Jag har under det gångna året skrivit krönikor och spelat in videofilmer som tagit upp olika aspekter på globalismen. Denna politiska rörelse har vuxit fram under ett sekel ur några hundra megaföretags och bankers strävan efter global marknadsdominans. De har skaffat sig ett fast grepp om västvärldens etablissemang och medier. Lagar och internationella avtal har under efterkrigstiden prioriterat dessa företags, bankers och deras ägares intressen, allt motiverat av den heliga tillväxten som alltid går före alla andra mål. EU och senare års handelsavtal är lysande exempel på detta.

Resultatet är en utveckling där välståndet allt mer koncentreras till de rikaste procenten av mänskligheten och till dem som står de rika nära. Hit räknas det politiska etablissemanget som på senare decennier kunnat kraftigt öka sina arvoden och ta emot kickbacks från de rikaste efter förrättat värv. Den resterande stora massan människor får nästan ingen del av tillväxten och stora grupper får det sämre än sin föräldrageneration. Den här utvecklingen är inte hållbar. Om inte frukten av tillväxten fördelas mer lika slutar det med revolter som vi redan ser de första tecknen till.

Globalismen har skaffat sig ett strupgrepp på människorna. Genom sin lösligt fabricerade oerhört framgångsrika skrämselkampanj om en förestående klimatkatastrof, motiverar man ökande överstatlighet och energiskatter som den nya skattebasen för att kunna öka skatteuttaget. Någon effekt på den växande förbrukningen av fossila bränslen har dessa skatter inte haft. Man skyr inga medel för att driva sin skrämselkampanj. Nu senast fejkade SVT ett påstått bejublat framträdande av ett helt okunnigt barn (Marlena Ernmans dotter) vid klimatkonferensen i Polen och man basunerar dagligen ut falska påståenden om klimatförändringar som inte går att observera.

Via Big Foods megaindustrier utrotas självägande bönder och ersätts med giftbaserade industrijordbruk och industriprocessad mat som utarmar jordarna och gör människor sjuka. Sjukdomarna botas inte utan sjukdomssymptomen undertrycks bara med en ström av kemiska preparat från Big Pharma. Årligen dör över 40 miljoner människor i förtid till följd av sjukdomar orsakade av industrimat och medicinska kemikalier med svåra biverkningar. Jag har beskrivit detta i boken Den Metabola Pandemin.

Alla meningsfulla försök att ifrågasätta globalismen motverkas av att globalisterna skaffat sig nästan total ekonomisk kontroll över alla medier, som därefter förvandlats från granskande journalism till renodlade propagandainstrument såsom SvD, DN, SVT och SR. Nyheter som passar den globalistiska agendan tillrättaläggs och hittas på i en strid ström. Jag har nyligen pekat på hur etablerade medier direkt hittar på Fake News som stödjer globalismens världsordning.

Den akademiska världen har helt korrumperats av globalisternas enorma ekonomiska makt över forskningens finansiering. Den forskare som vill ha sin försörjning gör klokast i att bara producera vetenskap som stödjer globalismens intressen. Forskningsresultat som motsäger klimatlarm och som motverkar Big Foods och Big Pharmas intressen tigs ihjäl av globalisternas medier. Istället pumpar man ut manipulerade forskningsresultat som understödjer de egna ekonomiska intressena.

Vi ser nu över hela västvärlden hur människor blivit medvetna om hur globalismen blivit ett instrument för att berika ett litet fåtal på övrigas bekostnad.  I USA har dessa människor – the deplorables som Hillary Clinton kallade dem – rest sig och röstat fram en antiglobalistisk president som etablissemanget hatar. Globalisterna drar sig inte för att försöka rasera alla suveräna nationalstater för att beröva vanligt folk deras demokratiska inflytande. Politiker som inte låtit sig korrumperas och försöker försvara nationell suveränitet demoniseras i de globala medierna och framställs där i hatpropaganda som rasister och nazister. Över hela västvärlden växer det trots detta fram partier i opposition mot globalismen. I Frankrike har folket – de gula västarna – gått ut på gatorna för att revoltera mot den globalistiske presidenten.

Människor som försöker rädda sin hälsa genom att undvika den giftiga ohälsosamma industrimaten och de skadliga medicinska preparaten framställs som mentalt störda av samhällsforskare i globalismens tjänst. Detsamma gäller oss som pekar på att några observationer som stödjer klimatlarmen inte föreligger, alla är vi mentalt sjuka.

Kritiken mot globalismens politik och propaganda kommer främst från äldre pensionerade och högt utbildade personer som jag själv. Vi ser det på såväl klimatområdet som inom kritiken av skolmedicinen. Att det är så utnyttjar globalisterna i sin propaganda där vi framställs som mentalt störda och mestadels förbittrade gamla vita män. Sanningen är ju den att vi är de enda som förhållandevis riskfritt kan tala om att globalismens kejsare är naken. Dels är vi oberoende och dels skall vi snart lämna den sjunkande skutan. Det som driver oss är faktiskt en omtanke om våra barn och barnbarns framtid.

Det största hotet mot globalisternas strupgrepp på hela vårt moderna samhälle är de fria medierna. Det är där som vanliga människor kan göra sin röst hörd. Det är via de fria mediernas opinionsbildning som vi kan öppna människors ögon för hur de blir systematiskt lurade av de etablerade medierna. Självklart kämpar etablissemanget för att tysta dessa röster på olika sätt, men anden är ute ur flaskan.

Låt oss satsa på att under det nya året 2019 trycka tillbaka globalismen och vitalisera demokratin igen, så att vi kan återgå till ett samhälle som styrs av folket och inte av globalisternas enorma ekonomiska intressen. Politiker med makt i vårt samhälle skall inte ta order från miljardärernas slutna lobbygrupper som Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen, utan från vanligt folk. Låt oss även satsa på en politik som leder till att den ekonomiska tillväxten blir fördelad så att folkflertalet får del av den som det var förr. För vad skall vi med ekonomisk tillväxt till om allt hamnar hos en liten procent redan mycket rika?

Låt 2019 bli året då vi slutligen tar oss ur globalismens strupgrepp!

Lars Bern