Det är med både förtvivlan och sorg jag kan konstatera att mitt gamla lärosäte Chalmers tappat kontakten med Upplysningens ideal och vetenskap baserad på observationer av den fysiska verkligheten. Min vän Elsa Widding larmar här om vad som nu sker på Chalmers.

Jag tog en gång min civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och disputerade senare på Chalmers. Denna min skola har nu sällat sig till den rad av universitet i västvärlden som tröttnat på vetenskapen och hellre faller tillbaka i vidskeplighet och politiska intriger, något som en gång utmärkte medeltidens mörker. Det var när Upplysningstidens filosofer bröt med detta som vetenskapen började blomstra och dagen högutvecklade samhälle plötsligt kunde växa fram. Dagens utveckling bort från vetenskapen kommer att föra vårt västliga samhälle från välfärd och blomstrande ekonomi mot underutveckling och misär. Vi ser dagligen de först tecknen på detta. Allt sker samtidigt som de stora ekonomierna i Asien fortsätter att satsa på Utvecklingstidens vetenskapliga ideal. Inom några decennier kommer västvärlden att köras över av länder som Kina och Indien. Chalmers bidrar med sitt snedsprång till den utveckling mot U-landsstatus som Sverige redan uppvisar på en rad områden.

Själv är jag gammal och behöver egentligen inte bry mig, men ni som är unga och har livet framför er borde vara mycket bekymrade över den här resan in i en ny tid av kunskapsmörker och ideologisk fanatism och vidskeplighet. Om ni fortsätter att sitta på era händer så får ni faktiskt skylla er själva och ni kan inte i morgon skylla på att vi äldre inte varnat er.

Lars Bern