I del 2 av den här krönikan tog jag upp det ensidiga utpekandet av ålder som det främsta kriteriet för att räknas in i en riskgrupp. Skolmedicinen håller sig gärna till detta kriterium vilket inte minst framgår av att FHM nu upprepar detta som det enda kriteriet för att bedöma om någon tillhör en riskgrupp. Som jag även påpekat tidigare visar den forskning som bedrivits rörande risken för allvarlig sjuklighet i Covid-19 att man kunnat identifiera en annan faktor än just ålder som långt säkrare för att förutsäga risken.

Studier av patienter som blivit allvarligt sjuka och ofta omkommit visar ett starkt samband med metabola sjukdomar såsom fetma, högt blodtryck, diabetes, cancer och hjärtkärlsjuklighet. Problemet är att denna sjuklighet starkt samvarierar med ålder, varför det är lätt att misstolka de data som samlas in. Intrycket av att det är själva de metabola sjukdomarna som är den främsta riskfaktorn förstärks av det faktum att, när yngre blivit allvarligt sjuka av Covid-19 så har även de ofta en bakomliggande metabol diagnos.

Andra studier som jag tidigare påpekade visar även på ett starkt samband med D-vitaminbrist och allvarlig Covid-19 sjuklighet och död. Det är samma problem här, D-vitaminbrist samvarierar med ålder. Detta beror på att kroppens förmåga att bilda D-vitamin avtar kraftigt vid stigande ålder och förvaret inomhus av äldre multisjuka och övermedicinerade på äldreboenden med undermålig kost även bidrar till D-vitaminbristen. Man får på så sätt ett förstärkt falskt intryck av att det är just åldern som är huvudrisken. Att det inte är så framgår tydligt av att en annan grupp som även ofta lider av D-vitaminbrist, nämligen färgade invandrare i nordliga länder, även är överrepresenterade bland dem som drabbas hårdast av Covid-19.

Mot denna bakgrund måste man fråga sig varför skolmedicinmännen här representerade av FHM så hårt betonar åldern som den främsta riskfaktorn? Min slutsats är att man skyr de metabola diagnoserna och D-vitaminbristen som förklaring, därför att om man erkände detta bevisade faktum så tvingas man svara på frågan, vad människor kan göra för att minska sin risk att bli allvarligt sjuka? Sin ålder kan man ju inte göra något åt och därmed slipper medicinmännen frågan och människor fås att passivt invänta sitt insjuknande och kanske död.

Som jag tog upp i förra krönikan har ju den kände brittiske kardiologen Aseem Malhotra pekat på att de metabolt sjuka radikalt kan förbättra sin prognos på någon månad genom en radikal kostomläggning. Detta är något som våra medicinmän skyr som pesten, eftersom den kostomläggning som krävs går stick i stäv mot vad de själva rekommenderat i flera decennier. Skolmedicinens katastrofalt misslyckade kostråd sedan åttiotalet skulle då avslöjas och medicinmännens prestige skulle skadas i grunden. När det gäller D-vitamin har ju medicinmännen idogt predikat att vitaminer har en helt underordnad betydelse, detta för att inte skada sina lönsamma relationer med Big Pharma. Så de ser hellre sina patienter dö än att ta till enkla tillskott av D- och C-vitamin.

Så, den sorgliga slutsatsen är att FHMs och de övriga skolmedicinmännensens halsstarriga låsning vid ålder som den enda betydelsefulla riskfaktorn, handlar bara om att skydda sin egen grandiosa förträfflighet mot faktisk vetenskaplig evidens för att skolmedicinen i över 40 år varit helt fel ute.

För den som vill förbättra sin prognos gäller radikal kostomläggning till LCHF-kost och stora tillskott av C-, D-vitamin och lite mineraler såsom främst zink. Det kommer ni dock aldrig få höra från skolmedicinmännen.

Denna inställning och det faktum att Sverige internationellt kanske ståtar med den mest misslyckade coronastrategin leder sannolikt till att Coronapandemin kommer bli den svenska skolmedicinens Waterloo.

 

Lars Bern

 

Om ni vill stödja föreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441