Ivar Arpi har idag en viktig ledare i SvD som illustrerar det jag skrev om igår, vad EU-valet handlar om. Han har även nedan gjort några viktiga konstateranden på sin Facebooksida. När jag läser Arpi undrar jag om det där fredsprojektet som svenska politiker sålde in till oss svenskar, när vi röstade för EU, vart tog det vägen? Det enda som är kvar är globalisternas överstatliga odemokratiska regim som formats av de oligarker som kontrollerar de stora företagen och bankerna för att gynna dem själva. Den regimen sliter nu sönder den tänkta sammanhållningen i Europa som skulle förhindra framtida konflikter. Bevisligen har vi blivit grundlurade, vilket vi bör betänka nu när vi får en pytteliten möjlighet att göra vår röst hörd i EU.

Lars Bern

 

Arpi skriver på Facebook:

I dag i Aftonbladet. Polen och Ungern, med fler, anses bara vilja ha men inte ge tillbaka. Rättigheter utan skyldigheter, etc. Jag förstår tanken. Men den haltar.

Som europé känner jag att jag gärna hjälper fattigare europeiska länder med bidrag, även om det kanske har blivit för mycket på senare år. Polen och Ungern är inte direkt rika länder. Jag är personligen mer positivt inställd till att hjälpa mina grannar, än att skicka hjälpen över halva jorden utan att veta vad de går till.

EU är (bland annat) tänkt som ett fredsprojekt om ska föra europeiska länder närmare varandra. Till exempel genom stöd på olika områden. När Polen och Ungern får stöd sker det med andra ord precis så som EU är tänkt. Välvilja och grannsämja. Från oss lite rikare, till de lite fattigare.

Att då hota fattigare länder med att de måste göra samma misstag som västeuropeiska länder – att ta emot för många migranter av olika slag – annars drar vi in bidragen som hjälper dem. Det är inte välvilja och grannsämja. Det är tyranniskt och odemokratiskt. Odemokratiskt eftersom man inte anser att de har rätt att själva fatta beslut om detta. Tyranniskt eftersom det sker under hot om sanktioner som kommer försämra livet för vanliga polacker och ungrare.

EU kom inte till för att fördela flyktingar. Det kom inte till för att hjälpa ekonomiska migranter att bosätta sig i Europa. EU skapades inte för asylsökande från världens alla hörn. EU skapades för européer. EU kom till för att européer skulle komma varandra närmare. Europa är européernas hem och EU är européernas union.

Nu använder globalisterna i Västeuropa och Bryssel migrationsfrågan för att utpressa östeuropeiska länder. Man kanske inte kommer rulla in stridsvagnar i Prag och Budapest, så gör inte dagens mjuka totalitärer, i stället drar man in bidrag som man vet kommer till nytta. I stället kallar man dem odemokratiska, när det är man själva som kör över demokratiskt valda regeringar.

Varje folk har rätt att själva välja hur deras land ska göra i den här frågan. Det är demokrati. Ett yttre tvång kommer med stor sannolikhet leda till en explosiv situation, vars konsekvenser är svåra att överskåda. Men det leder förmodligen inte till allmän fryntlighet, grannar emellan. Detta sätt att agera på går rakt emot EU:s grundtanke att skapa fred.

Det är värt att notera att vi själva aldrig hade gått med på det man nu ska tvinga Ungern och Polen till. Hade gemene svensk fått välja hade vi aldrig haft den invandring vi sett de senaste 30 åren. Det har aldrig funnits något folkligt stöd för den förda politiken. Våra eliter har ändå tvingat igenom den. Nu lever vi med resultatet. Och nu ska samma eliter tvinga fler att begå samma misstag.

Det är perverst.

Ivar Arpi