Bilden av dödligheten i Covid-19 som basunerats ut av myndigheter och media sedan pandemins utbrott, är den rubricerade. Uppfattningen att dödligheten är mycket högre bland oss som är 70+ har lagts till grund för rekommendationen till alla oss att gå i karantän för att minska risken att bli smittad och att bidra till överbelastning av sjukvården. Jag och min hustru tillhör den grupp som hörsammat myndigheternas uppmaning.

Nu frågar jag mig om det delvis kan vara så att åldersfaktorn vid Corona-död råkar samvariera med en annan kanske långt viktigare faktor bakom svår sjuklighet vid Covid-19 infektion? Många studier pekar nämligen på en annan faktor som sannolikt är betydligt viktigare vid bedömning av vilka grupper som löper störst risk, nämligen personer som är metabolt sjuka och kraftigt medicinerade mot symptomen på metabol sjuklighet. När yngre personer dör i Covid-19 infektion hänvisar man ofta till att de just har haft en eller flera metabola diagnoser.

Nu är det så att metabol sjuklighet i allmänhet utvecklas relativt långsamt och att därför de metabola diagnoserna blir vanligare vid stigande ålder, så också kraftig medicinering mot metabola symptom. Vi vet även att äldre på äldreboenden med mycket hög Covid-19 dödlighet ofta har flera metabola diagnoser och är tungt medicinerade mot symptomen på dem. Samtidigt kan man observera att ganska många väldigt gamla människor överlever smittan. Av 80+ är det ju faktiskt hela 85,2% som klarar sig enligt det rubricerade diagrammet. Det finns t.o.m. 100-åringar dokumenterade som tillfrisknat. Man kan nog vara ganska säker på att de 14,8 procenten som dör oftast är mycket metabolt sjuka och att det är huvudförklaringen till att de inte klarar smittan och inte deras ålder.

Mot denna bakgrund vill jag starkt ifrågasätta uppfattningen att Covid-19 har mycket hög dödlighet bara för att man är äldre än 70 år. Det kan faktiskt vara så att eftersom den metabola sjukligheten i betydande utsträckning följer åldern, så drar sjukvården fel slutsats och prioriterar bort fullt metabolt friska åldring i vården trots att de har lika stora förutsättningar att överleva som många metabolt sjuka yngre människor.

Jag tror att de utsorteringar som idag sker inom akutvården är en grov diskriminering av oss 70+ som är metabolt friska. Är inte detta typiskt Sveriges åldringsfientliga politik. Detta måste snarast få ett slut!

Lars Bern

 

Not. Bilden hämtad från GP, källa CCDC.

Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441