Det är för mig idag så obehagligt totalt tyst i MSM kring de protester och de omfattande demonstrationer som nu har pågått under flera månader, framför allt i Frankrike, men också nu över hela världen. Kärnan bland protestanterna, som utnyttjar sin medborgerliga rätt att demonstrera på gatorna, är de som har drabbats hårdast av den globalistiska världspolitiken, de arbetslösa, de fattigaste och de mest sårbara, med andra ord ”folket”. Man vill gärna jämföra vad som händer idag med vad som hände 1968 i Paris men idag är protesterna mer omfattande och dessutom i alla städer i Frankrike och är som sagt inte heller frågan om några studentrevolter som det var på den tiden.

Tack vare vårt fortfarande tillgängliga internet kan man nu få en inblick i vad som nu pågår på gatorna i Frankrikes städer varje lördag. Signifikant för mig, som man brukar säga, var en kort video jag tittade på och där man bland annat såg en demonstrant i en rullstol som polisen attackerade med pepparspray – tala om att Globalister som utövar sin enorma makt mot de ”mest sårbara” och sårbara som dessutom har fräckheten att protestera öppet mot förtrycket.

https://youtu.be/z2SmZ9CXzCs

Jag har nu en murare som hjälper mig att installera en kamin i mitt hus och jag tog upp detta med honom och till min stora förvåning var han helt medveten om vad som nu pågår i Frankrike och även orsakerna till varför folk protesterar. Till skillnad mot en gammal professor som jag själv får man misstänka att han mycket bättre känner stämningarna bland vanliga människor i Sverige än jag själv. Detta talar för en jordskredsseger för SD vid nästa val.

Det hejdlösa inflödet av immigranter till Europa är självfallet en integrerad del av orsakerna till de protester som vi ser i många länder. Detta upplever folk självfallet som ett omedelbart hot mot begränsade arbetstillfällen men folk förstår mycket väl att den grundläggande orsaken är att ”monopolkapitalet” har behagat investera i andra länder i världen med mer foglig arbetskraft.

Vad vi ser i Europa är förstås samma sak som vi noterat i USA men med andra förtecken och med samma ”folkliga” missnöje som förde Donald Trump till makten. Var detta kommer sluta i Europa är svårt att sia om men att den ekonomiska eliten knappast kan tillåta Macron att sitta kvar vid makten är en rimlig gissning. Man måste helt enkelt ersätta honom med en annan lakej men med mindre aggressiv framtoning.

Det är en intressant tid vi lever i men i grunden handlar det idag om ett växande folkligt missnöje mot globalismen som nu förändrar hela den ”politiska kartan”. Själv har jag svårt att se vilka politiska följder detta kan få annat än att ”nationalistiska ” partier kommer att ta över i många länder.

Men frågan är större än så. Det är de facto frågan om den absoluta ekonomiska makten i hela världen och som nu är i händerna på ett fåtal individer.

Hur bryter man en sådan makt?

Göran Sjöberg