Ni som mot all förmodan har levt i föreställningen att MSM (Main Stream Media) i allmänhet och SVT Public Service i synnerhet förmedlar information och nyheter som är politiskt neutrala, bör se detta inslag från SVT Aktuellt från torsdagen den 31 maj. Inslaget har fått stor uppmärksamhet i andra medier. Här får ni serverat ett exempel på hur agendajournalisten Lotta Bouvin vid SVT driver en egen politisk uppfattning istället för neutral journalistik som vi licensbetalare kan fordra av henne och SVT. Detta är ett skolexempel på den oseriösa agendajournalistik som jag så många gånger påtalat här på bloggen.

Forskaren Joakim Ruist intervjuas med anledning av att han räknat fram vilken kostnad/intäkt för samhället som invandringen representerar per år och invandrad. Hans studie har gjorts mot bakgrund av att invandringen är en av huvudfrågorna i dagens politiska debatt och att man då behöver ett underlag för att bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna. Ruist kommer fram till en kostnad på i medeltal 74.000 kr per flyktinginvandrare och år.

Bouvin menar mellan raderna att man som forskare bör hålla inne med forskningsresultat som kan få väljare att ifrågasätta agendan. Vi har i decennier sett detta fenomen hos agendajournalistiken i klimatdebatten, där forskning som inte stödjer klimatlarmen medvetet tystas ner av de etablerade medierna. SVT har i åratal bara släpat fram larmande klimatcharlataner som Johan Rockström när man tagit upp klimatfrågan, man har aldrig vad jag vet intervjuat Sveriges mest meriterade klimatforskare Lennart Bengtsson och havsnivåexperten Nils-Axel Mörner. I fallet med forskaren Ruist och migrationsfrågan var av allt att döma SVT:s avsikt att försöka karaktärsmörda en sanningssägare. Något som skändligen misslyckades och istället fick vi alla en tydlig illustration av SVT som en partisk politisk propagandakanal.

Slutsatsen är trivial – ni kan inte lita på det som förmedlas via Public Service SVT och SR.

Detsamma gäller tyvärr även stora tidningar som DN och SvD som ständigt pumpar ut agendajournalistik på sina nyhetssidor. SvD:s klimatlarmspropaganda är notorisk. I förrgår hade man en stor artikel med anledning av att ett högtryck råkat parkera över Skandinavien och ge oss ett stålande sommarväder under maj månad. Som ett brev på posten kom SvD:s förmodan att detta var ett tecken på den globala uppvärmning som man ständigt larmar om. Att det bara rör sig om vädrets normala variabilitet var inget man brydde sig om att påpeka. Till saken hör att under hela vintern med kyla och exceptionellt mycket snö hördes inte ett pip om klimatförändringar från SvD. Ser man på frågan i ett globalt perspektiv så blev faktiskt jordens medeltemperatur 0,03 grader C kallare i jämförelse med senare års normaltemperatur under maj månad i jämförelse med april.

Tänk således på att ni aldrig kan lita på MSM. Vill ni veta sanningen måste ni ge er ut på nätet och leta efter den. MSM förmedlar bara Fake News som stödjer den globalistiska agendan.

Lars Bern