Folkhälsomyndigheten och andra medicinska myndigheten bedriver nu en kampanj, med rekommendation att de personer (såsom äldre och multisjuka) som löper ökad risk att bli svårt sjuka eller avlida om de får influensa, bör vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Den som inte hör till en riskgrupp, men som vill undvika att få säsongsinfluensa, kan också vaccinera sig rekommenderar man. Men hur genomtänkt och klok är egentligen denna rekommendation?

I en nypublicerad studie med titeln Positive association between COVID-19 deaths and influenza vaccination rates in elderly people worldwide framgår att de i riskgruppen äldre som tagit säsongsinfluensavaccinet löper en ökad risk för död och allvarlig sjuklighet vid Covid-19. I det rubricerade diagrammet från studien framgår tydligt korrelationen mellan frekvensen av influensavaccin och dödlighet i Covid-19. Även andra studier har visat liknande resultat.

Mot denna bakgrund måste vi ställa oss frågan vilken den bästa strategin är för att skydda äldre personer i riskgrupper mot Covid-19?

Eftersom vaccinationen mot säsongsinfluensan ändå inte ger något heltäckande skydd och den bevisligen ökar risken vid Covid-19, borde de medicinska myndigheterna tänka lite längre och komma med alternativa och bättre strategier. Vi har faktiskt haft vacciner mot influensa i decennier, men vi har ändå kvar de årliga influensaepidemierna.

Jag har tidigare skrivit om den strategi mot Covid-19 som lanserats av den kände kardiologen Aseem Malhotra. Han förordar en radikal kostomläggning som han menar på tre veckor kan kraftigt förbättra oddsen vid en Covid-19 sjuklighet. Självklart medför hans kostomläggning inte bara ett bättre immunförsvar mot Covid-19 utan även mot de andra influensorna.

Med bl.a. tanke på den totalt näringsfattiga och undermåliga kost som ofta serveras på våra äldreförvar, borde man börja där. En kostomläggning i linje med Malhotras förslag bör därtill kompletteras med rejäla kosttillskott av främst C- och D-vitamin, långt över de nivåer som skolmedicinen rekommenderar. Därtill bör man även ge tillskott av zink m.fl. mineraler. På det sättet ger man våra sköraste äldsta ett långt bättre skydd mot infektioner som Covid-19 och andra influensor, än vad vaccinationerna ger.

Det ni skall fråga er, är varför ALDRIG den typ av åtgärder som Malhotra föreslagit förordas av vår skolmedicin? Den senare är tyvärr totalt dominerad av läkemedelsindustrins intresse av att sälja sina vacciner. Vad som är bäst för de gamlas hälsa har alltid lägre prioritet. Själv är jag 78 år och har slutat att ta dessa vaccindoser varje år, jag väljer istället en kost i linje med Malhotras rekommendation och lämpliga vitaminer som stärker mitt immunförsvar.

Lars Bern

Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441