Professor Lennart Bengtsson har en debattartikel i dagens SvD som ni skall läsa.
Lennart Bengtsson menar i sin bok att vi måste satsa på teknisk utveckling för att kunna ersätta fossila bränslen i den skala som behövs för att i verkligheten få ner de global utsläppen av växthusgaser signifikant. Han menar även att nuvarande klimatförändring är så långsamma att vi har den tid som behövs för att utveckla tekniken och hinna vidta motiverade åtgärder.
Enligt IEA:s senaste prognos kommer de globala utsläppen att fortsätta öka i accelererande takt fram till minst år 2050. Den klimatpolitik som det svenska etablissemanget håller på med ruinerar statskassan och välfärden samtidigt som den saknar allt värde för klimatet. Det är bara plakatpolitik.
Igår meddelade det amerikanska företaget Nikola Corp. att man utvecklat ett litiumbatteri som minst dubblerar lagringskapaciteten per kg, inte exploderar och börjar brinna lika lätt, kostar hälften att framställa mot dagens och är lätt återvinnbart. Dagens litionbatterier är svåra och miljöfarliga att återvinna. Sannolikt kommer dagens elbilsägare få en dyr räkning den dag de måste skrota sina batterier. Ett batteribyte räknas kosta ca. 300.000 kr per bil, vilket gör begagnade elbilar av dagens typ i stort sett värdelösa efter 10 år. Det nya batteriet ger i en personbil en aktionsradie på 1000 km, och det är bara början.
Att batteriutvecklingen precis som annan ny teknik skulle följa Moores lag har jag skrivit om tidigare och nu kommer beviset. Om några år kommer eldriften att vara totalt överlägsen fossildriften av fordon och då kommer efterfrågan på olja att börja minska på allvar. Då sjunker priserna och det blir allt mindre lönsamt att öppna nya oljekällor. Vi ser redan på dagens prisnivå att de amerikanska nya frackingfyndigheterna inte lönar sig att exploatera längre. Det som är kvar att lösa är utvinningen av de metaller som behövs på ett hållbart sätt. När ett fungerande återvinningssystem är på plats kommer inte heller så stora nya mängder behöva brytas.
Det är bara genom en massiv minskad efterfrågan på gas och olja som man kan få ner priserna och då kommer utvinningen att krympa. Med den utveckling vi nu ser i en nära framtid kommer stora kostnadseffektiva batteriparker för att lagra intermittenta produktionstoppar från solfångare, kommer även solenergin att få möjlighet att expandera på en fri marknad i områden som har solstrålning året runt. Med en utveckling mot lättare batterier kommer det även att dyka upp eldrivet kortdistansflyg, varför vi måste bibehålla och bygga ut flygets infrastruktur för att ha beredskap.
Lennart Bengssons föreslagna strategi för hur vi löser oron för klimatet är den enda framkomliga, om vi även vill få med oss de stora snabbväxande ekonomierna i Asien.
Lars Bern