När jag tidigare lade ut en ytterst klok och insiktsfull POD från den svenska bonden Görgen Andersson här på bloggen, fick jag en mycket värdefull kommentar ifrån signaturen stenbj. Den lägger jag till grund för denna text på samma tema som Görgen Anderssons POD.

 

CO2 är nyttigt och en nödvändig källa för allt liv, all vår mat och direkt och indirekt växtlighet bl.a. i form av utökat liv under jordytan. 95% av allt liv på jorden ”bor där”, inte ovanpå som många av oss tagit som självklart!

Jordens fritt tillgängliga kol uppskattas idag till:

  • Odlingsbar jord 65%
  • Levande växter och djur 14%
  • Atmosfären 21%.

Om vi ökar medelvärdet av matjordens kolhalt med 10% med metoderna som beskrivs av Görgen Andersson och i detalj av Gabe Browns i hans bok ”Dirt to Soil” kommer huvuddelen av minskningen att tas från atmosfären. (Bortsett alltså från plus eller minus från haven)

En tiondel av kolet i jorden motsvarar en tredjedel av kolet i atmosfären, vilket betyder att de 0,04% vi har idag därigenom skulle kunna minskas till 0,028%, alltså till värden vi hade runt år 1900, bortsett från fortsatt ökning från fossileldning som kan ligga runt 0,0001 till 0,0002% per år. Detta är fullt möjligt och de som tar larmen om klimatet på allvar har här en direkt genomförbar lösning, på hur ett oroande överskott av koldioxid kan tas omhand, utan drastiska nedskärningar samtidigt som det uppstår vinster på de flesta andra håll.

Gabe Brown hade, som nämns i videon, 4-dubblat (+300%) kolet i sin matjord på ca 10 år (mullhalt från ca. 3% till 10% i snitt) med enkla och mycket lönsamma metoder. Om bara en tiondel av jordens brukbara jord ökar enlig Gabe Browns nu beprövade modell skulle det motsvara 40% globalt. Alltså helt genomförbart även om det tar 20 år och bara hälften av alla jordbrukare accepterade förändringen. Det som stoppar en sådan utveckling idag redovisas delvis i PODen.

En annan direkt vinst är att användningen av konstgödsel och växt- och insektsgifter inte behövs och därför snabbt skulle gå ned mot noll. Givetvis med ramaskrin från globalisternas kemijättar som snabbt skulle tappa större delen av sin lukrativa marknad. När en sådan enorm global industri, som ofta är den enda som tjänar pengar ”i vått och torrt” på jordbruket, blir hotad, då kan vi räkna med en aggresiv lobbying av politiker och smutskastning av förespråkare av gräsbete, för att fortsätta hålla sådana här idéer så långt borta som möjligt. De jag läst om som har ”ställt om” säger att de största motståndet kom från lantbruksskolor (som är de som lär ut industrijordbruket) och försäkringsbolag.

Att en skrämmande stor del av den matjord som våra barnbarn skulle leva på idag rinner ned som smuts i osynliga täckdiken och färgar floder, sjöar och hav chokladbruna har blivit normalt på alltför många håll. Riktigt skött jord ger endast ifrån sig klart regnvatten. Riktig jord binder det som idag rinner bort som smuts! Det är mycket lätt att från luften identifiera det ohållbara industrijordbruket, genom att alla vattendrag där det bedrivs är bruna, medan vattendragen är svarta där det bedrivs hållbart regenerativt jordbruk.

Industrijordbrukens utarmning av jordarna leder till produkter med tomma kalorier, där det mest bara består av cellulosa, stärkelse och vatten. Vissa grödor har tappat upp till 90% av sitt livsviktiga innehåll av mineraler och vitaminer på hundra år. Att försöka leva på industrigrödor är förenat med allvarliga hälsorisker med allt svårare bristsjukdomar och förgiftningar. Maten ”kräver” tillskott och/eller medicinering eftersom vår egen ämnesomsättning, precis som växternas, inte längre får den balanserade näring som vi har anpassats till under hundratusentals år av evolution. Att dagens jordbruk kört in på ett ohållbart stickspår (FN har deklarerat att matjorden ”runnit bort” inom 60 år), utgör alltså en grundläggande orsak till den växande metabola sjukligheten, vilket behandlas nyutgåvan av boken om den metabola pandemin.

I början av industrijordbruket hade jorden höga mullhalter och endast små mängder kemikalier behövdes för en god produktivitet. Men jorden tunnas ut gradvis vilket bl.a. Gabe Brown visat och behöver då likt en narkoman högre och högre kemikalie- och giftdos för att kunna fortsätta avkasta som tidigare, i en välkänd ond spiral.

Mycket talar för att den enda fungerade lösningen på det klimatproblem som förgiftar vår samhällsdebatt, är en total omställning av hela vårt jordbruk bort från förgiftade monokulturer tillbaka till ett jordbruk byggt på växlande mellan bete och odling, med en omfattande djurhållning. Helt enkelt tillbaka till hur skaparen inrättat en natur i ekologisk balans. Dagens klimatdebatt driver utvecklingen i helt fel riktning med demonisering av köttätande och veganism, något som snabbt kommer att förvärra klimatproblemen och göra människor ännu mer kroniskt sjuka av en felaktig kost.

Svaren på den rubricerade frågan är nog JA!

Om vi avvecklar industrijordbruket behövs inte de drakoniska och helt orealistiska omställningsåtgärder som obildade politiker driver, politiker som p.g.a. sin låga kunskapsnivå inte begriper bättre. De är t.o.m. för okunniga för att kunna anlita rådgivare som begriper hur ekosystemet verkligen fungerar.

Lars Bern