I en debattartikel menar Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin att demokratin hotas om högern släpper fram Sverigedemokraterna. Grundläggande delar av demokratin är under hot om Sverigedemokraterna får makt, skriver MP-språkröret.

”Runt om i Europa ser vi hur partier på yttersta högerkanten ges makt, och vi ser konsekvenserna. Rättsstaten, oberoende medier, organisationsfriheten, kvinnors och minoriteters rättigheter är under attack.” Sådana partier får bara makt om demokratiska partier till höger ger dem det, menar Fridolin och fortsätter med att ”för liberaler bör det vara lika omöjligt i dag som det var för ett par veckor sedan att släppa fram en sådan regering”.

Gustav Fridolin, de nationalistiska partierna på högerkanten ges inte makt, de får makt av miljontals medborgare i våra samhällen som röstar på dem. Och varför röstar människor på dessa partier? Jo därför att det finns allt fler etablissemangspartier som likt Miljöpartiet struntar i folkviljan och vill avskaffa demokratin och förändra samhället efter sin egen globalistiska ideologi.

Att ge alla de över en miljon svenska väljare som röstade på Sverigedemokraterna ett proportionellt inflytande över den förda politiken – det är demokrati. Inte som Miljöpartiets kandidat till EU-parlamentet Pär Holmgren deklarera att man vill avskaffa alla val eftersom väljarna har en annan uppfattning än Miljöpartiets.

Den strategi som Fridolin förordar har nu i tolv år visat sig helt motverka sitt syfte. Den har bara lett till allt fler alienerade väljare som därför (mycket i protest mot sådana som Fridolin) valt Sverigedemokraterna.

Så vitt jag kan se utgör inte Sverigedemokraterna något hot mot demokrati och folkstyre, men det gör Miljöpartiet och Fridolin!

Lars Bern