inte har en chans att förstå problematiken och än mindre göra något åt den.

 

Ett minimikrav som vi som patienter hos skolsjukvården måste börja ställa, är att vi alltid när vi möter en läkare skall få en personlig skriftlig redogörelse för läkarens olika bias. Hur har läkarens forskning finansierats, har man tagit emot föreläsningsarvoden, har man deltagit i sponsrade konferenser och resor, får man ersättning för utskrivna preparat och rekommenderad behandling m.m.? Om vi känner minsta tveksamhet inför läkarens bindningar, skall vi med automatik ha rätt till en second opinion från en oberoende läkare.

PS. Jag kan tänka mig att konsultera läkare med olika bias, men jag vill veta när jag bedömer läkarens diagnoser och förslag till åtgärder.

Vid problem med blodtryck brukar läkare rekommendera 24 timmarsmätning med en portabel blodtrycksmätare. Min erfarenhet är att detta är om möjligt sämre än mätning på en mottagning. Man går ständigt i spänd väntan på att blodtrycksmätaren skall börja pumpa och den håller patienten vaken hela natten. Självklart stör denna mätare trycket kraftigt. Den enda säkra metoden för att mäta sitt normala blodtryck i vila är att ta det själv i lugn och ro i hemmet. DS