Det finns ingen bevisad koppling mellan övervikt och socker – enligt ett uttalande för 2 år sedan från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority). Detta påstående var uppseendeväckande ovetenskaplig desinformation. När man börjar gräva i bakgrunden till myndighetens falska slutsats visar det sig att det bygger på fem ”studier” varav fyra finansierats och givetvis därmed även påverkats av sockerindustrin. Den svenska folkhälsoministern sa sig på goda grunder vara upprörd.

Vi möter dagligen detta fenomen att myndigheter som är satta att bevaka allmännyttan kommer med larm och påståenden som strider mot såväl god vetenskap som allmän erfarenhet. Jag tror detta är ett fenomen som vi allt oftare måste räkna med i en tid när industrins och bankernas huvudägare oligarkerna disponerar allt större förmögenheter. Att tillförlitligheten i uppgifter som kommer från såväl myndigheter, företag som media blir allt sämre och ofta ren desinformation har blivit vardagsmat. Vi måste helt enkelt vänja oss att granska all information som strömmar ut från etablissemangets medier – MSM som kontrolleras av samma oligarker som kontrollerar de globala företagen.

Vad är det i dagens tillstånd som driver denna olyckliga utveckling som faktiskt underminerar den viktiga tillit som behövs för att hålla ihop samhället?

Jag tror det i huvudsak är två samverkande faktorer. Den viktigaste faktorn är globaliseringen av marknaden. Den tidigare nationella isolerade marknaden för, i detta fall, socker är idag en europeisk och t.o.m. global marknad. Det tillsammans med det växande antalet konsumenter på världsmarknaden, gör att redan små förändringar i försäljningen av socker motsvarar enorma värden för industrins ägare.

EFSA:s rekommendationer betyder således väldigt mycket ekonomiskt, därför är det viktigt för industrin att påverka myndigheten. Att få in sina egna studier som underlag för EFSA är givetvis en drömsits. Det räcker inte heller med att leverera underlag, ofta i sådana här sammanhang sitter personer med starka bindningar till aktuella ekonomiska intressen med i de grupper som fattar besluten. Vi har tidigare sett detta inträffa inom t.ex. WHO. Hur mycket kan vi t.ex. idag lita på den pandemihysteri som WHO åter piskar upp runt zirkaviruset? Vi har svininfluensan i färskt minne. Då hade av allt att döma flera av myndighetens beslutsfattare bias till Big Pharma som tjänade miljarder på vaccinerna.

På en global snabbt växande marknad hittar man allt större och likaledes växande ekonomiska intressen bakom bransch efter bransch. Lobbyverksamhet och information/desinformation för att gynna den egna branschen är en allt mer blomstrande marknad för olika påtryckare. De disponibla ekonomiska resurserna för att kunna påverka är större än någonsin. Utrymmet för sanningen blir under sådana omständigheter allt trängre. Jag tidigare skrivit om den märkligt osakliga kampanjen i våra MSM-tidningar mot den växande efterfrågan på ekologisk mat. Vilka är intressena bakom den?

Ett sådant här område där desinformation grasserat i snart trettio år är klimatfrågan. Där har vetenskap och goda erfarenheter förvridits av starka politiska och ekonomiska intressen. I takt med att en global jätteindustri för vad man kallar hållbarhet vuxit fram har desinformationen blivit till ett självspelande piano. Amerikanska myndigheter har under Obama i omgångar suttit och ändrat i gamla temperaturdata för att få dem att stämma med klimatpropagandan. Trump har avslöjat fuskandet.

Bubblan runt sockerindustrins systematiska manipulerande av vetenskapen runt kosten och sockrets hälsovådliga effekter har äntligen spruckit tack vare en rad enskilda människor som inte förtröttats i sitt sanningssökande. Det hindrar inte att det hela tiden pågår liknande köpta desinformationsaktiviteter på andra områden som rör vår hälsa.

Vi måste med andra ord vänja oss vid att alltid ifrågasätta samhällets auktoriteter såsom EFSA och vi får ingen hjälp av de medier som förr granskade makthavare, de har nämligen med få undantag förvandlats till propagandacentraler snarare än den gamla rollen som maktens granskare. Vi måste lära oss var vi kan inhämta olika fakta och uppgifter för att på egen hand skaffa oss en något sånär korrekt verklighetsbild.

Vad värre är, den globala marknadens intressen har sina tentakler ute överallt för att leda oss på villovägar. Stora ekonomiska och politiska intressen ägnar sig åt det som kallas astroturfing. Det går ut på att under skenet av opartisk gräsrot uppträda i olika sammanhang på nätet för att smyga in sin propaganda och desinformation. Vi måste m.a.o. alltid vara på vår vakt numera.

Vår tids enorma ekonomiska intressen på olika områden har blivit ett allt större hot mot vetenskapen och sökandet efter sanningen. Alla kan numera köpas.

Följ alltid pengarna och där det är stora värden på spel, lita inte ens på myndigheter, korruptionen finns överallt även i Sverige. Räkna med att dessa problem bara blir värre i takt med att de globala marknaderna växer.

Lars Bern