I en tidigare krönika redogjorde jag för vad den kände kardiologen Aseem Malhotra pekat på, nämligen att alla kan förbättra sin prognos vid en Covid-19 smitta betydligt, bara genom att ändra sin kost. Det behöver inte ta längre tid än någon månad, så har man minskat risken att bli allvarligt sjuk.

Hur man skall äta och leva för att radikalt minska sin metabola sjuklighet har jag i detalj redogjort för i boken Den Metabola Pandemin. Förlaget har just tagit fram ett nytryck av boken så passa på och köp den nu. Dels redogör jag i boken för vad det är i vår kost och livsstil som gör oss metabolt sjuka och dels innehåller boken ingående råd hur man skall äta och leva för att snabbt bli av med sina metabola diagnoser. Den ger även många råd rörande kosttillskott som stärker hälsan och försvaret mot främmande patogener som Covid-19.

I boken pekar jag på det beklagliga faktum att skolmedicinen kommit att helt korrumperas av ekonomiska intressen vilket Malhotra redogör för här. Lägg 20 minuter på detta viktiga föredrag så förstår ni varför ni måste skaffa egen kunskap. Skolmedicinen styrs av såväl Big Pharma som Big Food och därför medverkar etablissemangets kost- och hälsoråd ofta bara till att förvärra de metabola sjukdomarna. Vi måste som rubriken anger själva ta befälet över vår hälsa. För att kunna göra det måste vi själva skaffa oss lämplig kunskap. Läs boken!

 

En egen färsk upplevelse

Söndagen den 10 maj tog jag in på St Görans sjukhus med en sepsis orsakad av ett stopp i en urinledare – sannolikt orsakat av en sten. Den bakomliggande orsaken är sviterna efter en canceroperation för 28 år sedan. Jag har drabbats av denna typ av problem tidigare. Sjukvårdspersonalen gav mig en utmärkt behandling. Ett kirurgiskt ingrepp för att avlasta njuren för att kunna behandla den utfördes med stor skicklighet. Sjukhusmaten var givetvis en katastrof, varför jag tvingades till halvsvält på det lilla jag vågade peta i mig.

När det kommer till den medicinska behandlingen är det dock några reflexioner som jag vill dela med mig av. Bl.a. visade det sig att jag plötsligt fick mycket högt blodtryck. Sköterskan frågan vilka blodtrycksmediciner jag stod på. Då jag upplyste om att jag har normalt blodtryck och att jag inte tog någon medicin, fick jag kommentaren ”men du har ju högt blodtryck!” För mig var det uppenbart att det höga blodtrycket orsakades av något som hade med mitt akuta tillstånd att göra, inte med mitt naturliga tillstånd.

Trots att jag befann mig på ett sjukhus tillkallades inte någon läkare för att utreda den allvarliga förändringen av mitt tillstånd. Istället trugade sköterskan efter telefonordination med en jourhavande läkare, på mig ett symptomdämpande piller som bara tog ner det akut höga blodtrycket något lite.

Efter att jag lämnat sjukhuset fortsatte blodtrycket att var måttligt förhöjt. Efter konsultation med en vän som är kardiolog fortsatte behandling med en låg dos av en annan mer passande blodtrycksmedicin, samtidigt som jag återgick till mina egna rutiner beträffande kost och kosttillskott. En sådan rutin är att då och då kolla mitt fasteblodsocker. Till min stora förvåning visade det sig att jag plötsligt låg på fasteblodsockernivåer som tydde på pre diabetes, trots en kolhydratfri kost.

Hade jag konsulterat någon inom skolmedicinen hade man givetvis förskrivit diabetesmedicin utan att utreda orsaken bakom det högre blodsockret. Nu gjorde jag inte det, utan började pröva mig fram och fann efter några dagar att orsaken var en känd biverkan av den blodtrycksmedicin jag tillfälligt stod på. Jag satte ut blodtrycksmedicinen och vipps så fick jag mitt vanliga låga fasteblodsocker igen. F.ö. verkar mitt blodtryck ha återgått till sitt normal redan efter några dagar under egen medicinsk vård.

Den här lilla oskyldiga historien är dessvärre symptomatisk för hur dagens svenska medicinska vård fungerar. Läkarna har ingen tid tillgänglig för att utreda avvikelser hos olika hälsomarkörer. Man hinner bara behandla symptom vilket hos äldre med fler metabola sjukdomar leder till en okontrollerad förskrivning av medicinska kemikalier för att dämpa symptomen på sjukdomarna och vad värre är även symptomen som orsakas av andra mediciners biverkningar. På så sätt blir många av de sjukligaste sittande med långa listor på över dussintals kemiska preparat som drogar ner dem. Denna övermedicinering är sannolikt en starkt bidragande orsak till att många äldre sjukliga har ett ytterst svagt försvar mot bl.a. akuta virusinfektioner.

Så, för att förbättra er hälsostatus och motståndskraft mot Covid-19 och andra besvärliga virus, skaffa er kunskap om hur ni skall lägga om er kost och er livsstil. Räkna inte med att få något meningsfullt stöd från skolmedicinens medicinmän. De är mer rädda om sina relationer med Big Pharma och sina läkarlegitimationer än om din hälsa.

 

Lars Bern

 

Om ni vill stödja föreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://academic.oup.com/ije/article/26/6/1191/676876