I ett inlägg på Swebbtv nyligen jämförde jag Sveriges och grannländernas coronastrategier. Min ståndpunkt är att den klokaste strategin var och är att minimera smittspridningen, så att man sparar liv och vinner livsviktig tid för att forskarna skall hinna hitta fungerande behandlingar och profylax mot denna nya smitta. Det är t.ex. den strategi som Danmark, Finland och Norge valt. Denna strategi får starkt stöd inom läkarkåren i övrigt vilket framgår av en aktuell debattartikel.

Den svenska regeringens ”experter” med Giesecke och Tegnell i spetsen menar att man istället skall låta smittan spridas under så kontrollerade former, så att vården hinner med att ta hand om alla som blir dödssjuka. De menar att grannländerna kommer att få lika många smittade men under en längre tid. De kanske får rätt, men dessa smittade kommer då att möta en sjukvård som hunnit bli mycket bättre förberedd på hur sjukdomen skall behandlas för att hindra onödiga komplikationer och dödsfall. De över femtusen döda svenskar som regeringen offrat, genom det statsministern utmålat som en ”fungerande” strategi, fick inte den chansen.

 

Hittillsvarande behandling av de sjukaste har kanske varit helt fel

Det bedrivs idag en intensiv forskning över hela världen, för att lära sig förstå de biokemiska mekanismerna om hur SARS-CoV-2 viruset verkar, för att den vägen hitta väl fungerande behandlingsmetoder och mediciner mot Covid-19 sjukligheten. Ett färskt exempel är en studie som ifrågasätter den hittillsvarande föreställningen att Covid-19 infektionen i huvudsak är respiratorisk på samma sätt som vanlig influensa. Det är den uppfattningen som legat till grund för den hittillsvarande mindre framgångsrika behandlingen med syrgas och intubering för de sjukaste.

Den fråga som forskare nu ställer sig är om inte Covid-19 istället bör betraktas som en primärt vaskulär infektion som orsakar inflammationer av blodkärlen bl.a. i lungorna men även på andar ställen i kroppen. T.ex. rapporteras om en kvinna som inte uppvisade de vanliga respiratoriska symptomen utan istället fått hjärnan angripen med hjärnskador som följd. Observationen stämmer även väl med observationen att metabolt sjuka person drabbas hårdare av Covid-19. Dessa kroniska sjukdomar utmärks bl.a. av just inflammatoriska kärlskador.

Forskarna skriver att de som dog av covid-19-associerade andningsproblem uppvisade diffusa inflammationsskador på alveolarernas blodkärl. Lungorna uppvisade distinkta kännetecken bestående av allvarliga skador på endotelet i blodkärlen vilket orsakade blödningar som gett upphov till små blodproppar. Sådana proppar i alveolarerna kapillärer var nio gånger så vanliga som hos vanliga influensapatienter. Tillväxten av nya blodkärl genom angiogenes var nästan tre ggr högre än vid vanlig influensa. Observationerna tyder på att vid covid-19 är det kärlsystemet som angrips vilket sannolikt kan leda till skador på fler håll i kroppen än i bara lungorna. Detta intryck stärks av kvinnan som inte hade skador på lungorna men väl på hjärnan.

Forskarna summerar sin studie med att den vaskulära angiogenesen skiljer Covid-19 från allvarlig influensainfektion. De menar att detta ställer krav på fördjupade studier för att fastställa de kliniska konsekvenserna.

Den fråga jag ställer mig är om inte behandlingen av Covid-19 bör inriktas på att skydda patientens blodkärl i första hand. I avvaktan på fortsatt forskning rörande hypotesen om att blodkärlen är det som angrips, bör man givetvis fundera på vad människor kan göra för att öka sin motståndskraft mot inflammation i blodkärlen. Jag skulle rekommendera högt kontinuerligt intag av C-vitamin – askorbinsyra som har en central betydelse i uppbyggnaden av blodkärlens endotel.

Vi vet att kroppen förbrukar stora mängder askorbinsyra vid svåra infektioner. Djurstudier har visat att däggdjur som på detta sätt utsätts för stress kan tiodubbla sin produktion av askorbinsyra (från 10 till 100 g per dygn) för att skydda sig och undvika en brist som just kan ge skador på blodkärlen av samma typ som skörbjugg.

Den aktuella forskningsrapporten ger anledning att verkligen skyndsamt beforska olika terapier med C-vitamin, både som profylax och som behandling av de som blivit sjuka. Denna slutsats får mig osökt att tänka på den världskända forskaren dr Frederick R. Klenner som 1948 botade 60 poliopatienter med stora doser C-vitamin. Han konstaterade missmodigt då att det finns några doktorer som skulle stå vid sidan om och se sin patient dö hellre än att använda askorbinsyra eftersom detta i deras inskränkta sinne endast kan vara ett vitamin. Han menade att så fort vitaminer kommer på tal så uppträder skolmedicinare ofta som strutsar och sticker huvudet i sanden för att slippa se och höra. När en läkare som likt Annika Dahlqvist avviker från strutsmentaliteten och lyfter fram C-vitamin hängs hon ut i tidningen Expressen som kvacksalvare och man kräver att hennes läkarleg skall återkallas.

Upptäckten att Covid-19 sannolikt verkar genom att angripa blodkärlsystemet i hela kroppen, är ett exempel på sådant som snabbt kan leda till långt bättre behandlingsrutiner och profylax är de som tillämpas idag. Det kan innebära att när en andra smittvåg kanske kommer i höst, så kan vi klara de som blir sjuka mycket bättre med långt lägre dödlighet. Då kommer den svenska coronastrategin att framstå än mer misslyckad och våra grannländer kan triumfera över Sveriges dumhet.

Innan det är alldeles för sent borde regeringen lyssna på de svenska forskare som kräver en ändring av den svenska strategin.

 

Lars Bern

 

Om ni vill fördjupa er i ämnet kan ni läsa min bok ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441