Statsminister Stefan Löfven har den senaste tiden försökt nöta in bilden av att det förestående valet till EU-parlamentet är en folkomröstning mot högerextremism. Detta är bara ett taktiskt drag, för att försöka svärta ner det växande missnöjet hos Europas folk mot den angloamerikanska oligarkins växande makt, där EU är ett av deras viktigaste maktinstrument.

Under hela efterkrigstiden har allt mer ekonomisk makt samlats hos några hundratal globala företag och banker och hos deras dominerande ägare några hundra oerhört förmögna oligarker. Det är den här kretsen som hela tiden funnits bakom kulisserna vid skapandet av EU. De har bildat en rad inflytelserika lobbyorganisationer som driver deras intressen. Målsättningen har varit att påverka politiken så att den maximalt gynnar deras företag och banker. Det är samma krets som ligger bakom en rad globalistiska institutioner vars makt ökar för varje år på nationalstaternas bekostnad. De finns även med som initiativtagare till klimatalarmismen, för att med dess skrämselpropaganda få människorna att acceptera mer överstatlig maktutövning och nedmontering av nationalstaten.

Vi som jobbar med frågor om folkets hälsa upplever starkt, hur den angloamerikanska oligarkins globala makt över såväl våra livsmedel som hela vår hälsovård är en viktig faktor bakom den globala hälsokatastrof som bröt ut omkring 1980. Idag skördar den 40 miljoner förtida dödsfall per år och omkring tre miljarder människor är redan drabbade.

Det vi idag ser växa fram är ett starkt folkligt motstånd mot den här utvecklingen. Det handlar inte det minsta om höger eller vänster som Löfven försöker ge sken av. Stora delar av dessa politiska rörelser inom EU som vänder sig mot globalismens nedmontering av nationalstaten och dess självbestämmande, står i realiteten till vänster om Löfens eget parti. Visst finns det även från början en liten del högerextrema element i denna rörelse, men idag domineras den av ytterst vanliga människor som en gång röstade på Löfens parti, men som nu upplever sig svikna och som vill tillbalka till tryggheten i det nationella folkstyret.

Många av de gamla etablissemangspartierna har slutit upp bakom oligarkernas globalistiska politik, inte minst Löfens socialdemokrater. Även det en gång starkt nationalistiska folkrörelseförankrade Centerpartiet, tidigare Bondeförbundet, har vänt folket ryggen och sluter nu helt upp bakom globalismen. Dessa partier har dessutom själva en historia som påminner mycket om det man anklagar nationalisterna för. Vi fick på första maj en påminnelse när Löfvens egen ungdomsrörelse skanderad antisemitiska slagord, är inte det ett utslag av högerextremism? Även Moderaterna och Liberalerna lojaliserar sig med globalismen, det senare vill t.o.m. påskynda maktkoncentrationen till det överstatliga och i princip odemokratiska EU.

Nej Stefan Löfen, du ljuger när du påstår att detta är en folkomröstning mot högerextermism. EU-valet är mycket riktigt en folkomröstning, men den handlar om huruvida vi skall ha odemokratisk överstlighet eller nationellt folkstyre. Jag tycker att Löfen förolämpar en stor del av svenska folket, som inte vill ha globalismens hårda samhällsordning, när han hela tiden försöker likna dem vid nazister. Varför frågar han sig inte, hur alla gamla socialdemokrater som övergivit hans parti plötsligt har kunnat bli nazister utan att samtidigt fördöma antisemitismen inom SSU?

Den 25 maj har ni att ta ställning till, om ni vill tillbaka till ett tryggt nationellt folkstyre eller fotsätta globalisternas väg och ge fritt spelrum för oligarkernas girighet!

Lars Bern