Bloggens kommentarsfält har råkat ut för ett antal problem som vi måste hantera för att inte åsiktsutbytet skall spåra ur och arbetet med bloggen skall bli ohanterligt.

Vi har vid några tillfällen kunnat konstatera att vissa som skrivit kommentarer har stulit signaturen från någon annan som skriver på bloggen. När detta uppdagats har dessa kommentarer raderats.

Många av dem som skriver inlägg under eget namn känner ett visst obehag av att bli bemötta av anonyma svar och efterlyser att alla skall öppet redovisa vilka de är. För egen del har jag under senare år aldrig skrivit något på nätet utan att redovisa vem jag är, så jag har en stor förståelse för att man bör öppet stå för sina inlägg. De väger mycket tyngre då och blir trovärdigare. Jag har dock även förståelse för att vissa personer som p.g.a. jobb och andra lojaliteter kan ha svårt att delta i en samhällskritisk debatt om de inte får dölja sin identitet.

Väldigt många av kommentarerna på bloggen är även väldigt långa. (Den satta gränsen på 2000 tecken är nästan för generös.) Andra kommentarer kan innehålla en hel rad länkar till andra källor. Det gör att kommentarerna blir tidsödande och svåra att följa och att jag från bloggens sida får lägga allt för mycket tid på moderering. Det senare är tyvärr nödvändigt eftersom det ofta dyker upp inlägg som ifrågasätter t.ex. folkmord där det finns en uppsjö trovärdiga vittnesmål. Andra inlägg är rasistiska, vilket drar ner diskussionsnivån oacceptabelt. Där jag hinner spåra sådan inlägg så lägger jag inte ut dem. Tyvärr upptäcks inte alla.

 

Nya regler för kommentarer

Kommentarer skall i möjligaste mån undertecknas med ett identifierbart namn (för- och efternamn). För den som anser sig ha tungt vägande skäl att skriva under med en anonym signatur, måste vederbörande först sända mig ett mejl och tala om vem man är och vilken signatur man vill registrera för kommentarer på Anthropocene.live. Sådan information kommer givetvis att behandlas konfidentiellt. Kommentarer med signaturer som på detta sätt inte är registrerade kommer efter hand inte att publiceras.

Jag vädjar även efter kortare kommentarer och så få länkar som möjligt för att göra modererandet mer hanterligt. Jag kommer inte heller att acceptera att kringgå detta genom att långa kommentarer delas upp på fler. Länkar som innebär reklam för politiska organisationer och kommersiella företag kommer att behandlas restriktivt.

Den som gör sig besvär att skriva en hel artikel bör istället publicera den som det på något nätforum. Starta en egen blogg eller sänd artikeln till Anthropocene.live så får jag se om den passar in och kan publiceras som det istället.

Lars Bern

larsbern@live.se