Från vännen Göran Sjöberg har jag fått denna text rörande hur vi luras att tro att vetenskapliga hypoteser alltid är detsamma som fakta, vilket jag skrivit om tidigare. På det medicinska området är en dyster sanning att rader av vetenskapliga hypoteser, vid en närmare granskning, visar sig vara allt annat än sanningar. Så här blir det allt oftare i sammanhang där ekonomiska och politiska intressen tagit över. Därför måste vi själva vara väl insatta för att inte bli grundlurade.

Lars Bern

 

Göran Sjöberg:

Det är lätt att bli ”upphetsad” när man blivit vetenskapligt övertygad att man blivit grundlurad av etablissemanget och just med föregivande av VETENSKAPEN blivit pådyvlad uppfattningar som inte håller för närmare granskning.

Och med president Trump anser jag idag att totalt korrumperat massmedia står för det mest omfattande och sofistikerade när det gäller ”Fake News”. Än mer sofistikerat är det sätt man undviker att ta upp någon verklighet som kan rubba ”deras cirklar” och deras ohemula girighet inom medicinen. Nu senast läste jag på alternativa media om hur man i Kina har börjat använda sig av intravenös behandling med C-vitamin i stora doser för att rädda livet på patienter som riskerar att dö av Coronavirus.

Om detta hör vi ingenting i våra massmedia.

År 1999 var jag själv övertygad om att medicin var en disciplin som var grundläggande vetenskaplig på samma sätt som mitt eget forskningsområde inom fysik/kemi/ metallurgi. Då drabbades jag av en mycket allvarlig hjärtinfarkt och började som gammal forskare intressera mig för detta, för mig helt nya hjärtmedicinska område, av naturliga skäl. Väldigt snabbt, inom ett halvår, kom jag fram till att den omfattande bypass-operationen som jag blev erbjuden inte skulle ge mig något längre liv och inte heller de fem olika hjärtmedicinerna och jag tackade helt enkelt nej till alltihop. Historien bakom bluffen kring kolesterolet som orsak till hjärtinfarkter var speciellt upprörande att ta del av. Ren korruption i mina ögon. Jag började istället intressera mig för och också tillämpa alternativa medicinska metoder, framför allt total kostomläggning till LCHF, och så här i backspegeln 20 år senare måste man nog säga att jag varit ganska framgångsrik. Det är betecknande att den senaste kardiologen jag träffade för fem år sedan fräste åt mig: ”Du har bara haft tur!” Nå, utan den attityden hade förstås hela hans värld rasat samman.

Senare kom jag också i nära kontakt med diabetes, psykisk sjukdom och cancer och började intressera mig för var och en av dessa sjukdomar och insåg hur vi har blivit grundlurade även vad det gäller dessa sjukdomar.

Ett område som jag dock till ganska nyligen fortfarande trodde var vetenskapligt grundmurat var dock vaccinering. Den vetenskapliga grundlogiken finns här. Genom att trigga vårt immunförsvar med ett ”avdödat” vaccin skapas antikroppar som sedan fungerar som ett livslångt skydd mot angrepp från de verkliga sjukdomsalstrande mikroorganismerna. Denna tankegång har vi i mer än hundra år nu blivit indoktrinerade med. Helt enkelt en medicinsk dogm.

Därför blev jag nu ”upphetsad” när jag verkligen började sätta mig in även i denna fråga och upptäckte även här hur grundlurad jag varit. Det var framför allt genom att läsa Suzanne Humphries och Roman Bystrianyks bok ”Disease, Vaccines, and the Forgotten History” som jag insåg vidden av lurendrejeriet som genomsyrar även denna medicinska subdisciplin.

Vad vi ständigt får höra är att vaccinerna har ”utrotat” svåra sjukdomar som plågat mänskligheten i århundrade. Problemet här är, vad Suzanne Humphries så övertygande dokumenterar, att sjukdomarna redan hade försvunnit när vaccinerna blev allmänna. T.ex. hade dödligheten i mässling redan minskat med 98 % då vaccinering introducerades 1963. Samma sak är ett faktum för kikhosta. Att då påstå att det är vaccinerna som ”räddat” mänskligheten från dessa sjukdomar är en uppenbar lögn. Samma trend kan man se för andra fruktade sjukdomar som smittkoppor, scharlakansfeber, difteri och polio. För mig var det rent chockerande att se graferna i boken som dokumenterade hur dessa sjukdomar förvann oberoende av vaccineringen. Tvärtom verkar det som att vaccinering istället orsakar dödsfall och andra livshotande sjukdomar.

Det mesta ställs på huvudet när man läser boken och man kan förstå att debatten lätt blir upphetsad när läkemedelsbolagens enorma vinster står på spel. Man behöver bara påminna om vaccinationen mot svininfluensan för några år sedan och hur Dr. Annika Dahlqvist höll på att mista sin läkarlegitimation för att hon protesterade mot vansinnet.

Det är genom den effektiva metoden att skapa rädsla som läkemedelsbolagen kan få sina jackpots. Jag kommer fortfarande ihåg hur jag i min ungdom stod i en jättelång kö för att få min smittkoppsvaccinering trots att risken att drabbas av den sjukdomen redan på 50-talet var helt obefintlig. Grafen i boken är väldigt övertygande.

Man kan då fråga sig varför alla dessa sjukdomar var ett så dödligt hot på 1800-talet och början av 1900-talet. I boken går man i detalj igenom hur fruktansvärda de sanitära förhållandena var för framför allt gemene man i städerna och speciellt för de fattigaste vilket bäddade för dessa sjukdomar. Inte minst gällde det dricksvattnet som ofta var allvarligt förorenat men även avsaknaden av effektiva avloppssystem och sophantering skapade ohyggliga förhållanden där tyfus och kolera lätt spred sig. Trångboddheten i industrialismens barndom bäddade också för smittspridningen. Folk var undernärda på olika sätt och svält var inte ovanlig och motståndskraften mot sjukdomar i gemen var därför inte stor. Första kapitlet i boken ger en levande beskrivning av dåtidens sanitära förhållanden och hur förbättringarna på detta område under 1900-talet var den grundläggande orsaken till att sjukdomarna försvann om vi ska tro författarna.

Ja – det är väldigt obehagligt att som gammal forskare inse att man på område efter område blivit grundlurad efter att själv ha satt sig in dessa områden.

 

Göran Sjöberg

 

Om ni vill stödja bloggen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441