Jag har fått en rad frågor, varifrån jag fått siffran att terrorismen ökat med 6500% sedan USA startade kriget mot terrorn? Svaret är ovanstående sammanställning från US State Department och där är inte de tre senaste åren med. Man kan läsa mer om detta här.

Någon som fortfarande tror att detta krig var riktat mot terrorismen? Eller var det bara en skenmanöver för att få alibi att angripa en rad länder som vägrade att inrätta sig under the New World Order som den angloamerikanska oligarkin och deras Deep State försöker tvinga på oss?

Lars Bern