Jag har tidigare här på bloggen tagit upp Cancerfondens samarbeta med godisindustrin och jag har kritiserat den ytterst olämpliga mat som serveras på våra sjukhus och äldreboenden.

Nyligen sände TV4 ett program med Malou von Sivert om kost mot cancer som var sevärt. En dietist som börjat förstå vad det handlar om intervjuades i programmet och kom med många bra råd som är värda att ta till sig. Jag skall inte upprepa vad hon sa, det kan ni själva lyssna på i programmet. Jag skall dock kort beröra två felaktigheter som dietisten gjorde sig skyldig till.

Hon påstod att rött kött orsakar cancer. Den uppfattningen bygger på ytterst osäkra epidemilogiska studier som bygger på enkätundersökningar om vad människor säger sig äta. Där finner man att de som uppger att de ofta äter rött kött har en ökad incidens av cancer. Problemet med den typen av studier är att man inte särar på industriprocessade charkuterier som har cancerogena tillsatser och rent rött kött. Man särar inte heller på naturligt gräsbeteskött och industrikött där det senare ofta är kontaminerat med växtgifter, hormoner och antibiotika. Dessa studier säger alltså ingenting om effekten av att äta naturligt producerat rött kött.

Det finns omfattande och otvetydig forskning som visat att periodiska fasta är ett bra sätt att minska cancerrisken. När vi fastar förbränner vi vårt eget kroppsfett för att få näring – rött kött alltså. Hela myten om att rött kött skulle ge oss ökad cancer är alltså helt absurd, vår egen kropp består till mycket stor del av just rött kött. Och eftersom vi löpande bryter ner köttceller i vår kropp och ersätter dem med nya skulle denna naturliga köttomsättning ge oss cancer.

Det kött som är en cancerrisk är alltså bara industriprocessat kött och kött från djur som är industriellt uppfödda på kraftfoder och annat som inte är deras naturliga föda. Slutsatsen är trivial; ät med fördel rött kött från naturligt gräsbetande djur, det är bland det nyttigaste ni kan äta. Studier av gamla naturfolk som var kärnfriska och nästan aldrig hade cancer visar att alla åt naturligt kött från villebråd som de jagade. Naturbetesköttet produceras även i total ekologisk balans och bidrar inte till nettoutsläpp av växthusgaser som industriköttet gör.

Det andra påståendet från dietisten kom med, som jag reagerade på, var att hon uppmanade tittarna att inte ta kosttillskott utan att äta rikligt med naturliga grönsaker och annan naturlig mat. Det är en bra uppmaning, men tyvärr har industrialiseringen av matproduktionen lett till att dagens naturliga mat som vi hittar i våra matmarknader ofta är utarmad på viktiga näringsämnen.

Storbritanniens jordbruksministerium har redovisat förändringar matens sammansättning mellan 1940 till 1991 i det som kallas The Composition of Foods. Och det har inte blivit bättre sedan dess.

Grönsaker hade förlorat mineraler motsvarande 24 procent magnesium, 46 procent kalcium, 27 procent järn och 76 procent koppar. Morötter hade förlorat 75 procent magnesium, 48 procent kalcium, 46 procent järn, 75 procent koppar. Potatis hade förlorat 30 procent magnesium, 35 procent kalcium, 45 procent järn, 47 procent koppar. Tomater hade förlorat 90 procent kopparmineral. Frukt hade förlorat 16 procent magnesium och kalcium, 27 procent zink, 24 procent järn, 20 procent koppar samtidigt som man odlat fram frukter som innehåller mycket mer socker än förr. Det enda växtförädlarna eftersträvat utöver maximal produktivitet i kg är ett ökat sockerinnehåll.

Köttet från köttfabrikernas kraftfoderuppfödda köttdjur hade förlorat 54 procent av sina järnmineraler, 24 procent kopparmineral och en stor del av de nyttiga omega-3 fetterna.

Problemet med den moderna industrimaten är att den ger oss allt fler bristsjukdomar, varför människor som vill hålla sig friska och bl.a. undvika cancer faktiskt bör ta vissa viktiga kosttillskott.

Det finns dock ett alternativ som minskar behovet av kosttillskott som dietisten inte nämnde och det är att alltid välja naturliga ekologiska produkter och rött kött från utegående gräsbetare. Detta är något som alltid förtigs och förtalas, därför att det inte ligger i Big Foods intresse att människor väljer den maten framför deras hårdprocessade industrimat och dit räknar jag även deras massproducerade frukter och grönsaker.

 

Lars Bern