Hur skall vi förhålla oss när våra läkare skriver ut nya medicinska preparat som de tycker vi skall inta mot olika symptom? Den helt övervägande delen av alla preparat som skrivs ut är kemikalier som tagits fram av industrin för att just dämpa olika symptom som högt blodtryck, högt blodsocker, högt kolesterol, nedstämdhet m.m.. Det är preparat som skall användas livslångt och som inte botar bakomliggande sjukdomstillstånd utan bara dämpar symptom som doktorn tror skadar oss. Detta innebär att vi över tid kommer att knapra i oss stora mängder av dessa preparat, preparat som är helt främmande för vår ämnesomsättning och därför har mer eller mindre svåra bieffekter utöver den avsedda primära effekten.

Den ordning som dagens skolmedicin följer har fått till följd att ju äldre vi blir och ju fler symptom på avvikelser vi får från ett friskt tillstånd, ju fler sådana här symptomdämpande preparat skriver doktorerna vi konsulterar ut. Det innebär att våra kroppar blir allt mer kontaminerade av rader av för dem främmande kemiska preparat. När vi blir äldre får vi dessutom allt svårare att rena vår kropp från de främmande kemikalierna eftersom njur- och leverfunktioner trubbas av med stigande ålder. Våra gamla är helt enkelt ofta kraftigt övermedicinerade och medicinförgiftade vilket bryter ner deras hälsa i förtid.

Ständigt dyker det upp larmrapporter om bieffekter av alla dessa symptomdämpare. För det mesta når larmrapporten bara några i läkarkåren medan den behandlade allmänheten förblir lyckligen okunnig. Igår såg jag en ny sådan här larmrapport rörande en av de vanligaste kemikalierna mot högt blodtryck som heter hydrochlorthiazid. Det är ett ämne som är s.k. vätskedrivande och skall minska ansamlingen av vätska i kroppen vilket hjälper till att hålla nere blodtrycket. Enligt larmrapporten har forskare funnit att långvarigt bruk (som det ju alltid är med symptomdämpare) ökar risken att drabbas av skivepitelcancer sju gånger. Det är en enorm och helt oacceptabel riskökning, varför preparatet omedelbart borde dras in. Men det har Läkemedelsverket inte gjort. Vad värre är det finns idag indikationer på att preparatet även ökar risken för mycket dödligare malignt melanom, samt för läppcancer.

 

Jag har i olika sammanhang pläderat för en ny huvudregel för medicinförskrivning inom sjukvården som går ut på att en patient normalt aldrig skall förskrivas mer än max fyra preparat samtidigt. Om en läkare vill sätta in ett nytt preparat på en patient som redan står på över fyra, måste vederbörande läkare sätta ut ett av de preparat patienten redan står på. Vid mycket starka skäl att inte göra det, skall förskrivande läkare tvingas skriva en utförlig motivering varför patienten skall ta det nya preparatet och varför den skall behålla de övriga preparat som vederbörande redan står på.

Eftersom vi inte längre kan lita på skolmedicinens bedömningar som ofta är färgade av lojaliteter till läkemedelsföretag och till felaktiga hypoteser, är det viktigt att patienter får ett ökat stöd för att kunna göra egna bedömningar av vad man skall ta och inte ta. Tänk på att varje gång ni blir förskrivna ett medicinskt preparat av er doktor, då skall ni gå hem och på er dator söka på effekterna av preparatet och vilka biverkningar som är kända. Sedan skall ni själva fatta ert beslut om ni skall ta det förskrivna eller inte.

När det gäller preparat med hydrochlorthiazid borde beslutet vara enkelt. Om ni blir förskrivna det, skall ni tacka nej och om ni står på det, skall ni sätta ut det och informera förskrivande läkare om varför. När det gäller högt blodtryck är ofta en enkel kostomläggning den bästa och ofarligaste boten, vilket jag skrivit om i boken om Den Metabola Pandemin.

 

Lars Bern

 

Om ni vill stödja mitt arbete ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441