Vid en utredning av en anställd på en svensk statlig myndighet med anledning av dennes politiska aktiviteter på nätet, har den anställdes kommentarer på denna blogg lagts vederbörande till last. Det har ett visst intresse att ta del av hur bloggen beskrivs i en officiell statlig myndighetshandling. Det ger en bild av inställningen till denna typ av fria medier från dagens myndighetssverige.

Så här skriver man om bloggen:

Den fjärde bloggen, Anthropocene.live, är den av de fyra svenska bloggarna som bedöms ge uttryck för de mest extrema åsikterna. Bloggen drivs av Lars Bern, en inom alternativa nyhetskanaler mycket välkänd profil. Bloggen behandlar ämnen som statlig ”mörkläggning”, globalism och judisk konspiration. På bloggen kommenterar den anställde en artikel skriven av Lars Bern om att ”folkstyret i Sverige har upphört” med att denne tycker att Lars Bern har helt rätt. Därefter redogör den anställde för sin yrkesroll och anställning hos {myndigheten}.

Den krönika som kommenterats hade rubriken att Makten utgår inte längre från folket med anledning av uppmarschen till rundningen av valresultatet 2018 med den s.k. Januariöverenskommelsen.

Jag noterar speciellt att man påstår att bloggen ägnar sig åt judisk konspiration utan någon referens till var detta skulle förekomma. Mig veterligt har jag inte någonstans skrivit om någon judisk konspiration. Detta är alltså en falsk uppgift från myndighetssverige.

Vad jag däremot kritiserat är bl.a. den verksamhet som bedrivs med finansiering från organisationen Open Society som förfogar över mångmiljardbelopp från oligarken George Soros. Organisationen stödjer rader av olika omstörtande verksamheter på vänsterkanten över hela världen och har bl.a. finansierat den kampanj som 2015 organiserades av w2eu – Welcome to Europe – som var en stark aktör bakom massmigrationen från MENA-länderna till Europa 2015. Om inte denna kampanj är en konspiration, vad är då det? Jag har även i andra sammanhang kritiserat Soros omstörtande verksamhet riktad mot olika länder som flera portat honom. Att Soros råkar ha judisk härkomst är något som jag aldrig framhållit, eftersom det är helt ovidkommande i sammanhanget.

Varje gång jag kritiskt granskat någon makthavare som råkar ha judisk härkomst kommer alltid den billiga kommentaren att det är antisemitiskt. Självklart kan inte judiska makthavare stå fria från kritik precis som alla andra makthavare. För egen del är jag en mycket stor beundrare av en lång rad framstående judiska personer inom vetenskap, konst och näringsliv och jag är personlig vän med flera. Jag tycker dock varken judar eller personer med andra etniciteter står över kritisk granskning när de utövar makt.

Bloggens verksamhet är inte det man påstår i ovanstående citat utan är idag mest inriktad på hälsofrågor och hur vi kan hjälpa människor att hålla sig friska livet ut i ett samhälle där man systematiskt förgiftar oss med ohälsosam kost och övermedicinering.

Den syn på mig och min blogg från statsmakten som detta exempel visar, ger en bakgrund till att man även försöker tysta TVpodd kanalen Swebbtv där jag brukar delta som kritisk kommentator av statsmakterna i programmet Den fjärde statsmakten.

Lars Bern

 

Om ni vill stödja mitt arbete ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441