Vi har just läst boken med den rubricerade titeln, skriven av de tyska professorerna Suchrit Bhakdi (mikrobiologi och infektionsepidemiologi) och Karina Reiss (biokemi, infektioner, cellbiologi och medicin). Den har översatts till svenska av Karneval förlag och är synnerligen lättläst på några timmar.

Denna bok är idag en absolut MUST READ! Den är en färskvara som skall läsas nu.

Lars har tidigare skrivit om en krönika som redogör för en vetenskaplig artikel med titeln Countering the Second Wave with Facts, not Misconceptions med Nobelpristagaren och Harvardprofessorn Michael Levitt som en av fyra författare. Den artikeln är en mycket kritisk granskning av hanteringen av Coronapandemin av det politiska och medicinska etablissemanget runt om i världen. Bokens författare ger samma bild som Levitt men givetvis betydligt utförligare och detaljrikare.

Lars har även nyligen skrivit en krönika som visar hur det skolmedicinska etablissemanget med Coronapandemins olika åtgärder jagar en skugga istället för att ta itu med verkliga hälsoproblem. Mina slutsatser där finner även starkt stöd i den aktuella boken.

Vi hinner inte här ge en mer detaljerad beskrivning av boken utan ser det som angeläget att ni alla köper den och läser den. Därefter måste ni sprida de insikter boken ger till alla ni känner. Detta handlar om att rädda vårt fria västliga samhälle undan försöket att tvinga på oss en ny elitistisk världsordning byggt på denna iscensatta pandemi. Det handlar om vår värdighet och våra liv som människor i denna värld av manipulationer och bedrägerier från västvärldens makthavare.

Bokens författare avslutar sin text med:

Med denna lilla bok vill vi vittna om hur vårt arv från upplysningstiden håller på att förskingras.

Må den väcka Homo Sapiens och sporra henne att göra skäl för sitt namn. Den vansinniga självdestruktionen måste få ett slut.

Homo Sapiens betyder Den Visa Människan (min anm.).

Ralf Sundberg Lars Bern

Om ni vill fördjupa er ytterligare i det grundläggande hälsoproblemet kan ni läsa boken ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441