Det medicinindustriella komplexet arbetar i dessa coronatider för högtryck för att skapa en global marknad för kommande Covid-19 vacciner. Man när en våt dröm om trillion inkomster genom att, med den iscensatta skräckpropagandan, lyckas prångla på hela världens befolkning vaccindoser i åratal framåt, precis som med dagens ganska usla influensavacciner. Med vaccinprofeten Bill Gates i spetsen jobbar industrin frenetiskt på att även få tillstånd lagar som gör vaccinationer obligatoriska för att man skall få resa mellan länder. Redan har man lyckats sälja på skräckslagna obildade politiker kontrakt på vaccindoser för miljardbelopp, av ett vaccin som ännu inte finns.

Det stora hotet mot de hägrande astronomiska vaccininkomsterna är att någon hittar mediciner som botar covid-19 infektionerna eller att människor lär sig lägga om sin kost och ta kosttillskott av vitaminer och mineraler som minskar sjukligheten om de smittas. Intresset för att vaccinera sig kan ju ebba ut, om människors rädsla avtar.

Hela batteriet av egna lobbyister och bundsförvanter inom skolmedicinen ihop med Socialstyrelse, Läkemedelsverk och Livsmedelsverk m.fl. korrumperade myndigheter och organisationer över hela västvärlden är mobiliserade. Självklart har man även mobiliserat etablissemangets lojala medier – MSM för att föra ut sin massiva skräckpropaganda. I spetsen för den sanslösa skräckpropagandan går Public Service som plötsligt kör reportage på reportage från intensivvårdsavdelningar med döende coronapatienter, något som man aldrig brukar göra med andra dödliga sjukdomar.

 

C-vitamin hotar Big Pharmas inkomster

Låt oss titta på tillskott av C-vitamin som det medicinindustriella komplexet upplever som ett allvarligt hot mot sina inkomster. Jag skrev häromdagen om den modiga läkaren Annika Dahlqvist som bl.a. rekommenderat ett ökat intag av C-vitamin för att stärka immunförsvaret mot bl.a. covid-19. Industrins handgångna s.k. journalist Anna Bäsén i propagandabladet Expressen gick genast till frontangrepp och anklagade Dahlqvist för kvacksalveri. Detta har sedan lett till krav på att dra in Dahlqvists läkarlegitimation.

Public Service har även dragit sitt strå till stacken för att skydda Big Pharma från hotet från C-vitaminet i ett otroligt naivt och tillrättalagt inslag (det bör ni lyssna till ngn minut). Här har SVT städslat en dam som presenteras som expert och som påstår att all C-vitamin över 0,075 gram per dygn bara ”kissas ut” och inte gör någon nytta för vårt immunförsvar. Hon pratar fullständigt i nattmössan, solklar desinformation från SVT:s sida.

Detta med att människan är ett däggdjur som bara behöver 0.075 g C-vitamin per dygn är ett värde som tagits fram inom den korrumperade skolmedicinen. Jag har i min bok om den metabola pandemin skrivit om två journalister vid Seattle Times som kartlagt vilka som ligger bakom denna typ av gränsvärden. Vad de fann var en rad framstående medicinska s.k. experter med tydliga band till en lång rad läkemedelsföretag.

Sanningen är den att 0,075 g C-vitamin är den nivå människan behöver för att inte dö av skörbjugg. Nivån har absolut inget att göra med vårt behov för att immunsystemet skall fungera optimalt. C-vitamin kan inte heller överdoseras, så man behöver aldrig vara rädd för att ta för mycket. Möjligen kan känsliga personer bli lite lösa i magen.

Problemet med oss människor är att vi inte likt andra jämförbara däggdjur själva kan bilda vår C-vitamin. De senare bildar över 100 gånger mer C-vitamin per dygn än det skolmedicinen satt som lämpligt för en vuxen människa. Djuren fördelar även sitt C-vitamin jämt över dygnet, vilket är det sätt på vilket vi skall ta C-vitamintillskott för att de skall ha någon verkan. Studier från industrin närstående forskare som visar en mindre effekt av C-vitaminet på vårt immunförsvar, görs alltid medvetet med antingen löjligt låga doser eller med en lite större dos en gång per dygn. I det senare fallet kommer större delen av vitamintillskottet att försvinna ur kroppen inom några timmar.

Om man går in på PubMed så hittar man ca. 65.000 artiklar om C-vitamin och där kan man läsa om den långa rad viktiga funktioner som vitaminet har i vår kropp. Men låt oss titta på vitaminets betydelse vid Covid-19 smitta.

Vad forskarna har funnit är att de som blir dödssjuka i Covid-19 bildar en massa små blodproppar som sätter igen lungorna. Anledningen till detta är att virusinflammationen orsakar skador på endotelet som täcker blodkärlens väggar i lungorna, vilket ger upphov till blodläckage som leder till bildandet av de små blodpropparna. Man skulle kunna säga att blodkärlen i lungorna drabbas av skörbjugg. Detta orsakar i sin tur inflammationer i hela kroppen och leder till det tillstånd som kallas akut respiratorisk distress syndrom (ARDS) som är den utlösande faktorn bakom flertalet av dödsfallen.

Det är här som C-vitaminets oerhört centrala roll i immunförsvaret mot denna typ av inflammationer kommer in. C-vitaminet har en nyckelroll vid bildandet av endotelcellerna som täcket blodkärlens insida. Vid god tillförsel av C-vitamin (flera gram per dygn) stärks och tätas därför den barriär som endotelet utgör och får blodkärlen att behålla sin integritet under en inflammation. Skolmedicinens riktvärde på 0,075 gram per dygn är ljusår ifrån vad som behövs för att skapa en fungerande barriär mot inflammationer som Covid-19.

Allt talar således för att det är starkt motiverat att ta rejäla tillskott av C-vitamin fördelat jämnt över dygnet för att stärka immunförsvaret mot såväl förkylning, vanlig influensa som Covid-19. Det är en praktskandal att inte de myndigheter som är satta att bevaka allmänintresset på hälsoområdet ger starka rekommendationer om kosttillskott av bl.a. C-vitamin. Detta bevisar med all önskvärd tydlighet att dessa myndigheter är en integrerad del av det medicinindustriella komplexet och dess enorma ekonomiska intressen. Att det kan fortgå på detta sätt beror på att ansvariga politiker är så obildade och okunniga att de inte klarar av att sätta sig in i detta. Eller rör det sig även där om korruption?

Den dystra slutsatsen är att vi måste själva bevaka våra intressen på hälsoområdet. Därför har vi bildat Riksföreningen för Metabol Hälsa.

Lars Bern

PS När andra däggdjur blir infekterade och inflammerade förbrukar de stora mängder C-vitamin varvid deras lever ökar produktionen kraftigt för att kompensera. Vad vi lär oss av det är att om vi blir sjuka skall vi kraftigt öka vårt intag av C-vitamin och sprida intaget så jämt vi kan över dygnet. DS

Om ni vill fördjupa er kan ni läsa min bok ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441