Det medicinindustriella komplexet arbetar för högtryck för att sjösätta historiens största klipp. Nämligen den hägrande massvaccinationen av flera miljarder människor som man försöker iscensätta med sin skrämselkampanj runt Covid-19 epidemin. Genom att med sina handgångna propagandamedier frammana maximal skräck hos oss människor räknar man med att marknaden för dessa vaccindoser skall öppnas.

Problemet man har är att det trots allt finns forskare och läkare trogna sitt kall som försöker hitta bot och lindring för den lilla del av befolkningen som blir allvarligt sjuk av Covid-19 smittan. Deras framsteg i att förstå den nya smittan och att hitta enkla billiga såväl profylax som botemedel hotar nu den hägrande vaccinaffären. Därför har det medicinindustriella komplexet mobiliserat sin armé av lobbyister och sina handgångna medier för att misskreditera alla sådana försök. Ingenting får komma i vägen för multimiljardinkomsterna.

Jag har studerat en rad medicinska artiklar där forskare och kliniker redovisar sina mycket uppmuntrande resultat från olika behandlingar och den förståelse för smittans mekanismer som vuxit fram.

Den enklaste och billigaste profylaxen mot allvarlig Covid-19 sjuklighet verkar vara kostomläggning samt vissa vitaminer och mineraler. Det är framförallt ett ökat intag av C- och D-vitamin som visat sig verksamt mot viruset. Direkt överflödas propagandamedierna av falska uppgifter om att dessa vitaminer skulle vara skadliga i höga doser. Allt givetvis rent nonsens, men mediernas journalistkår visar inte tillstymmelse till kritiskt tänkande utan förmedlar dessa falska uppgifter. Journalistkåren har tappat sin kompass och sålt sin själ till Mamon.

Forskarna har även hittat det 70 år gamla billiga malariapreparatet hydroxyklorokin (HCQ) som hjälper kroppens celler att ta upp det skyddande mineralet zink och som därför har en dramatisk effekt mot Covid-19 sjukligheten om det sätts in på ett tidigt stadium och även som profylax. Ett antal amerikansk forskare kallade till en presskonferens för någon vecka sedan för att berätta om detta. Inspelningar från den konferensen blev omedelbart censurerade av Facebook m.fl. av etablissemangets medier och några läkare fick sparken. En hängdes ut för sin religiösa tro som inte hade med saken att göra.

Häromdagen kablade de svenska propagandakanalerna Aftonbladet och SVT ut ”jättenyheten” att hundra patienter som fått HCQ dött. Den som inte förstår hur Covid-19 sjukligheten utvecklas kan bli kraftigt vilseledd av denna propaganda, vilket givetvis är avsikten.

Covid-19 smitta har två faser. Under den första ”förkylningsfasen” kan HCQ ihop med zink bromsa virusets infektion av kroppens celler och bota infektionen. Under den andra fasen har viruset trängt in i endotelcellerna i kroppens blodkärl. Det kan då orsaka en immunologisk överreaktion (kallad cytokinstorm) hos några patienter som är det som leder till andningssvårigheter. Till en början trodde forskarna att orsaken var att främst lungornas alveoler blev vätskefyllda p.g.a. inflammationen. Senare har man funnit att i stort sett alla blodkärl i kroppen fått sitt endotel angripet med en inflammation i blodkärlen som följd.

Inflammationen leder till små blödningar och då bildas det mindre blodproppar som kan orsaka mycket stor skada på olika organ i kroppen bl.a. lungor, hjärta, hjärna, njurar m.fl.. I detta skede är HCQ inte rätt medicin och skulle i för höga doser kunna förvärra t.ex. hjärtproblemen.

Profylaktiskt intag av C-vitamin i höga doser kan sannolikt kraftigt mildra det inflammatoriska tillståndet eftersom C-vitaminet bl.a. stärker blodkärlens endotel och gör att de bättre står emot virusinfektionen.

Att ett antal patienter blivit felbehandlade, medvetet eller omedvetet, är inget skäl att inte sätta in HCQ vid de första symptomen för att hindra viruset från att komma in i cellerna. I en lång rad länder utanför västvärlden där man satt in HCQ på ett tidigt stadium har man ca 80% lägre dödlighet per miljon invånare än vi har. Det rör sig m.a.o. om hundratusentals sparade liv tack vare HCQ och zink. Sverige skulle t.ex. kanske sparat 4000 liv som nu dött p.g.a. att vår skolmedicin valt bort HCQ-behandling. Vad jag förstått så har läkarkåren förbjudits att skriva ut HCQ till Covid-19 smittade.

När Covid-19 sjukligheten går in i sin andra fas är som sagt HCQ mindre verksamt. Forskarna har dock observerat att patienter som har astma mot förmodan klarar en Covid-19 smitta bättre. När man undersöker orsaken finner man ett samband med de mediciner som astmatiker använder – s.k. steroider. Läkare som satte in steroider visade att det var en livräddande behandling. Bl.a. sjukvården i Taiwan med 24 miljoner innevånare och bara några enstaka dödsfall har använt intravenösa steroider. Ett annat exempel är ett sjukhus i Dallas där en läkare räddat hundratals liv med den gamla astmainhalatorn Pulmicort. Tror någon att den västliga skolmedicinska etablissemanget kastat sig över dessa livräddande erfarenheter? Glöm det, rapporterna om dessa behandlingar har i vanlig ordning sopats in i den byråkratiska kvarnen för att det inte skall hota vaccinmarknaden.

Som vanligt i denna värld dominerad av globala företag och deras hyperrika ägare får vi vanliga människor ingen hjälp. Vi måste själva informera oss så att vi kan ta hand om varandra. Läkarkåren är fjättrad vid masten på det medicinindustriella komplexets skuta och vågar inte ta några egna initiativ. Om de gör det blir de straffade av det skolmedicinska etablissemang som bara styrs av industrins ekonomiska intressen.

 

Lars Bern

 

Om ni vill fördjupa er ytterligare i ämnet kan ni läsa boken ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441