Dumpa Livsmedelsverkets och WHO:s kostråd

I del 1 påpekade jag att dödligheten i Covid-19 är långt större bland personer som hade en eller fler metabola diagnoser såsom metabolt syndrom med fetma, hypertoni, diabetes, hjärtkärlsjuklighet, cancer, Alzheimer m.m.. Dessa står för uppåt 90% av dödsfallen.

Den berömde brittiske kardiologen Aseem Malhotra har precis som vi inom Riksföreningen för Metabol Hälsa uppmärksammat sin regering på det faktum att den metabola ohälsan kraftigt förvärrar sjuk- och dödlighet i Covid-19. Till skillnad från svenska politikerna, har den brittiska regeringen reagerat. Svenska politiker är så okunniga att de tydligen inte förstår vad det handlar om, varför de inte vågar ta i detta problem, utan de gömmer sig helst bakom myndigheter där vi vet att såväl Big Pharma som Big Food ofta har ett avgörande inflytande. Storbritannien har inte det problemet av allt att döma.

Malhotra skriver att med anledning av sitt brev till ministern för hälso-och sjukvård Matt Hancock, så har ministern uttalat sig på förstasidan av Daily Express den 21 maj. Ännu viktigare han har svarat på att ta Malhotras rekommendationer på allvar och förutskickar nu att vidta drastiska åtgärder ihop med premiärministern. Det visade sig att han själv gått ner tolv kg i vikt genom att följa Malhotras Pioppi diet (en variant av LCHF)! Det inger hopp, så låt oss fortsätta trycka på säger Malhotra. Här är några nyckelpunkter.

För att snabbt minska prevalensen av fetma och dietrelaterade sjukdomar i befolkningen råder jag regeringen att snarast genomföra följande ingripanden:

1.      Öka priset på ultraprocessade livsmedel genom en avgift eller skatt

använd pengarna för att subventionera hälsosammare livsmedel.

  1. Förbjud reklam för all ultraprocessad mat och dryck inklusive förbud mot försäljning av sådana varor på sjukhus där det negativt påverkar personalens hälsa och prestanda. Det bör också finnas förbud mot att t.ex. koppla sådan mat med sportevenemang genom sponsring.
  2. Starta en offentlig utbildningskampanj att ultraprocessade livsmedel är giftiga för hälsan och deras konsumtion bör undvikas / minimeras så mycket som möjligt. Detta innebär också att förklara att ett ultraprocessat livsmedel i huvudsak är allt som kommer ur ett paket och har 5 eller fler ingredienser. Dessa inkluderar mellanmål såsom choklad och chips men inkluderar även spannmål och en massa av industrin producerat bröd.
  3. Under inga omständigheter får hela naturliga livsmedel eller viktiga makronäringsämnen beskattas. Det betyder nej till en köttskatt och nej till en fettskatt.
  4. Sörja för att kostrekommendationer görs av oberoende experter och forskare utan institutionella eller ekonomiska förbindelser med livsmedelsindustrin. Det innebär att dumpa dagens falska kostråd – i Sverige Livsmedelsverkets kostråd. Detsamma gäller WHO som sitter fast i de 40 gamla tokiga kostråden.

Malhotra menar att inom en månad efter en kostomläggning som den han föreslår, så har människor kraftigt ökat sina förutsättningar att klare Covid-19 smitta utan allvarliga konsekvenser.

Vår förening hade bokat in Malhotra för ett föredrag i Stockholm här under våren men coronapandemin satte stopp för det. Vi hoppas istället kunna få hit honom i höst.

 

Den svenska strategin fungerar

Under onsdagen kunde vi läsa i MSM att statsminister Löfven menar att strategin för corona har fungerat samtidigt som han medger att det är ett misslyckande att man inte lyckats skydda de äldre. Hur han kan vara nöjd med regeringens strategi när Sverige nu har den högsta dödligheten per capita i Covid-19? Ett ytterst cyniskt och känslokallt yttrande – vet han överhuvudtaget vad han pratar om? Motivet till den starkt avvikande svenska strategin var ju att man kalkylerade med en snabbare flockimmunitet med den politiken, vilket enligt färska siffror var en total felkalkyl. För några veckor sedan hade man inte ens i Stockholm nått över 10% immunitet. Vi är inte i närheten av flockimmunitet ens i Stockholmstrakten än mindre i övriga landet.

Genom hela pandemin har ansvariga politiker och tjänstemän talat om att skydda de äldre, men detta har bara varit tomt prat utan handling. Hade man menat allvar hade man givetvis vidtagit en rad konkreta åtgärder på landets äldreboenden. Det första självklara hade varit att tillfälligt förstärka den okvalificerade personalen på alla äldreboende med sjuksköterskor som kunnat hjälpa till och leda skyddsarbetet. Därtill skulle man enkelt kunnat utrusta alla äldreboenden med åtminstone den typ av billig andningshjälp som varje kolpatient har.

Geriatrikprofessor Yngve Gustafson anser att många äldre inte behandlas mot covid-19, utan istället direkt ges palliativ vård. Han menar att rutinmässigt ge äldre med lunginfektion andningshämmande läkemedel, är aktiv dödshjälp, för att inte säga något värre. Detta är den ”fungerande” strategi som statsministern skryter med. Regeringens agerande är totalt oansvarigt och djupt okunnigt, de är inte vuxna sitt ansvar på något sätt. Politikernas inkompetens gör att de fortsätter att överlåta politiken åt forskare och tjänstemän. Med tanke på hur mycket sämre utvecklingen i Sverige är än i jämförbara länder, borde myndigheten och forskarvärlden omedelbart fråntas sin styrande roll.

Den stöddiga svensk coronastrategin ligger i spillror och landets anseende i omvärlden faller som en sten. Många länder pratar t.o.m. om att införa inreseförbud för personer som kommer från vårt land, som de betraktar som en smitthärd.

Statsepidemiologen Anders Tegnell med starka band till Big Pharma sedan tidigare säger nu plötsligt att det bara är ett vaccin som verkligen kan stoppa coronasmittan. Detta uttalande är anmärkningsvärt med tanke på att vi inte ens lyckats stoppa tidigare influensasmittor med vaccin. Mot muterande virus är vaccin ett mycket trubbigt vapen. Vaccinet mot säsongsinfluensan kanske på sin höjd skyddar hälften av de som vaccineras. Mycket tyder på att kosttillskott av D3 vitamin är långt effektivare än vaccin, plus att det har en lång rad andra hälsoeffekter. Är det måhända uträknat så, att allt går ut på att skrämma upp allmänheten för att man skall acceptera Big Pharmas våta dröm – en senare tvångsvaccination?

Lars Bern

 

Om ni vill stödja föreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441