MP vill inte bara införa subventioner för solel utan även för elcyklar och eldrivna mopeder. Att subventionera förnuftig energianvändning är säkert värdefullt men knappast när detta har blivit kommersiellt accepterat. Värmepumpar som bidrar lika mycket till Sveriges energiförsörjning som vindenergin har inte behövt subventioneras eftersom de för användarna helt enkelt är en lönsam investering. Samma sak gäller nu även solel i gynnsamma områden . Likaså utvecklas försäljning av elcyklar mycket gynnsamt eftersom många cyklister, framför allt äldre, tycker det är skönt att inte behöva pressa sig i uppförsbackar och i motvind. Försäljningen går därför alldeles utmärkt.

Detta räcker förstås inte för miljöpartiets talespersoner som nu vill införa särskilda subventioner och således hjälpa till att reducera överskottet i de nationella finanserna. Vidare vill man göra allt för att höja partiets politiska profil för att inte hamna i mediaskugga och riskera att falla under 4% spärren i nästa års riksdagsval. En händelse som emellertid inte alla skulle beklaga.

Min förhoppning är att riksdagen säger nej till dessa fullständigt onödiga subventioner. De utgör dessutom som P1 meddelat ett stort problem för handeln eftersom alla som planerar köp av elcykel av naturliga skäl uppskjuter ett sådant beslut i väntan på kommande subventioner. Då något sådant ännu inte tidsmässigt bestämts leder förslaget till att handeln avstannar vilket skapar stora och fullständigt onödiga problem för elcykelhandlarna.

Vi kan bara hoppas att riksdagen stoppar detta och liknande klåfingriga beslut att subventionerna sådant som inte behöver subventioneras. Råkar landet ha överskott i rikets finanser så bör man i första hand sänka skatten eller betala av rikets skulder. Alternativt finns det helt säkert mer angelägna uppgifter för landet än att subventionera elcyklar som inte behövs och som dessutom trasslar till det för handeln.

Lennart Bengtsson

Red anm:

Kan det vara så, hemska tanke, att en rad MP-politiker planerar att köpa elcykel/moped och vill att vi skattebetalare skall vara med och betala deras privata fortskaffningsmedel. F.ö. borde inte skattebetalarna behöva vara med och betala elbilarna heller, de kommer ändå på egna merite att konkurrera ut de omoderna bilarna med ineffektiva förbränningsmotorer. Det räcker att bilskatten anpassas efter vad bilarna släpper ut i form av hälsovådligt NOx, PAH och partiklar.