Från vännen Sven Erik Nordins blogg Svaradoktorn har jag hämtat detta mycket motiverade och upprörande inlägg mot SVT och skolmedicinens klumpig agerande för att försvara sitt vårdmonopol som de sköter uruselt.

Lars Bern

”Torsdagen den 11 juli 2019 var en sorgens dag för oss som uppskattar sunt förnuft, vett och sans och vetenskaplig korrekthet. Den dagen visade TV2 i programmet Aktuellt sällsynt dåligt omdöme – liksom några av de medverkande. Jag skulle vilja kalla det hela en medial skandal!

Det finns också i hög grad anledning att i sammanhanget hänvisa till SVT:s avtal med staten. Där står bl.a. följande:

Opartiskhet och saklighet

I SVT:s sändningstillstånd anges att Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i televisionen.

Kravet på saklighet består av tre delar:

Uppgifterna ska vara sanna, faktakontrollen är avgörande.

Uppgifterna ska vara relevanta för det valda ämnet och inte ofullständiga.

SVT ska sända en rättelse om en felaktig uppgift förekommit i ett program. Observera att kravet också gäller det som visas i bild!

Kravet på opartiskhet innebär att en utpekad part som utsätts för kritik eller allvarliga anklagelser måste ges möjlighet att försvara sig. Genmäle ska beredas i efterhand om det är befogat och en begäran om genmäle ska behandlas skyndsamt.

Kontroversiella ämnen får inte skildras på ett ensidigt sätt om det inte klart framgår av programmets inledning vilken infallsvinkel det har. Balansering kan också ske med ett annat program som man hänvisar till.

Reportrar, programledare, och andra som genom sin ställning uppfattas som företrädare för SVT får inte ta ställning i kontroversiella frågor.

I nämnda program deltog den tydligen kliniskt verksamma kirurgen Mia Fahlén, samt professor emeritus Kjell Asplund, som varit ledare för den av regeringen tillsatta utredningen om komplementär och alternativ medicinsk behandling (den s.k. KAM-utredningen) och nyligen presenterat utredningens slutbetänkande. Någon representat för alternativ eller komplementär behandling fanns INTE med i programmet!

I nämnda betänkande föreslår man, att det skall bli absolut förbjudet att BOTA alla allvarliga sjukdomar – inte bara som hittills cancer epilepsi och diabetes, utan ALLA allvarliga sjukdomar – om man inte är legitimerad sjukvårdspersonal!

FÖRBJUDET ATT BOTA ALLA ALLVARLIGA SJUKDOMAR! Smaka på det!

Varför skulle det någonsin vara FÖRBJUDET att bota en allvarlig sjukdom – oavsett metod? Det bör självklart vara förbjudet att SKADA människor med allvarliga sjukdomar – oavsett metod! Därför borde rätteligen en del av skolmedicinens brutala metoder förbjudas!

Kjell Asplund kunde till nöds tänka sig tillåta att man med alternativa metoder LINDRADE SYMTOM – men, som sagt, absolut inte BOTADE en allvarlig sjukdom!

I det nämnda programmet framfördes sedan ogenerat rena lögner – som att 90 % av alla cancerfall botas med skolmedicinens metoder. Det är helt enkelt inte sant! Och trots gigantiska satsningar på cancerforskning under flera decennier, så dör fortfarande i Sverige varje dag omkring 60 personer av sin cancer – eller ofta av den skolmedicinska behandlingen. Och antalet cancerfall har stadigt ökat, ända sedan 1958, då Socialstyrelsen började föra statistik.

Kjell Asplund påstod också, att många örtmediciner har allvarliga biverkningar. Jasså, vilka då? Och hur allvarliga är deras biverkningar jämfört med skolmedicinens cellgifter och strålning – där en biverkan ofta är döden!

Och problemet med en begynnande kollaps i hela vårdsystemet berördes inte alls – de problem som innebär att i dag många cancerpatienter hinner dö, innan de kommer fram i kön till behandling! Det bisarra är sedan också, att de patienter som kan få vänta upp till ett halvår eller mer på sin canceroperation av sina läkare uppmanas att äta ”som vanligt” – eller t.o.m. att de kan ”äta hur mycket socker de vill”! Många skulle sannolikt inte behöva någon operation, om de omedelbart efter diagnosen kunde lägga om kosten till sockerfri sådan, med tillägg av viktiga mineraler och vitaminer – och göra några andra livsstilsförändringar!

Om den alternativa vården bara kunde ta över några få procent av vårdfallen, skulle det kunna innebära en högst nödvändig avlastning av den traditionella vården. I stället anstränger sig skolmedicinen maximalt för att förhindra att detta sker!

Och att cancer faktiskt i allt väsentligt är en metabol sjukdom (beroende av vårt näringsintag) har man vetat sedan åtminstone 1924 (via professor Otto Warburg – Nobelpriset i medicin 1931), som visade att cancerceller har en avvikande metabolism och är extremt beroende av glukos. Men dagens läkare har än inte fattat detta, utan hävdar fortfarande, att cancer är en genetisk åkomma!

Eftersom våra gener i princip varit oförändrade i åtskilliga tusen år, så är det naturligtvis fullständigt befängt att skylla det senaste seklets närmast explosiva utveckling av cancer på våra gener! Ingen har heller någonsin försökt visa, att människorna i västvärlden de senaste hundra åren genomgått en generell genetisk mutation, som skulle kunna vara anledning till cancerns utveckling!

Vad vi vet är, att livsstil, kost och förekomsten av strålning och olika former av gifter i både kost och miljö förändrats drastiskt under den avsedda tiden – faktiskt ungefär i samma takt som cancern ökat. Det vore verkligen inte långsökt att då söka efter orsaken där! Vårt genom är strängt taget den enda orsaksfaktor vi kan utesluta – eftersom denna faktor varit konstant hela tiden.

Att man så frenetiskt värnar om skolmedicinens monopol på botande av allvarliga sjukdomar skulle kunna bero på omsorg om patienterna. Man vill skydda dem från kvacksalvare och charlataner. Men att man aktivt skall hindra vuxna, myndiga och beslutsmässiga människor från att välja den behandlingsmetod man föredrar strider faktiskt mot gällande lagstiftning – och generellt mot våra mänskliga rättigheter. Det förslag KAM-utredningen föreslår är ett slag i ansiktet på varje demokratisk och självständigt tänkande medborgare!

Antingen beror det hela på att man helt enkelt bara struntar i gällande lagstiftning (och vart är vi då på väg?), eller så beror det på ren okunskap eller ondska. Det sista kan jag förstås inte ens föreställa mig.

Kjell Asplunds argumentation påminner osökt om professor Dan Larhammars taktik att förlöjliga, håna och på allt sätt misskreditera oliktänkande (utan faktakontroll!).

När han på programledarens fråga om vilka alternativa metoder det kan handla om, så säger han bl.a. ”Det kan handla t.ex. om utdrivning av onda andar med hjälp av schamaner”. Med detta uttalande demonstrerar han sin egen totala okunskap om de komplementära och alternativa metoder som finns – och förolämpar synnerligen grovt en mångtusenhövdad skara av pålästa och kunniga människor i branschen. Det är absolut oförlåtligt av en man i hans ställning! Pinsamt är ett i sammanhanget mycket milt uttryck!”

Sven Erik Nordin