Idag har Mikael Willgert sänt ut följande meddelande:

Kära Swebbtv-tittare,

Idag har vi till vår glädje noterat att Youtube har beslutat att aktivera vårt konto igen och att kanalen nu har kommit igång!

Vi tror att det är en följd av ert och alla alternativa  kanalers engagemang för att inte tillåta denna form av övergrepp.

Därför vill vi återigen tacka för det stöd och den omtanke vi har fått under dessa dagar.

Avbrottet har visat hur sårbara vi är och hur viktigt det är att utforska alternativa lösningar, där vi inte är i händerna på olika intressen. Därför kommer arbetet för att finna alternativ fortsätta. 

En positiv sak i sammanhanget är att vi har fått så många bevis på hur viktigt detta arbete är och vår målsättning är nu att vi ska skala upp det ytterligare.

Återigen tack för ert stöd!

Mvh

Mikael och Swebbtvteamet

Av allt att döma har beslutet att stänga ner Swebbtv:s konto stött på patrull högre upp i Youtudes ledning. Det behövs tunga skäl för att helt stänga ner ett konto med en så omfattande trafik som Swebbtv:s. Tydligen finns det folk i Youtubes ledning som är mindre lyhörda för svenska politiska påtryckningar. Den opinionsstorm på sociala medier som nedstängningen orsakade var nog inte väntad.

Det inträffade är dock en varningsklocka som visar hur sårbart Swebbtv är, vilket föranleder att Mikael Willgert ser över formerna för den fortsatta granskningen av makthavarna i lilla Sverige. Med etablerade medier som likt SVT, SR, SvD, DN, Sydsvenskan m.fl. som helt gett upp sin roll som maktens granskare är Swebbtv nödvändigt för att hålla den öppna debatten igång och säkra människors frihet att yttra sig, även om det skapar obehag inom den politiska adel som dominerar vårt politiska liv.

Att nedstängningen haft politiska orsaker är jag helt övertygad om. Jag drar mig tillminnes hur en av landets ledande politiker för några år sedan ogenerat övade påtryckningar på en betygsnämnd vid en doktorsdisputation för att stoppa en forskare som kritiskt granskat bl.a. klimatpolitiken.

Vi får inte förtröttas i att dagligen försvara vår yttrande- och åsiktsfrihet i det dysfunktionella samhälle vi lever i idag.

Lars Bern