Vår generations Ignaz Semmelweis

Jag skrev igår en krönika om det skolmedicinska etablissemangets förföljelse av vännen och läkaren Annika Dahlqvist. Genom hennes upptäckt av hur LCHF-kost dramatiskt minskar den metabola sjuklighet som sedan 1980 ökat pandemiskt i nästan hela världen, har miljontals människor fått ett friskare och längre liv. Annikas fall får mig osökt att tänka på en annan hjälteläkare som blev förföljd och krossad på ett liknande sätt.

En starkt bidragande faktor bakom den kortare medellivslängden hos våra förfäder var hög barnadödlighet och hög mödradödlighet i den smittsamma sjukdomen barnsängsfeber. Den ungerska läkaren Ignaz Semmelweis upptäckte år 1847 att fallen av barnsängsfeber kunde minskas drastiskt om sjukvårdspersonalen tvättade sina händer grundligt med klorkalklösning.

När läkare och barnmorskor genom Semmelweis upptäckt kom fram till att de skulle göra något så trivialt som att tvätta händerna, minskade dödligheten markant och medellivslängden blev synbart längre. Ignaz Semmelweis motarbetades dock typiskt av sin tids fina skolmedicin som inte ville erkänna att det var deras smutsiga fingrar som orsakade en massa dödsfall. Likheten med dagens skolmedicinare är slående, som t.ex. kända professorer som vägrar erkänna att animaliska fetter är vår naturliga hälsosamma föda och att det är raffinerade kolhydrater och raffinerade fröoljor som är boven bakom den metabola sjukligheten.

Det moderna samhället har eliminerat en rad umbäranden, vi har lärt oss undvika brist på kalorier och vi vet bättre hur vi med hygien och antibiotika ska undvika svåra infektioner. Medellivslängden har därför stigit, men nu växer istället den metabola sjukligheten snabbt och medellivslängden slutar stiga. Mycket av kunskapen om hur vi ska undvika den metabola sjukligheten har egentligen funnits länge, men det medicinska etablissemanget har tills nu vänt den ryggen, på liknande sätt som man en gång vände ryggen åt Semmelweis upptäckt av enkla hygienregler. Förföljelsen av Annika är ett typiskt exempel på hur ett självtillräckligt medicinskt etablissemang vägrar att se det uppenbara trots en förkrossande vetenskaplig evidens.

 

Covid-19 och kolesterol

Vi ser på ett liknande sätt hur det skolmedicinska etablissemanget idag snöat in på den falska föreställningen att kroppens naturliga och livsnödvändiga LDL-kolesterol är huvudorsak till kardiovaskulär sjuklighet. Den falska kolesterolhypotesen är starkt underblåst av det mat/medicinska industrikomplexet som tjänar tusentals miljarder dollar på att hålla denna falska hypotes vid liv. Och ett genomkorrumperat medicinskt etablissemang hjälper aktivt till att försvara de enorma ekonomiska intressena till priset av en raserande folkhälsa.

Man vänder alltså ryggen åt och förföljer de forskare som pekar på rader av vetenskapliga studier som visar på hur centralt LDL-kolesterolet är för människors hälsa. Trots att man gång på gång med stor vetenskaplig evidens visat att personer med högt kolesterol lever längst och är friskast, vägrar det korrumperade skolmedicinska etablissemanget att medge detta.

Dagens Semmelweis på detta område heter Uffe Ravnskov som i åratal kämpat mot enorma ekonomiska intressen och en ofattbar okunskap och ren dumhet inom det skolmedicinska etablissemanget.

Frågan jag ställer mig är om coronapandemin äntligen skall framtvinga en omprövning hos alla halsstarriga professorer som fortsätter att predika om LDL-kolesterolets farlighet?

I dagarna har det presenterats en liten studie av covid-19 patienter och hur nivåerna av LDL-kolesterol omvänt korrelerat med svårighetsgraden i Covid-19 sjukdom. Dvs ju lägre LDL-kolesterol desto svårare Covid-19. Forskarna menar att om deras resultat stämmer skulle man kunna använda LDL-nivån som en prognos för hur allvarligt sjuk en patient kan bli av covid-19. Kolesterolet förbrukas av immunförsvaret vid infektion. Eftersom de som dog och blev allvarligt sjuka hade extremt låga LDL-nivåer, är det sannolikt så att de redan från början hade låga värden, vilket gjorde deras marginaler små. En person som insjuknar med höga kolesterolnivåer har mycket mer att ta av och kan förmodas klara sig långt bättre.

Jag inser att det mat/medicinska komplexets lobbyister omedelbart kommer att avvisa resultatet av denna studie, bl.a. med motivet att den är för liten för att man skall kunna dra några säkra slutsatser från den och att man inte vet ingångsnivån av kolesterolet. Pandemin är för ung för att ännu ha kunnat ge upphov till större studier. Jag vill därför påminna om en gammal långt större studie på över ca. en miljon personår som visade att låga kolesterolnivåer är associerade med högre dödlighet på grund av respiratorisk sjuklighet, dvs bl.a. influensa. Studien finns publicerad 1997 i Int Journal of Epidemiology med C. Iribarren som huvudförfattare.

Ett exempel på resultat som man redovisade var att män med de lägsta kolesterolnivåerna under 4,14 mmol/L hade en 96% ökad risk att dö av respiratorisk sjukdom i jämförelse med män med högre kolesterolnivå över 6,2 mmol/L. För kvinnor var riskökningen 126%. Denna studie visar på ett mycket starkt samband mellan vår förmåga att möta infektioner från virus och andra patogener i andningsorganen och kroppens tillgång till kolesterol. Detta ligger således helt i linje med den lilla aktuella studien av hur kolesterol påverkar vår sjuklighet för covid-19.

Jag har tidigare ifrågasatt om inte ansvarskännande läkare som står mer på patentens sida än på Big Pharmas, borde ordinera alla i riskgrupper som står på kolesterolsänkande medicinering, att åtminstone pausa denna under pandemin. Det skulle sannolikt rädda en massa liv och minska lidande och komplikationer hos dem som blir sjuka.

Lars Bern

 

Om ni vill fördjupa er kan ni läsa min bok ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441