Jag fick idag följande kommentar till fredagens text om nedstängningen av Swebbtv:

Sverige har infört regeringscensur, precis som Nordkorea. Jag bor i Kina och har ett fint nätverk av proxies så jag kan flytta runt i världen. Jag provade två gånger, båda från USA (via en USA proxy), och SwebbTV tycks ligga kvar, jag tittade på ”SwebbTV intervjuar Gustav Kasselstrand i Kungsträdgården under valfinalen” och ”VÄNSTER-JESUS & SVERIGE – Lars Enarson (Swebbtv klipp)” och båda fungerade. Svenska staten har alltså inför censur i Sverige av aldrig tidigare skådade mått. Diktatur är nu infört i Sverige. 

Det är alltså uppenbart att Google/Youtube bara stängt ner Swebbtv i Sverige. Detta stärker intrycket av att det alltså inte kan röra sig om ett brott mot Youtube regler för communityn eftersom man bara stängt av den svenska delen. Och således är påståenden om att det skulle förekommit hets mot folkgrupp bara ett svepskäl, för vore det så och Swebbtv brutit mot Youtubes användarvillkor så skulle ju allt stängas ner. Några bevis för denna påstådda hets har heller inte framförts.

Som jag ser det så kvarstår bara en förklaring till nedstängningen i Sverige och det är att den skett på direkt order från den svenska regeringen eller delar av den. Denna slutsats stärks av informell information som Swebbtv fått från en journalist, som menar att det verkliga skälet är, att man från regeringens sida vill tysta Lars Berns (alltså mina) debattinlägg i klimatfrågan som börjat bli mycket besvärande för regeringen. Jag har haft över 100.000 tittare på flera av dem. Man kan dock inte hänvisa till dessa inlägg eftersom de varit underbyggda av odiskutabla och dokumenterade vetenskapliga observationer. Eftersom hets mot folkgrupp är ett mycket lösare och mer svårbevisat begrepp så tar man till det. Man klarar inte av att visa på några felaktigheter i mina inlägg om klimatpolitiken, däremot kan jag bevisa upprepade lögner från statsråd i klimatfrågan.

Klimatskrämselpropaganden är en mycket viktig del i politikernas möjlighet att kunna lägga på hela befolkningen nya skatter och avgifter för att kunna finansiera alla vidlyftiga politiska projekt som man gett sig in i. Man kan nämligen inte längre höja inkomstskatterna utan måste absolut hitta nya skattebaser. Vad passar då bättre än att beskatta medborgarna och hävda att det är ett måsta för att kunna rädda världen.

Det är givetvis djupt oroande för den politiskt korrekta politikeradeln att lilla Swebbtv som drivits av 1 man, börjar komma upp i tittarsiffror inom det samhällspolitiska området som närmar sig och ibland överträffar statens SVT med en budget på 8 miljarder kronor.

Den här indicerade regeringscensuren innebär ett solklart olagligt ingripande mot vår grundlagsfästa yttrandefrihet och, som kommentaren ovan hävdar, är den ett ingrepp i nivå med hur regimen i Nordkorea agerar mot sina medborgare. Youtube ställer givetvis upp på detta för att inte drabbas av en begränsande lagstiftning för sin svenska verksamhet. Det är ju väl dokumenterat att regeringen för ett år sedan kallade till sig Google/Youtube i syfte att påverka dem. Sannolikt har det då och säkert även senare framförts hot om att inskränka företagens verksamhet i Sverige.

Det inträffade är givetvis fullständigt oacceptabelt i ett land som har en grundlagsfäst demokrati och yttrandefrihet.

Swebbtv kommer inte som regeringen hoppas att lägga sig ner och dö utan kommer stärkt av denna bekräftelse, att komma tillbaka med förnyad kraft för att försvara vanliga människors rättigheter mot en allt maktfullkomligare politisk adelsklass och politiserade myndigheter. Att MSMedia med SVT, SR, SvD, DN, Sydsvenskan m.fl. gett upp sin roll som granskare av makten och förvandlats till PK-maktens propagandaorgan gör Swebbtv än viktigare.

Lars Bern

PS Öysten Rönne har en alternativ förklaring till hur regeringen köpt Googles lojalitet med våra skattepengar. Ren och skär korruption ovanpå grundlagsbrottet mot demokrati och yttrandefrihet. DS