När Kim Jong-un deklarerade sin goda vilja att avrusta Nordkoreas kärnvapen fick de naiva västaliga medierna glädjefnatt. Man utropade utan eftertanke Donald Trump till en stark kandidat för Nobels fredspris och han prisades för sin tuffa attityd mot Nordkorea. Detta illustrerar hur totalt naiva vi blivit i dagens västvärld. Låt oss istället för önskedrömmar göra en realistisk analys av situationen.

Västvärlden domineras idag av den globalism som vuxit fram ur de gemensamma intressen som drivs av världens största företag och deras huvudägare, det jag brukar benämna den angloamerikanska oligarkin. Den senare har sin tyngdpunkt i USA som är hemmabas för flertalet globala företag, men denna krets räknar även in ett antal megaföretag med bas inom EU och i Japan. Globalismen driver ett antal gemensamma intressen som kan sammanfattas i följande sjupunktsagenda:

  • Man vill ha fria rörelser för kapital och valutor med dollarn som reservvaluta
  • Man vill etablera fri rörlighet för varor och tjänster
  • Man vill ersätta nationella regelverk med överstatliga
  • Man vill privatisera flertalet offentliga verksamheter
  • Man vill rasera nationella gränser och etablera fri global etableringsrätt
  • Man vill med ökad skuldsättning flytta makt från stater till sina storbanker
  • Man vill genom fri rörlighet för arbetskraften skapa global konkurrens

Globalisterna har genom sin mycket stora ekonomiska makt skaffat sig ett avgörande politiskt inflytande i hela västvärleden och på många andra håll i världen. Via detta inflytande driver man hårt sin agenda. För att kunna driva igenom den har man skaffat sig indirekt kontroll över världens största krigsmakt bestående av USA/NATO:s samlade styrkor. Tittar man på främst USA:s krigsmakt så är den inte alls utformad för att försvara USA:s territorium, vilket är det normala, utan den är organiserad för att kunna försvara den angloamerikanska oligarkins globala ekonomiska intressen. Bl.a. har man över 800 militärbaser i nästan 100 länder.

Länder som på något sätt motsätter sig agendan och vill ha nationell kontroll över sina naturresurser, sin valuta och som inte handlar i dollar blir systematiskt utsatta för ekonomiska sanktioner för att framtvinga en politik i linje med agendan. Om detta misslyckas sätter USA-globalismen in militär och störtar regimen eller så ordnar man ett regimskifte via en iscensatt statskupp. Vi har efter WWII sett rader av exempel på detta. Det är ju numer USA som startar så gott som alla krig.

Det säkraste sättet att undvika att anfallas av USA/NATO eller utsättas för ekonomiska sanktioner är att som bl.a. Sverige bli ett lydrike till av globalisterna styrda USA/EU. Det andra alternativet är att skaffa sig egna kärnvapen, för då blir man lämnad ifred militärt. Länder som Ryssland, Kina, Indien och Pakistan löper ingen risk att anfallas militärt av USA/NATO. Israel som även har kärnvapen är ett specialfall, eftersom landet kan betraktas som en integrerad del av den angloamerikanska oligarkin.

Vi ser att även kärnvapenländer som väljer att motsätta sig implementering av den globalistiska agendan blir utsatta för sanktioner och annan ekonomisk utpressning från främst USA:s (läs de styrande globalisternas) sida. Ryssland är det tydligaste exemplet, men USA börjar även skruva åt tumskruvarna mot Kina som Trumps politik visar.

Iran är ett annat typexempel på ett oljerikt land som valt en självständig nationell politik där man vill exploatera sina egna naturtillgångar utan att öppna sig för de globala företagens intressen. Landet har insett risken med den politiken efter USA/NATO:s anfall på Irak och Libyen och störtandet av regimerna där, varför man för några år sedan började utvecklingen av egna kärnvapen. Rädslan för ett kärnvapenkrig i Mellanöstern mellan Iran och Israel fick världssamfundet att reagera mot detta och efter långa förhandlingar lyckades man för några år sedan få i hamn ett avtal det s.k. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)-avtalet, där Iran avbröt sitt kärnvapenprogram mot att alla sanktioner mot landet togs bort.

Globalisterna som styr the Deep State i Washington såg inte med blida ögon på att Iran skulle komma undan underkastelsen under deras agenda, varför USA nu brutit avtalet och inte bara tänker återinföra sanktionerna mot Iran, utan man kommer även att införa sanktioner mot alla länder och företag som gör affärer med Iran inklusive EU.

Detta är hur världsscenen ser ut idag. Att sluta avtal med USA-globalisterna är meningslöst eftersom man hela tiden struntar i ingångna avtal och man följer inte FN-beslut. Signalerna är kristallklara, globalisterna accepterar ingen självständig nationell politik någonstans. Ett land som fått uppleva detta är Nordkorea. Regimen där har insett att USA-globalisternas mål är att störta regimen där och inlemma landet med alla sina naturtillgångar i sin globala hegemoni.

Så vad gör regimen, jo man skaffar sig en försäkring mot att bli militärt angripen av USA/NATO genom att utveckla ett eget kärnvapen. Där är vi idag. Nu har diktatorn Kim Jong-un skaffat sig en förhandlingsposition och erbjuder sig att avveckla sina kärnvapen mot garantier att inte bli angripen av USA/NATO. Detta erbjudande har av otillåtet naiva västmedier (alla kontrollerade av globalisterna) tolkats som en stor framgång för USA:s president och han har utropats till potentiell fredspristagare.

Problemet som för mig är fullständigt kristallklart, är att ett icke angreppsavtal med dagens USA i praktiken är helt värdelöst. USA har med all önskvärd tydlighet visat detta genom sitt agerande under senare decennier. Det är ju självklart att Pyongyang regimen inte släpper sin trygghetsförsäkring utan betydande substantiella amerikanska eftergifter. En viktig sådan eftergift är att all USA-militär lämnar Koreahalvön och att allt militärt samarbete mellan USA och Sydkorea upphör. Detta kommer aldrig USA att gå med på, eftersom den militära närvaron på Koreahalvön är av central strategisk betydelse för bevakningen av Kina, som ju allt mer framstår som USA-globalismens huvudmotståndare.

Att Nordkorea avvecklar sin kärnvapentestanläggning har ingen praktisk betydelse eftersom denna ändå förstördes när de testade sin vätebomb i höstas. Meddelandet idag att man ställer in ett möte med Sydkorea eftersom landet fortsätter sina militärövningar mot Nordkorea ihop med USA-militären, är ett tydligt tecken. Man hotar även att ställa in det förebådade mötet mellan Kim Jong-un och Trump i Singapore.

Nordkorea kan räkna med ett starkt stöd från Kina för sin politiska hållning. Kina är nämligen ytterst irriterade på USA:s militära anläggningar och truppstyrkor som stationerats i Sydkorea på nära avstånd till Beijing.