Jag har ett långt avsnitt i min bok Den Metabola Pandemin om det som den här kloka bonden pratar om i denna hörvärda POD.

Boken kommer snart i nyutgåva efter att tidigare upplaga sålt slut.

Lars Bern